Ședință de CLM la Bârlad: 19 proiecte de hotărâre discutate de aleșii locali (FACSIMIL)

DEZBATERI… Plenul Consiliului Local al municipiului Bârlad se va reuni la finalul săptămânii într-o nouă ședință ordinară a instituției, care va avea loc în format fizic, în sala mare a Cinematografului „Victoria” din localitate. Pe ordinea de zi vor figura mai multe proiecte de hotărâre, printre care o serie de investiții și hotărâri ale DAPPC, dar și alte proiecte pentru oraș. Pe ordinea de zi figurează 19 proiecte de hotărâre, dar s-ar putea ca până joi, 28 ianuarie, când este convocată ședința, să mai apară câteva proiecte peste ordinea de zi.

Joi, 28 ianuarie 2021, cu începere de la ora 13.00, la Cinematograful „Victoria” va avea loc o nouă ședință de Consiliu Local Bârlad. Pe ordinea de zi a consilierilor locali vor figura (deocamdată) 19 proiecte de hotărâre. Consilierii locali vor dezbate o serie de proiecte de interes local:

  • privind aprobarea ajustării tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare (deszăpezire manuală, măturat manual, colectare deșeuri vegetale, inerte și stradale) prestate pe raza municipiului Bârlad;
  • privind aprobarea Planului de lucrări de interes local, aferent anului 2021, pentru persoanele care prestează lucrări conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
  • privind modificarea și completarea anexei nr.3 la H.C.L.M. Bârlad nr.321/31.10.2019 a închirierii prin licitație publică a spațiilor comerciale și terenurilor proprietate publică/privată a unităților administrativ teritoriale a municipiului Bârlad, aflate în administrarea Direcției pentru Administrarea Piețelor Parcărilor și Cimitirelor din Bârlad din cadrul serviciului Administrare Piețe Agroalimentare, Piețe Volante, Talcioc, Târguri și Oboare.

De asemenea, va fi reluată discuția referitoare la achiziționarea de către UAT Bârlad a proprietății imobiliare de tip teren intravilan – categoria “arabil” și “altele” în suprafață de 25.980,38 mp (conform cărții funciare 76736) și darea în administrarea Direcției pentru Administrarea Piețelor, Parcărilor și Cimitirelor Bârlad, proiect care a fost inițiat și în legislatura trecută, fiind respins atunci de consilierii PSD care erau majoritari în CLM Bârlad.

Va fi foarte interesantă și discuția despre aprobarea normativelor proprii pentru cheltuieli de protocol ale UAT Bârlad și cea privind aprobarea Programului și Devizului Estimativ ale activităților cultural-artistice și sportive din luna februarie 2021. După cum se știe, la cheltuielile cu activitățile culturale și sportive sunt incluse unele care sunt denumite „publicitare” care au suscitat un interes deosebit și amplu dezbătut ieri în ședința comisiilor de specialitate ale CLM. Legat de cultură și sport, se va discuta și despre proiectul de hotărâre privind aprobarea ACORDULUI CADRU DE COLABORARE dintre Municipiul Bârlad și instituții de învățământ, cultură, sănătate, sport, ONG-uri, asociații și societăți de profil, în vederea dezvoltării proiectelor cultural-artistice și sportive de interes local.

DOCUMENT: Proiectul ordinii de zi al şedinţei ordinare din data de 28.01.2020
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ