Se cautã director pentru Serviciul Public de Evidentã a Persoanelor Vaslui

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

RECRUTARE… Postul de director executiv al Serviciului Public Comunitar Judetean de Evidentã a Persoanelor (SPCJEP) a fost scos la concurs pentru a doua oarã în acest an. Persoanele interesate îsi pot depune dosarele pânã pe 9 noiembrie, la sediul Consiliului Judetean Vaslui. Proba scrisã este programatã pe 19 noiembrie, urmând ca în termen de cinci zile sã aibã loc si interviul. La precedentul concurs, s-au înscris Andreea-Oana Cepoi, fata fostei primãrite de la Albesti si fost director al Institutiei Prefectului Vaslui, si Alina-Cristina Florea, consilier asistent responsabil cu informarea cetãtenilor în cadrul SPCJEP. În timp ce prima candidatã nu a reusit sã obtinã minimul de puncte necesare ocupãrii unui post de conducere (70 pct.), cea de-a doua nu s-a mai prezentat la examen.

Serviciul Public Comunitar Judetean de Evidentã a Persoanelor Vaslui a rãmas fãrã director în 2016, când Dorina Rãdãsanu a iesit la pensie. În locul sãu a fost numit director interimar inspectorul Iulian Vieru, al cãrui mandat a fost prelungit din sase în sase luni. Candidatii care doresc sã se înscrie la acest examen trebuie sã aibã studii superioare de lungã duratã absolvite cu diplomã de licentã sau echivalentã, studii universitare de master în domeniul administratiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupãrii functiei publice, precum si vechime în specialitatea studiilor: peste sapte ani. De asemenea, candidatii trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele criterii: apt din punct de vedere medical sã exercite o functie publicã, nu a fost condamnatã pentru sãvârsirea unei infractiuni contra umanitãtii, contra statului sau contra autoritãtii, nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o functie publicã sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea cãreia a sãvârsit fapta, prin hotãrâre judecãtoreascã definitivã, în conditiile legii; nu a fost destituitã dintr-o functie publicã sau nu i-a încetat contractul individual de muncã pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani; nu a fost lucrãtor al Securitãtii sau colaborator al acesteia, în conditiile prevãzute de legislatia specificã.

Din ce vor da examen candidatii

Concursul nu va fi usor, cãci pentru proba scrisã candidatii vor trebui sã parcurgã o bibliografie stufoasã, cu legi precum Statutul functionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administratia publicã si evidenta personalului plãtit din fonduri publice, Ordonanta Guvernului nr. 84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidentã a persoanelor, cu modificãrile si completãrile ulterioare si Ordonanta de Urgentã a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetãtenilor români, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare. Cel care va cîstiga postul va conduce si rãspunde de activitatea serviciului, conform dispozitiei Consiliului Judetean pentru îndeplinirea sarcinilor ce-i revin din legislatia în vigoare, precum si a dispozitiilor DEPABD, a protocoalelor încheiate cu diferite structuri. De asemenea, va îndeplini o serie de atributii, precum organizarea, planificarea si controlarea activitãtii personalului la nivelul serviciului, îndrumarea, coordonarea si controlul metodologic al activitãtii desfãsurate de lucrãtorii serviciilor de evidenta persoanelor si oficiilor de stare civilã din judet.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ