Structura anului scolar 2011 – 2012

Anul scolar 2011-2012 are 36 de sãptãmâni de cursuri, respectiv 177 de zile, cu exceptia claselor terminale din învãtãmântul liceal si gimnazial. Clasele terminale liceale vor încheia anul scolar pe data de 1 iunie 2012, iar pentru elevii claselor a VIII-a, ultima zi de scoalã va fi 15 iunie 2012.

Anul scolar 2011-2012 va cuprinde două semestre, primul debutând azi, 12 septembrie 2011, si se va încheia pe 23 decembrie, incluzând o vacantã pentru clasele primare si grãdinite, între 22 si 30 octombrie. Vacanta de iarnã va fi mai lungã cu o sãptãmânã fatã de anii trecuti. Semestrul al II-lea va începe luni, 16 ianuarie 2012 si se va încheia, pentru cea mai mare parte a elevilor, pe 23 iunie. Elevii vor avea si o vacantã de primavarã, în preajma sãrbãtorilor pascale, respectiv între 7 si 22 aprilie 2012. Vacanta din vara viitoare va începe sâmbãtã, 23 iunie 2012 si, dacã nu intervin modificãri, se va încheia duminicã, 9 septembrie 2012. În ceea ce priveste perioada de teze, cele din semestrul I se vor sustine pânã la data de 30 noiembrie, iar cele din semestrul al II-lea, pânã pe 25 mai 2012.

Lucrãri de control încã din primele zile.

Conform instructiunilor date de ministrul învãtãmântului, Daniel Funeriu, în prima sãptãmânã a anului scolar va trebui sã fie organizatã prima sedintã cu pãrintii. Pentru elevii obisnuiti ca primele zile a anului scolar sã fie mai usoare, de acomodare dupã vacantã, îi asteaptã zile grele, deoarece în primele sãptãmâni vor trebui sã dea testãri pentru evaluarea cunostintelor, pentru ca profesorii sã afle nivelul de pregãtire la nivelul fiecãrei scoli. Evaluarea va fi stabilitã prin metodologia care va fi transmisã de cãtre minister, dar subiectele vor fi stabilite de fiecare unitate scolarã în parte. Practic, în functie de gradul de pregãtire al claselor, respectiv în, sub, sau peste media scolii, profesorii sunt obligati sã acorde mai multã atentie elevilor mai slab pregãtiti. Se doreste, se pare, uniformizarea nivelului de asimilare a cunostintelor elevilor indiferent de unitatea de învãtãmânt, si, mai ales, indiferent de faptul cã este situatã în mediul rural sau urban. Practic, un elev din orice cãtun ar trebui sã fie compatibil ca nivel de cunostinte cu elevii de la cele mai bune scoli de la oras, în consecintã si cadrele didactice care predau în mediul rural ar trebui sã fie cel putin la fel de bine pregãtite cu cele de la oras, si sã acorde elevilor o atentie echivalentã, lucru mai greu de obtinut în acest an scolar, cu atât mai mult cu cât multe dintre catedre abia-abia au fost ocupate cu suplinitori calificati, pensionari ori profesori asistenti. Aceasta nu doar la nivelul judetului Vaslui, ci, generalizat, la nivelul întregii tãri. În plus, elevii care intrã în acest an în clasa a V-a, vor avea cinci ani în ciclul gimnazial, deci inclusiv clasa a IX-a, abia dupã aceea vor da testele de evaluare nationalã obligatorie care va contine cinci probe (sase pentru minoritãti) care vor conta pentru admiterea la liceu, admitere care va fi organizatã la nivelul fiecãrui liceu.

Absenteismul, o problemã nationalã

Pentru a fi înlãturate dificultãtile de lecturã, întelegere si exprimare, dificultãti apãrute tot mai frecvent la elevii români, prin ordin al ministrului, scolile au posibilitatea de a sustine sãptãmânal ore de lecturã si cursuri de retoricã si oratorie, primele la nivelul gimnaziului, celelalte la nivel liceal. În acest an scolar se doreste un control mult mai riguros în privinta absenteismului de la scoalã. În plus, se doreste o monitorizare strictã în vederea reducerii absenteismului în institutiile de învãtãmânt, prin introducerea unui card de acces în scoli, care vor monitoriza foarte atent timpul pe care elevii îl vor petrece în scoalã. Din pãcate, sistemele de monitorizare pe bazã de card vor trebui implementate cu fonduri ale autoritãtilor publice locale, fonduri care, în actuala conjuncturã, lipsesc. Si în plus, ce-i va împiedica pe elevi sã foloseascã metodele deja brevetate de cãtre parlamentari, respectiv votul la mai multe mâini. O noutate a anului scolar ce tocmai a început se referã la programul “Scoala Altfel“, care se va desfãsura în sãptãmâna 2-6 aprilie 2012. Programul este dedicat activitãtilor educative extracurriculare si extrascolare, în sãptãmâna respectivã, copiii si cadrele didactice vor fi implicate în proiecte de educatie nonformalã stabilite de comun acord, si, tot în aceeasi perioadã, vor avea loc fazele nationale ale olimpiadelor si concursurilor scolare. Conform ministrului învãtãmântului, este un efort de a face scoala mai atractivã, iar, dupã ce aprobarea de cãtre Consiliul de Administratie a scolii are loc, devenind obligatorie, acestui program i se vor aloca un numãr de ore egal cu numãrul de ore derulat prin programul normal al institutiei respective de învãtãmânt. Sãptãmâna “Scoala Altfel” va fi dedicatã activitãtilor educative extracurriculare si extrascolare, care vor fi derulate conform unui orar special care va fi elaborat la nivelul unitãtii de învãtãmânt, cu consultarea elevilor, a cadrelor didactice si a pãrintilor. Tot în aceastã perioadã, 2-6 aprilie 2012, vor avea loc fazele nationale ale olimpiadelor scolare pe discipline.
1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ