Stimulentul de risc va fi acordat si pe perioada stãrii de alertã, printre beneficiari si asistentii sanitari comunitari

PRELUNGIRE… Personalul medical din judetul Vaslui va primi 500 de euro stimulent de risc si pe perioada stãrii de alertã. Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege care prevede ca acest bonus sã se acorde nu doar pe perioada stãrii de urgentã. Începând de ieri, din rândul personalului de specialitate medico-sanitar implicat direct în tratarea pacientilor suspectati si diagnosticati cu COVID-19 au fost inclusi si asistentii sanitari comunitari.

Veste extraordinarã pentru asistentii sanitari comunitari din judetul Vaslui. Acestia vor beneficia de stimulentul de risc de 500 de euro, dupã ce presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului pentru aprobarea unor mãsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a rãspândirii coronavirusului, pe perioada stãrii de urgentã. Legea stipuleazã cã sumele cheltuite si destinatia acestora vor fi publicate pe site-ul institutiei de cãtre conducãtorul acesteia de la începutul stãrii de urgentã pânã la finalul stãrii de alertã. De asemenea, actul normativ stipuleazã ca stimulentul de risc în cuantum de 2.500 de lei brut, pe lunã, sã fie acordat si pentru personalul din domeniul asistentei sociale si comunitare, indiferent de forma de organizare a furnizorului de servicii sociale, implicat direct în sprijinirea si/ sau îngrijirea persoanelor în vârstã, a copiilor, a persoanelor cu dizabilitãti si a altor grupuri vulnerabile, pe perioada stãrii de urgentã, din fondul de salarii al unitãtii angajatoare, prin transferuri de la bugetul de stat, de la titlul VI – “Transferuri între unitãti ale administratiei publice” sau de la alte titluri unde sunt bugetate sume cu aceastã destinatie, prin ordonatorul principal de credite, sau din fonduri europene. Stimulentul de risc acordat nu se cuprinde în baza lunarã de calcul al contributiei de asigurãri sociale, contributiei de asigurãri sociale de sãnãtate, respectiv al contributiei asiguratorii pentru muncã. Pentru furnizorii de servicii sociale privati, decontarea stimulentului de risc se face la cerere, prin agentiile teritoriale ale Agentiei Nationale de Plãti si Inspectie Socialã, prin transferuri de la bugetul de stat, de la titlul VI – “Transferuri între unitãti ale administratiei publice” sau de la alte titluri unde sunt bugetate sume cu aceastã destinatie, prin ordonatorul principal de credite sau din fonduri europene, conform unei proceduri stabilite prin ordin al ministrului Muncii.

Se merge cu bonusul si pe perioada stãrii de alertã

Tot miercuri, la câteva ore dupã ce presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea care le dã dreptul la stimulent si asistentilor sanitari comunitari, plenul Camerei Deputatilor a adoptat un proiect de lege care prevede cã stimulentul de risc se acordã si pe perioada stãrii de alertã, nu doar a stãrii de urgentã,
“Se aprobã acordarea unui stimulent de risc în cuantum de 2.500 lei brut pe lunã, pe perioada stãrii de urgentã si a stãrii de alertã, din fondul de salarii al unitãtii angajatoare, prin transferuri din bugetul Fondului national unic de asigurãri sociale de sãnãtate sau, dupã caz, de la bugetul de stat, de la titlul VI ‘Transferuri între unitãti ale administratiei publice’ sau de la alte titluri unde sunt bugetate sume cu aceastã destinatie, prin ordonatorul principal de credite, pentru urmãtoarele categorii: personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar, inclusiv personalul de specialitate din structurile paraclinice medico-sanitare si personalul paramedical, inclusiv cel din structurile civile, precum si personalul operativ de interventie în teren din serviciile de ambulantã judetene si al Serviciului de Ambulantã Bucuresti-Ilfov, implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea si tratamentul pacientilor suspectati si/sau diagnosticati cu COVID-19”, prevede proiectul.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ