18.2 C
Vaslui
03-oct.-2022

Societãtile declarate inactive îsi pot relua activitatea

- Advertisement -

ANAF dã posibilitatea societãtilor comerciale, care, din cauza crizei financiare, ori a unelor erori materiale, datorate în principal mutãrii sediului social al firmei sau faptului cã administratorii nu au fost gãsiti la sediul respectiv, de a fi reactivate, dupã plata obligatiilor fiscale la zi. Acest lucru a fost stipulat prin Ordinul Presedintelui ANAF nr. 3347/2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 754/26.10.2011. Prin acest act legislativ se încearcã sprijinirea contribuabililor care si-au încetat activitatea, în principal din cauza crizei, agenti economici care totusi doresc sã-si continue activitatea.

Prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscalã (ANAF), nr. 3347/2011, au fost aprobate procedurile privind declararea contribuabililor inactivi, de reactivare a contribuabililor declarati inactivi, de îndreptare a erorilor materiale, de scoatere din evidenta contribuabililor declarati inactivi a contribuabililor radiati. Pânã în momentul intrãrii în vigoare a noilor prevederi, contribuabilii erau declarati inactivi prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscalã. Potrivit actului normativ mentionat, declararea contribuabililor inactivi, precum si reactivarea acestora se face de cãtre organul fiscal, prin decizie, emisã conform competentelor si procedurii stabilite prin ordin al presedintelui ANAF, decizie care se comunicã contribuabilului. În evidenta contribuabililor declarati inactivi sunt înscrisi contribuabilii persoane juridice sau orice entitãti fãrã personalitate juridicã care nu îsi îndeplinesc, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligatie declarativã prevãzutã de lege sau se sustrag de la efectuarea inspectiei fiscale prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia. Un alt motiv pentru care sunt declarati inactivi rezultã din faptul cã organele fiscale au constatat cã nu functioneazã la domiciliul fiscal declarat, potrivit procedurii ANAF. În cazul în care contribuabilii declarati inactivi se reactiveazã dacã îndeplinesc, cumulativ, mai multe conditii, respectiv îsi îndeplinesc toate obligatiile declarative prevãzute de lege, îsi îndeplinesc toate obligatiile de platã iar organele fiscale au constatat cã functioneazã la domiciliul fiscal declarat. Pot fi reactivati inclusiv contribuabilii pentru care s-a deschis procedura insolventei în formã simplificatã, contribuabilii care au intrat în faliment sau contribuabilii pentru care s-a pronuntat ori a fost adoptatã o hotãrâre de dizolvare, la cererea acestora, dupã îndeplinirea obligatiilor declarative.

Ori de câte ori se constatã cã un contribuabil a fost declarat inactiv din eroare, asa cum au mai fost cazuri, organul fiscal emitent anuleazã decizia de declarare a contribuabilului ca inactiv, cu efect pentru viitor si pentru trecut. “Decizia de declarare în inactivitate/reactivare produce efecte fatã de terti de la data înscrierii în registrul contribuabililor inactivi/reactivati. Totodatã, starea de inactivitate fiscalã este înscrisã în cazierul fiscal al contribuabilului si în cel al reprezentantului legal al contribuabilului. Acest act normativ dã psibilitatea firmelor care, la un anumit moment, din cauza imposibilitãtii de platã a obligatiilor fiscale, au fost declarate inactive, în cazul în care-si plãtesc respectivele obligatii, sã-si reia activitatea, dupã emiterea unei decizii în acest sens”, a declarat ec. Mihăitã Pantâru, directorul executiv al DGFP Vaslui. ANAF organizeazã evidenta contribuabililor declarati inactivi sau reactivati în cadrul Registrului contribuabililor inactivi/reactivati, registru care contine datele de identificare a contribuabilului, data declarãrii ca inactiv a contribuabilului, dar si momentul reactivãrii, si denumirea organului fiscal care a emis decizia de declarare în inactivitate/reactivare. Respectivul registru este public si se afiseazã pe site-ul ANAF, iar înscrierea se face de cãtre organul fiscal emitent, dupã comunicarea deciziei de declarare în inactivitate/reactivare, în termen de cel mult 3 zile de la data comunicãrii. “Starea de inactivitate fiscalã rãmâne înscrisã în cazierul fiscal pânã la data reactivãrii contribuabilului, dacã societatea respectivã a fost declaratã inactivã ca urmare a neîndeplinirii pe parcursul unui semestru calendaristic a niciunei obligatii declarative prevãzute de lege, sau pânã la data împlinirii unui termen de 3 luni de la data reactivãrii dacã contribuabilul a fost declarat inactiv ca urmare a sustragerii de la efectuarea inspectiei fiscale prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia ori a faptului cã nu functioneazã la domiciliul fiscal declarat”, a adãugat Mihãitã Pantâru.

- Advertisement -
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
Ultimele Știri
Ultimele Știri

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.