3.9 C
Vaslui
05-dec.-2021

Termen prelungit la depunerea ofertelor pentru proiectul privind iluminarea modernă a Bârladului cu LED-uri!

PROIECT… Investiția este finanțată cu fonduri norvegiene, are o valoare de peste 7 milioane de lei și vizează modernizarea sistemului de iluminat prin utilizarea aparatelor cu tehnologie LED.

OFICIAL… Primaria municipiului Bârlad a postat în SICAP anunțul de participare pentru achiziția lucrărilor de execuție pentru „Execuția obicetivului de investiții „Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public din municipiul Bârlad”. Investiția este finanțată cu fonduri norvegiene, are o valoare de peste 7 milioane de lei și vizează modernizarea sistemului de iluminat prin utilizarea aparatelor cu tehnologie LED. Când anunțul a fost publicat în SICAP pe 19 august, avea termenul de depunere a ofertelor pe 19 septembrie, dar cei de la e-licitatie.ro l-au modificat, noul termen de depunere fiind acum 25 octombrie, ora 15.00.

Valoarea estimată a achiziției este de 5.449.094 lei, fără TVA. Termenul de execuție a lucrărilor este de 4 luni de la data predării amplasamentului după semnarea Contractului de lucrări. Lucrările ce fac obiectul contractului presupun: Înlocuirea a 2590 corpuri de iluminat existente, inclusiv consolele, cu aparate de iluminat cu Led, de diferite puteri; Implementarea unui sistem de telemanagement la nivel de punct de aprindere, pentru un număr de 4 puncte de aprindere; Montarea 13 module de tip GATEWAY; Implementarea unui sistem de telemanagement la nivel de punct luminos pentru aparatele de iluminat aferente categoriei de drum (2590 buc.).Principalele activități ce vor fi prestate sunt: Încheierea convenției de lucru cu distribuitorul de energie electrică, pentru intervenția în rețelele electrice existente; Demontarea aparatelor de iluminat stradale existente inclusiv console și cabluri – Montarea de aparate de iluminat stradale cu LED-uri eficiente din punct de vedere energetic și luminotehnic, pe stâlpii existenți, inclusiv console și cabluri, repartizate pe categorii de putere, după cum urmează: Aparat de iluminat LED 30 W stradal – 1944 bucăți; Aparat de iluminat LED 30 W pietonal , în vârf de stâlp – 454 bucăți; Aparat de iluminat LED 50 W stradal – 148 bucăți; Aparat de iluminat LED 75 W stradal – 43 bucăți; Aparat de iluminat LED 100 W stradal – 1 bucăți; Realizarea legăturii electrice în rețeaua existentă de joasă tensiune iluminat public utilizând cleme de derivație tip CDD 15/45 ÎL; Implementarea unui sistem de telemanagement la nivel de punct de aprindere, pentru un număr de 4 puncte de aprindere în posturi de transformare; Montarea 13 module de tip GATEWAY; – Implementarea unui sistem de telemanagement la nivel de punct luminos pentru aparatele de iluminat aferente categoriei de drum (2590 buc.); – Verificări și măsurători electrice, mecanice și luminotehnice pentru corespondența cu datele din proiectul de execuție. Punere în funcțiune a instalațiilor și echipamentelor noi montate. Scopul principal al proiectului este reprezentat de introducerea unui sistem modern și eficace de gestiune a energiei, care ar permite reducerea consumului de energie electrică și a costurilor necesare pentru iluminatul public.

Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice în cadrul Municipiului Bârlad prin modernizarea și îmbunătățirea sistemului de iluminat public. Iluminatul public reprezintă unul dintre criteriile de calitate ale civilizației moderne. El are rolul de a asigura atât orientarea și circulația în siguranță a pietonilor și vehiculelor pe timp de noapte, cât și crearea unui ambient corespunzător în orele fără lumină naturală. Măsurile prioritare care se preconizează a fi luate sunt axate pe creșterea calității sistemului de iluminat public, asigurând o durată de lucru mult mai lungă decât în prezent și reducerea impactului asupra mediului înconjurător, prin reducerea poluării cu emisii de CO2, dar și a poluării luminoase. De asemenea, se dorește reducerea consumurilor totale de energie electrică prin reducerea puterilor instalate în corpurile de iluminat, ceea ce ar permite o economie considerabilă la cheltuielile cu factura de energie electrică.

Ultimele Știri
Reclamăspot_img
Reclamăspot_img
Ultimele Știri
- Advertisement -spot_img

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here