TELVERDE pentru elevii si profesorii din Vaslui, care au nevoie de suport psihoemotional

SPRIJIN… Elevii, pãrintii si cadrele didactice din Vaslui, care întâmpinã probleme în aceastã perioadã si au nevoie de ajutor în desfãsurarea cursurilor online, pot cere sprijinul Inspectoratului Scolar si Centrului Judetean de Resurse si Asistentã Educationalã. Cele douã institutii au deschis o linie telefonicã (TELVERDE-0800800348), precum si o adresã de e-mail ([email protected]) la care profesorii consilieri scolari vor rãspunde solicitãrilor, de luni pânã vineri, în intervalul orar -8:00-16:00. “Astfel, acestia, alãturi de profesorii logopezi, vor oferi suportul educational necesar învãtãtorilor, cadrelor didactice si dirigintilor si vor oganiza pentru acestia webinarii sãptãmânale pentru pregãtirea activitãtilor de dirigentie, cu scopul oferirii suportului psihoemotional elevilor si pãrintilor.”, se aratã în comunicatul de presã transmis de Inspectoratul Scolar Vaslui. De asemenaa, potrivit Ministerului Educatiei si Cercetãrii, inspectoratele scolare vor elabora un plan de interventie local pentru fiecare unitate de învãtãmânt, pornind de la nevoile specifice, astfel încât toti copiii sã aibã acces la educatie. “În plus, pentru a veni în sprijinul elevilor si al cadrelor didactice, consilierii scolari vor participa si la orele de dirigentie. Complementar, CJRAE/CMBRAE va organiza si sesiuni online pentru profesorii diriginti, dar si pentru pãrinti, sesiuni care au drept scop o mai bunã gestionare a diferitelor situatii cu care ei se pot confrunta în aceastã perioadã”, a transmis ministrul Educatiei, Monica Anisie.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ