Ședință de CJ: consilierii vor decide ce se va întâmpla cu excedentul bugetar de anul trecut!

ÎNTÂLNIRE… Consilierii județeni se vor reuni la începutul săptămânii viitoare într-o nouă ședință în sistem videoconferință pentru a dezbate și a vota 20 de proiecte de hotărâre. Unul dintre acestea este cel referitor la modul în care va fi utilizat excedentul bugetar de 19,1 milioane de lei de anul trecut. În proiectul de hotărâre se propune ca acești bani să fie împărțiți în funcție de priorități: 7 mil. lei sunt rezervate unor cheltuieli stabilite prin acte normative sau proiecte, 6 mil. lei vor fi direcționați către plata unor lucrări executate de către constructori, iar restul vor fi utilizați în funcție de necesitățile care vor rezulta în momentul întocmirii bugetului local al județului pe anul 2021. Un alt proiect de hotărâre vizează actualizarea devizului și a indicatorilor tehnico-economici ai viitorului Centru Cultural Județean Multifuncțional (fosta Casă a Armatei). “Finanțarea investiției se va face din bugetul local al Județului Vaslui și din bugetul de stat, după cum urmează: buget de stat – 20.507.091,307 lei, bugetul local – 474.049,851 lei”, se precizează în Referatul de aprobare a proiectului.

La finele anului 2020, excedentul bugetar al județului Vaslui a fost de 19.152.344,29 lei. Din aceasta sumă, 7.015.461 lei sunt rezervați pentru efectuarea cheltuielilor ce au fost stabilie prin acte normative sau de către finanțatori. “În acest sens, menționez ca suma de 6.322.471 lei are destinația de a finanța refacerea drumurilor județene conform H.G. nr. 531/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de calamitați naturale, 400.000 lei este suma alocată de municipiul Vaslui pentru finanțarea unor cheltuieli de investiții la Spitalul Județean de Urgență Vaslui, iar diferența de 292.990 lei reprezintă prefinanțarea primită de la finanțator pentru proiectul “Reabilitare și modernizare Drum strategic județean Bârlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245 M, DJ 247, DJ 246)” și pentru proiectul “Creșterea capacității de gestionare a crizei covid-19 la nivelul serviciilor publice socio-medicale subordinate UAT Judetul Vaslui”, se explică în Referatul de aprobare. De asemenea, documentul precizează că din suma rămasă (12.136.883,29 lei), 6.000.000 lei vor fi direcționate către secțiunea de dezvoltare, pentru plata unor lucrări executate de către constructori, iar restul de 6.136.883,29 lei se va utiliza în funcție de necesitățile care vor rezulta în momentul intocmirii bugetului local al județului pe anul 2021.”Societățile care au executat lucrări de investiții în baza contractelor încheiate cu UAT Județul Vaslui își vor primi contravaloarea lucrărilor executate și astfel vor avea asigurat cashfllow-ul pentru continuarea investițiilor, achitarea furnizorilor și plata salariilor”, se mai precizează în Referat.

Județul Vaslui, partener de proiect împreună cu alte 12 instituții

Consilierii județeni vor trebui să spună, de asemenea, dacă sunt de acord cu participareaUnității Administrativ-Teritoriale Județul Vaslui în calitate de partener la proiectul „Sprijin la nivelul Regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură”și a încheierii unui acord de parteneriat. Potrivit Referatului de aprobare, scopul proiectului este acela de a elabora documentația tehnico-economică, în vederea implementării proiectului de investiții “Axa rutieră strategică Sud – Vest a județului Vaslui”, proiect ce urmează a fi depus la finanțare în perioada de programare 2021-2027. Proiectul se va derula în parteneriat cu 13 instituții: Lider de parteneriat – Agenția de Dezvoltare Regionala Nord-Est , Parteneri – UAT Județul Vaslui, Orașul Liteni, Județul Iași, U.A.T. Municipiul Moinești, Județul Neamț, Județul Botoșani, Municipiul Piatra Neamț, UAT Orașul Flămânzi, UAT Județul Suceava, UAT Municipiul Suceava, Ministerul Tineretului și Sportului/Serviciul Implementare Proiecte Fonduri Nerambursabile.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ