23.4 C
Vaslui
30-sept.-2022

Termica Vaslui, vândutã la cazane!

- Advertisement -

Primãria Vaslui a organizat o primã licitatie pentru valorificarea de mijloace fixe scoase din uz si disponibile, aflate în proprietatea municipiului Vaslui, în incinta fostei Termica SA. Pânã acum, a fost o primã licitatie, pe 16 ianuarie, însã bunurile nu s-au valorificat. În cazul în care nu se prezintã minim 2 participanti la licitatie sau, în cazul în care niciun ofertant nu a oferit cel putin pretul de pornire, licitatia se va repeta, încheindu-se proces-verbal de constatare. Urmãtoarea licitatie va avea loc la sediul Primãriei municipiului Vaslui din str. Spiru Haret nr.2, în data de 28 ianuarie, la ora 11.00. Pretul de pornire a licitatiei din 16 ianuarie a fost de 143.193,47 lei, fãrã TVA, pentru întreg ansamblul de mijloace fixe – de la pozitia 1 la pozitia 13 din Anexa 1 a Caietului de sarcini; 344.250,00 lei, fãrã TVA, pentru bazinele de 50 t (15 buc.) – de la pozitia 14 din Anexa 1 a Caietului de sarcini. Participantii la licitatie vor prezenta dovada plãtii garantiei de participare, în valoare de 5.000 lei. Modul de constituire a garantiei de participare: lichiditãti depuse la casieria autoritãtii contractante. Documentele necesare pentru participarea la licitatie a societãtilor comerciale si persoanelor fizice autorizate sunt: cerere de participare la licitatie, în care vor fi specificate mijloacele fixe pentru care doreste sã liciteze; certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de platã a impozitelor si taxelor cãtre bugetul de stat (certificat de atestare fiscalã de la DGFP sau AFP), bugetul local (certificat fiscal elibertat de Primãria unde îsi are sediul, referitor la impozite, taxe, chirii, concesiuni), formulare tip aflate în termenul de valabilitate, eliberate de autoritãtile competente; copie dupã codul fiscal; copie de pe autorizatia de functionare eliberatã de autoritatea competentã, în cazul persoanelor fizice autorizate; copie a certificatului de înmatriculare de la Oficiul Registrului Comertului; dovada achitãrii garantiei de participare de 5.000 lei; împuternicire pentru participare la licitatie din partea societãtii pe care o reprezintã. Documentele necesare pentru participarea la licitatie se vor depune într-un exemplar, introduse într-un plic pe care va fi trecutã denumirea si adresa ofertantului. Documentele vor fi analizate de comisia de licitatie pentru verificarea eligibilitãtii si acceptarea solicitantilor la licitatie, conform prevederilor caietului de sarcini. Participantii la licitatie pot formula contestatii în cazul în care considerã cã nu s-au respectat prevederile caietului de sarcini referitor la organizarea si desfãsurarea licitatiei.

- Advertisement -
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
Ultimele Știri
Ultimele Știri

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.