Sezãtoare traditionalã la Muzeul Traditiilor din Muntenii de Sus

Reconstituirea unei sezãtori traditionale, cu dans, cântec popular, dar si alte obiceiuri care odinioarã erau foarte prezente în lumea satului, au stat la baza unei initiative, puse în practicã de cãtre elevii claselor a VI-a si profesorii educatori de la Centrul scolar de Educatie Incluzivã „Aurora”, din Vaslui. „Dintre cei care-si iubesc traditiile si obiceiurile, începând cu cele prilejuite de fiecare eveniment important din viata poporului si terminând cu cântecele, dansurile si strigãturile nelipsite la aceste datini, facem parte si noi, cadrele didactice si elevii de la Centrul scolar de Educatie Incluzivã „Aurora”, din Vaslui. Date fiind valentele formative si educative ale folclorului si artei populare traditionale, nouã, profesorilor, ne revine nobila misiune de a initia copiii în comorile inestimabile ale creatiei populare seculare. Elevii nostri sunt foarte receptivi la activitãtile care prezintã frânturi din folclorul românesc, participã cu mare plãcere, se implicã activ în desfãsurarea lor, fiind dornici de a se îmbrãca în costume populare românesti, de a dansa si de a cânta, asa cum o fãceau odinioarã bunicii nostri. Folosirea folclorului si a artei populare în activitatea elevilor, contribuie la îmbogãtirea si extinderea orizontului artistic al copiilor, la educarea sentimentelor de dragoste, admiratie, mândrie, respect fatã de comorile creatiei populare, la cultivarea trãsãturilor de personalitate caracteristice omului nou, de care are nevoie societatea noastrã de astãzi. De aceea, noi am cãutat sã cultivãm copiilor constiinta apartenentei la cultura nationalã, la zona folcloricã în care trãim. Si dacã i-am învãtat pe elevii nostri versuri din cântecele vechi, pasi din dansul strãmosilor nostri, fãcându-i sã înteleagã cã prezentul este valoros numai împreunã cu trecutul, deoarece astfel îmbinate prezintã o garantie pentru viitor, înseamnã cã am sãdit în sufletele lor unul dintre cele mai alese sentimente. Valorificând cele învãtate în cadrul sezãtorii, am observat cum acest eveniment îi uneste pe copii, îi sensibilizeazã si-i bucurã în acelasi timp. Este un mod de a duce mai departe aceste obiceiuri si ne-am bucurat cã elevii nostri au fost receptivi”, au declarat organizatorii acestui eveniment, profesor – educator Gianina Filaret, învãtãtoarea Constanta Bãltãteanu si învãtãtor- educator Licã Prisecaru.

Traditiile nu pot fi uitate

Perseverenta directoarei scolii din Muntenii de Sus, Daniela Adam, la amenajarea acestui muzeu este lãudabilã. „Acest muzeu este un loc potrivit pentru desfãsurarea unor activitãti scolare si extrascolare. Aici elevii gãsesc diferite obiecte casnice si de uz gospodãresc specifice zonei noastre, costume nationale, aflã lucruri interesante referitoare la viata locuitorilor satului, învatã sã pretuiascã frumosul, sã respecte si sã pãstreze traditiile si obiceiurile strãmosilor nostri”, a concluzionat, la sfârsitul evenimentului, profesoara Florina Ghiarasim, director la Centrul scolar de Educatie Incluzivã „Aurora”, din Vaslui. „Am certitudinea cã folclorul din zona noastrã este pe mâini bune, deoarece sunt multi colegi, dar si elevi care doresc sã pãstreze nealterat folclorul nostru drag. Fie ca dorul si pasiunea fatã de folclor sã vã urmãreascã toatã viata, sã vã lumineze zilele si sã vã încãlzeascã sufletele!”, a declarat profesoara Daniela Adam, director la scoala cu Clasele I – VIII „Ion Agarici” din Muntenii de Sus.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ