spot_img
23.5 C
Vaslui
14-iul.-2024
spot_img

Totul se plateste la Vaslui

- Advertisement -

De anul viitor, dacã doriti sã parcati masina pentru numai o orã în parcarea din Piata Traian, va trebui sã scoateti din buzunar 1 leu, iar dacã intentionati sã stati peste 3 ore, veti plãti 100 lei. În alte parcãri cu platã special amenajate de municipalitate veti plãti 1 leu pe orã. Stâlpii de iluminat public ori cei de sustinere a liniilor de troleibuz nu scapã de taxe, în contul cãrora va trebui sã plãtiti consistent dacã doriti sã instalati panouri publicitare. Consilierii locali nu s-au lãsat pânã nu au pus taxã pânã si pe extragerea pãmântului si a altor materiale din gropile de împrumut ale orasului! Per ansamblu, noile taxe locale pentru utilizarea temporarã a domeniului public si privat al municipiului Vaslui încurajeazã sectorul investitiilor mari, al agentilor economici puternici, în timp ce micii intreprinzãtori, pietarii, au parte de majorãri între 5-10%. Consilierii judeteni au mãrit si ei taxele pentru autorizatiile de ocupare a locurilor din apropierea drumurilor judetene

PLAN. Noile taxe locale de utilizare a domeniului public si privat din municipiul Vaslui se dovedesc a fi extrem de surprinzãtoare în raport cu politica fiscalã desfãsuratã pânã la aceastã datã de municipalitatea vasluianã în acest sector. Avem de a face cu o variantã capitalistã extrem de bine orientatã spre captarea de fonduri la bugetul local prin orice mijloace, cu accent pe încurajarea atragerii în municipiu a agentilor economici puternici si, în general, a persoanelor fizice care detin capital si doresc sã investeascã. Evident, situatia este contrabalansatã de majorarea taxelor în sectorul micilor intreprinzãtori. Cu toate acestea, majorarea nu este excesivã si, cel mai probabil, va putea fi suportatã de acest sector. O primã noutate – parcãrile publice cu platã. Astfel, pentru decongestionarea traficului în zonele intens circulate municipalitatea va amenaja din ianuarie 2010 acest tip de parcare. Pânã în prezent se cunosc numai douã mari zone unde vor fi amenajate aceste parcãri: zona Traian si zona Obor, însã primãria are în plan extinderea sistemului. În urmã cu aproape douã luni a fost numitã o comisie care a procedat la documentarea prealabilã, la schimbul de date si informatii cu primãriile limitrofe judetului, în ce priveste cuantumul taxelor percepute pentru ocuparea domeniului public si privat al municipiului Vaslui. “Luând în considerare necesitatea folosirii mai eficiente a locurilor de parcare existente si fluidizãrii circulatiei rutiere afectatã de blocaje se impune dezvoltarea si impolementarea unui nou concept de organizare a parcãrilor publice adecvat numãrui tot mai mare a autovehiculelelor – parcãrile cu platã”, a spus Eugen Bot, seful Serviciului Finantelor Publice Locale Vaslui. Cu alte cuvinte, de acum încolo, în zonele intens circulate, acolo unde sunt amenajate parcãri publice va trebui sã umblati la portofel dacã doriti sã vã parcati masina.

100lei/zi la Traian!

TARIFE. O orã în parcarea din zona Traian va costa 1 leu, douã ore – 2 lei, trei ore – 50 lei, iar peste 3 ore pânã la o zi, va costa 100 lei. Cei care vin regulat la Piata Traian vor trebui sã-si facã un abonament, altfel îi va costa mult mai mult. Abonamentul costã 50 de lei/ lunã, la fel ca si abonamentul pentru mijloacele de transport destinate aprovizionãrii spatiilor comerciale din piatã. Parcarea are si program : 7.00-19.00. La Obor, totul costã mult mai putin, dat fiind capacitãtile mari ale masinilor care vin în acea zonã. Astfel, taxa pentru parcarea mijloacelor de transport cu capacitate sub 3,7 tone este de 5 lei/zi, iar peste 3,5 tone ajunge la 10lei/zi. Abonamentul pentru prima categorie ajunge la 150 lei/lunã, iar pentru a doua categorie – 300lei/lunã. În ce priveste celelalte parcãri din municipiu care vor fi amenajate, în viitor, de primãrie, aici o orã de stationare va costã 1 leu.

Stâlpii municipiului au devenit scumpi de tot!

LA ÎNÃLTIME! O nouã sursã de venit la bugetul local a fost identificatã în stâlpii de iluminat si cei de sustinerea a liniei troleibuz. Astfel, taxa pentru folosinta stâlpilor ca suport de sustinere pentru panouri publicitare, plãcute, banere este de 10 lei/stâlp/orã, iar pe lunã costã 100 lei/stâlp. În acelasi timp, taxa pentru folosinta stâlpilor ca suport pentru linii aeriene de transmitere a informatiilor sau de altã naturã va cost 10 lei/stâlp/lunã. Necesitatea instituirii acestei taxe, motiveazã municipalitatea, s-a impus în vederea întretinerii stâlpilor si a îndeplinirii conditiilor de sigurantã privind circulatia rutierã si pietonalã.

Cine si ce se mai taxeazã la Vaslui?

ALTE TARIFE. În ce priveste taxele mai vechi, unele dintre acestea au fost mãrite, altele tinute la acelasi nivel cu anul 2009. Per ansamblu, se observã, în special, încurajarea sectorului investitiilor, deoarece preturile minime de închiriere a terenurilor apartinând domeniul public sau privat au acelasi tarif ca în anul 2009. La fel se întâmplã cu taxele pentru accesul autovehiculelor destinate transportului de mãrfuri si a utilajelor cu masa totalã maximã autorizatã mai mare de 3,5 tone. În acelasi timp, sectorul micilor intreprinzãtori, a pietarilor nu beneficiazã de acelasi tratament. În general, taxele pentru utilizarea temporarã a locurilor publice în piete, bazar, obor, strand si bâlci au fost majorate cu procente între 5-10%, dar au existat si tarife care au rãmas acelasi ca în anul 2009.

Consiliul Judetean majoreaza taxele pentru ocuparea locurilor din apropierea drumurilor judetene

Nici Consiliul Judetean(CJ) nu stã cu mâinile în sân si majoreazã pe unde poate unele tarife. Astfel în sfera puterii de decizie a CJ revine si eliberarea acordurilor prealabile pentru faza de proiectare a lucrãrilor si instalatiilor ce urmeazã a fi amplasate în zona drumurilor judetene, autorizatii de amplasare si acces la drum, accepturi privind schimbarea functiei sau destinatiei obiectivelor precum si pentru ocuparea unor suprafete de teren în zona drumurilor de interes judetean. “În proiectul de hotãrâre pe care îl propunem aprobãrii dumneavoastrã am avut în vedere actualizarea nivelurilor tarifelor si taxelor din Hotãrârea nr.184/2008 cu nivelul indicelui de inflatie, a cãrui nivel în perioada octombrie 2008 – octombrie 2009 a fost de 104,3 % conform datelor publicate de Institutul National de Statisticã. Veniturile ce se vor realiza din încasarea acestor taxe si tarife, le estimãm la aproximativ 370,0 mii lei si vor fi propuse în bugetul local al judetului Vaslui pe anul 2010 sã fie utilizate pentru finantarea lucrãrilor ce se vor efectua pe drumurile si podurile de interes judetean”, a declarat Vasile Mihalachi consilierilor judeteni. Proiectul de hotãrâre a trecut în unanimitate de voturi. Astfel, în privinta conductelor pentru gaze, derivate sau alte produse pietroliere, subtraversarea unui drum judetean pietruit va costa 16 lei metrul liniar(ml) pe an. Subtraversarea unui drum modernizat 27lei/ml/an. Cele mai scumpe sunt instalatiile de conducte în lung – 52lei/ml/an si instalatiile de conducte în canalele tehnice ale podurilor si pasajelor sau legate de suprastructurã ori infrastructura acestora – 106lei/ml/an. În privinta conductelor pentru apã, irigatii aburi si conducte de evacuare a apelor, taxele cele mai mari le au instalatii de conducte în amprizã în lungul drumului – 74lei/ml/an si instalatiile de conducte în canalele tehnice ale podurilor si pasajelor sau legate de suprastructurã ori infrastructura acestora – 105lei/ml/an. În acelasi timp, dacã doriti sã construiti o cale feratã industrialã în apropierea unui drum judetean modernizat va trenui sã plãtiti autoritãtilor judetene 397lei/ml/an.

Taxa pe groapa!

Consilierii locali au stabilit o nouã taxã specialã care se referã la extragerea pãmântului si a alor materiale din gropile de împrumut. Aceste gropi se aflã în afara municipiului si sunt cele realizate pentru luarea unor importante cantitãti de materiale utilizate în constructii (în special, argile, nisipuri, balast, n.r.). Aici, taxa pentru mijloacele de transport cu tractiune mecanicã este de 50 lei pe transport iar pentru cele cu tractiune animalã de 10 lei pe transport. Interesant este faptul cã Primãria Vaslui va trebui sã angajeze personal pentru paza acestor gropi de gunoi, deoarece este stipulat în hotãrârea de Consiliu Local cã taxele “se plãtesc la intrarea în aceste obiective”. În conceptia Primãriei Vaslui, noua taxã se impune pentru “evitarea poluãrii accidentale si diminuarea impactului asupra factorilor de mediu”, se aratã în expunerea de motive a proiectului.

- Advertisement -
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
Ultimele Știri
Ultimele Știri

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.