Se reabiliteazã intrarea lateralã a Primãriei Bârlad, pentru accesul la Biroul Unic! (FOTO, FACSMIL)

REPARATIE NECESARÃ….Porticul de la intrarea din dreapta a Primãriei Bârlad, urmeazã sã fie reabilitat în cel mai scurt timp. De altfel, de ani buni stã sã cadã si circulatia în zonã a trecãtorilor este interzisã. Pe acolo va fi accesul pentru cei care vor avea nevoie sã obtinã acte de la institutia primãriei, iar în curând va fi inaugurat Biroul Unic.

Având în vedere Expertiza Tehnicã realizatã asupra clãdirii Primãriei municipiului Bârlad, care pune în evidentã pericolul ce îl reprezintã Porticul de la intrarea din partea dreaptã a clãdirii, atât pentru angajati cât si pentru locuitorii municipiului, a fost necesar realizarea unei documentatii pentru reabilitarea acestuia. Consilierii locali vor analiza proiectul propus si initiat de primar, pentru reabilitarea porticului. Valoarea totalã alocatã realizãrii obiectivului este de 116.914,37 lei (inclusiv TVA), din care 84.656,33 lei (inclusiv TVA) reprezentând Constructii+Montaje, esalonatã pe durata de implementare prevãzutã de 12 luni. Costul total cu investitia cuprinde cheltuieli cu întocmirea documentatiei, cu asigurarea utilitãtilor, studii de teren, obtinerea avizelor si acordurilor, consultantã si asistentã tehnicã, cheltuieli directe de constructie, alte cheltuieli legale, precum cele pentru organizarea de santier, taxe legale, cheltuieli neprevãzute, cheltuieli cu darea în exploatare etc. Durata de implementare a proiectului este de 12 luni, iar finantarea se va asigura de la bugetul local.

Reabilitare Portic Primaria Barlad
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ