Tichetele sociale pentru servirea unei mese calde vor fi distribuite în decembrie!

Direcția de Asistență Socială Bârlad

AJUTOR BINEVENIT… Primãria municipiului Bârlad, prin Directia de Asistentã Socialã, anuntã cã se vor distribui persoanelor în vârstã de 75 de ani împliniti sau peste aceastã vârstã, care au venituri la nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari (800 lei/lunã) tichete sociale pe suport electronic pentru servirea de mese calde. Distribuirea se va face conform OUG nr.115/2020 privind unele mãsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiazã de mese calde pe bazã de tichete sociale pe suport electronic, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum si unele mãsuri de distribuire a acestora.

Guvernul PNL, prin Ministerul Fondurilor Europene, a accesat fonduri europene pentru a ajuta persoanele peste 75 de ani cu venituri pânã în 800 de lei si cele fãrã adãpost, care vor primi tichete sociale pentru masã caldã. Tichetele au fost distribuite de cãtre Prefectura Vaslui în toate UAT-urile din judet, iar cei aflati în situatia mentionatã primesc câte un card, care va fi alimentat pe data de 7 decembrie cu suma de 180 de lei.

Mentionãm cã pandemia de coronavirus are un efect devastator din punct de vedere social si economic. Astfel, la nivelul fiecãrui judet, s-a constituit un grup de lucru care se va „îngriji” de persoanele cele mai vulnerabile. Mai exact, acesta se va asigura cã persoanele peste 75 de ani si cele fãrã adãpost vor primi tichete sociale pentru masã caldã. Starea de alertã determinatã de pandemia de coronavirus s-a prelungit pentru încã o lunã de zile. Efectul, pe termen lung, este unul devastator, atât din punct de vedere social cât si economic.

„Conform analizelor efectuate, una dintre cele mai afectate categorii de persoane vizeazã persoanele de 75 ani împliniti, sau peste aceastã vârstã, fãrã sprijin material, cu venituri la nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari (800 lei), pentru care sunt necesare, pe de o parte, servicii sociale de sprijin la domiciliu, iar, pe de altã parte, de sprijin constând mai ales în asigurarea de mese calde pentru a evita manifestarea riscului de sãrãcie extremã în rândul populatiei. O  altã categorie de persoane afectatã în mod direct de epidemia de coronavirus SARS-CoV-2 este reprezentatã de persoanele fãrã adãpost care se aflã în risc de sãrãcie extremã si care reprezintã o categorie socialã extrem de vulnerabilã pentru rãspândirea acestui coronavirus”, a precizat ministrul fondurilor europene Marcel Bolos, care a subliniat cã fondurile au fost accesate prin Programul Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD).

Mesele calde sunt acordate prin intermediul unor tichete electronice prin Schema Nationalã de Sprijin pentru Persoanele Vârstnice si pentru Persoanele fãrã adãpost (S.N.S.P.V.P.A). Tichetele pentru masa caldã emise nu vor permite efectuarea de operațiuni de retragere de numerar sau de preschimbare în numerar, ele putând fi folosite în unitãtile alimentare care vor încheia contracte de prestãri servicii cu societãtile de profil emitente ale acestor tichete electronice. Prefectul si autoritãțile administrației publice locale vor avea obligatia de a identifica destinatarii finali. Astfel, la nivelul judetului, s-a constatat cã 9814 vasluieni se încadreazã la aceastã categorie vulnerabilã. Cardurile vor fi încãrcate cu suma de 720 de lei, aferentã lunilor septembrie, octombrie, noiembrie si decembrie, pe data de 7 decembrie a.c., dupã campania electoralã. Ulterior, de la 1 ianuarie 2021, persoanele respective vor încasa câte 180 de lei lunar, cu care vor achita masa caldã zilnicã de care beneficiazã.

„Valoarea unui astfel de tichet social este de 180 lei/lunã si poate fi folosit exclusiv pentru servirea mesei calde în unitãtile afiliate si anuntate. Lista unitãtilor de pe raza municipiului Bârlad care, în prezent, acceptã tichete sociale pentru mese calde, se aflã în plicul distribuit. Tichetele sociale pot fi ridicate pe baza cãrtii de identitate, de la casieria Primãriei municipiului Bârlad, din strada 1 Decembrie nr. 21.”, a precizat Cristina Brojban, director executiv al DAS Bârlad.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ