Se modificã mandatul de retinere: cel mult opt ore, 12 în cazuri exceptionale

PROPUNERE… Ministerul Afacerilor Interne doreste sã corecteze neclaritãtile din legea 218/2002 privind mãsura conducerii administrative lasectie. Astfel, persoanele care vor ajunge la sediul Politiei pentru cercetãri vor putea fi tinute doar opt ore pentru a le fi stabilitã identitatea si a se lua mãsuri preliminare, iar în caz exceptional, pot fi tinute pânã la 12 ore. Acest interval de 8-12 ore nu se referã însã la fapte mai grave, pentru care politistul poate dispune sau cere procurorului o retinere de 24 de ore. În functie de situatie, aceastã retinere poate fi urmatã sau nu de solicitarea unui mandat de arestare în instantã.

“Verificarea situatiei de fapt si, dupã caz, luarea mãsurilor legale fatã de persoana condusã la sediul politiei, trebuie sã se realizeze de îndatã, dar fãrã sã depãseascã 8 ore de la momentul initierii deplasãrii”, se aratã în expunerea de motive a proiectului Ministerului de Interne. Totusi, se pot ivi situatii în care identitatea persoanei sã nu poatã fi stabilitã în termenul de 8 ore, astfel cã MAI propune ca acest termen sã se prelungeascã cu perioada necesarã stabilirii identitãtii, verificãrii situatiei de fapt si luãrii mãsurilor legale, fãrã a se depãsi 12 ore de la momentul initierii deplasãrii. “Politistii au obligatia de a permite persoanei sã pãrãseascã sediul dupã finalizarea activitãtilor anterior mentionate, sau/si dupã expirarea celor 12 ore, chiar în lipsa stabilirii identitãtii”, precizeazã MAI.

Iatã noile situatii care impun conducerea unei persoane la Politie

Potrivit noilor reglementãri, politistul este îndreptãtit sã conducã o persoanã la sediul politiei, atunci când:
a) nu s-a putut stabili identitatea acesteia ori existã motive verosimile pentru a bãnui cã identitatea declaratã nu este realã sau documentele prezentate nu sunt veridice;

b) din cauza comportamentului, locului, momentului, circumstantelor ori a bunurilor aflate asupra sa, creeazã motive verosimile pentru a bãnui cã pregãteste sau a comis o faptã ilegalã; c) prin actiunile sale pericliteazã viata, sãnãtatea sau integritatea corporalã, a sa ori a altei persoane, sau ordinea publicã;

d) luarea unor mãsuri legale, pe loc, ar putea crea un pericol pentru aceasta sau pentru ordinea publicã.
Înaintea acestor prevederi, Legea nr. 218/2002 stabilea cã verificarea situatiei persoanelor conduse la sediul politiei si luarea mãsurilor legale trebuie realizate în termen de 24 de ore.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ