Transportul în comun la Bârlad va fi preluat de Compania de Utilități Publice! (FACSIMIL)

IMPORTANT… Consilierii bârlădeni vor avea de analizat un important proiect de hotărâre, care este peste ordinea de zi. Proiectul se referă la aprobarea delegării serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Bârlad, pe o perioadă de 5 ani, către SC Compania de Utilități Publice SA. Proiectul se referă la aprobarea Studiului de Oportunitate, a proiectului de achiziționare a 10 autobuze electrice care face parte din Planul de Mobilitate Urbană, iar întocmirea studiului de oportunitate este o cerință a Uniunii Europene, pentru a studia posibilitatea finanțării. De asemenea, se mai referă și la aprobarea Caietului de Sarcini pentru atribuirea gestionării serviciului de transport public local către SC CUP SA Bârlad, care, fiind o societate a CLM Bârlad, a fost desemnată să preia acest segment din Planul de Mobilitate Urbană.

În conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice, autoritățile administrației publice locale sunt libere să hotărască asupra modalității de gestiune a serviciilor de utilități publice aflate sub responsabilitatea lor. Autoritățile administrației publice locale au posibilitatea de a gestiona în mod direct serviciile de utilități publice în baza unei hotărâri de dare în administrare sau de a încredința gestiunea acestora, respectiv toate ori numai o parte din competențele și responsabilitățile proprii privind furnizarea/ prestarea unui serviciu de utilități publice ori a uneia sau mai multor activități din sfera respectivului serviciu de utilități publice, în baza unui contract de delegare de gestiune. Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilități publice se stabilește prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale (CLM), în baza unui studiu de oportunitate, în funcție de natura și starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preț/calitate, de interesele actuale și de perspectivă ale unităților administrativ-teritoriale, precum și de mărimea și complexitatea sistemelor de utilități publice.

Conform acestui studiu, operatorul SC COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE SA, demonstrează capacitatea tehnică și managerială necesară prestării serviciului de transport la standarde europene prin experiență în prestarea serviciilor de utilitate publica de interes local, dotările din parcul auto: vehicule de intervenție și mentenanță a infrastructurii și vehiculelor, echipamente și tehnologii pentru operare (cele 10 autobuze electrice care vor fi achiziționate după finanțarea proiectului), dotările pentru mentenanță și reparații. Adică undeva prin anul 2022.

Conform Studiului de Oportunitate, vă prezentăm care sunt traseele noi propuse prin proiectul de Mobilitate Urbană, pe care vor circula autobuze electrice/ecologice: General Vasile Milea, Mihai Viteazul, Colonel Simionescu Sava, Paloda, loan Popescu, Vasile Pârvan, Căpitan Grigore Ignat, Bulevardul Primăverii, Popa Șapcă, Marcel Guguianu, Dragoș Vodă, Nicolae Bălcescu, Constantin Hamangiu, Bdul Epureanu, pod Cinematograf Victoria (bulevardul Republicii). Concret, cele două noi trasee înființate, ce vor fi integrate în sistemul de transport public local existent, care vor deservi zona urbană a municipiului Bârlad sunt următoarele:

Traseu 1:

Ruta: Autobază – șoseaua Tecuciului – str. General Vasile Milea – str. Mihai Viteazu – str. Colonel Simionescu Sava – str. Paloda – str. loan Popescu – str. Vasile Pârvan – str. Căpitan Grigore Ignat – Bulevardul Republicii – Restaurant Galamar – Bulevardul Republicii – Bulevardul Epureanu – str. Constantin Hamagiu – str. Nicolae Bălcescu – str. Dragoș Vodă – str. Mihai Eminescu – șoseaua Tecuciului – Autobază.

Traseu 2

Ruta: Autobază – șoseaua Tecuciului – str. Mihai Eminescu – str. Dragoș Vodă – str. Nicolae Bălcescu – str. Constantin Hamagiu – Bulevardul Epureanu – Bulevardul Republicii – Restaurant Galamar – Bulevardul Republicii – str. Căpitan Grigore Ignat – str. Vasile Pârvan – str. loan Popescu – str. Paloda – str. Colonel Simionescu Sava – str. Mihai Viteazu – str. General Vasile Milea – șoseaua Tecuciului – Autobază.

Atingerea obiectivului de investiții se va materializa prin achiziționarea a 10 autobuze electrice care vor deservi cele două trasee de transport public în comun nou înființate, dotate cu sistem GPS pentru localizarea acestora în trafic și cu ecrane digitale de informare în timp real a pasagerilor privind denumirea stațiilor de autobuz care urmează. Autobuzele electrice ce vor fi achiziționate sunt specifice pentru transportul călătorilor așezați pe scaune sau în picioare și vor dispune de caracteristici precum motor electric asincron, cu alimentare de la o sursă electrică și cu omologările aferente complete. Autobuzele vor avea o capacitate de 16 locuri pe scaune, două strapontine și locul conducătorului auto, cu lungimea de 8 m și 2 uși. Vor avea podea joasă, pentru a se permite urcarea și coborârea cu ușurință a călătorilor în stațiile de transport public, și de asemenea vor fi dotate cu o rampă electrică pentru accesul persoanelor cu mobilitate redusă sau cu handicap fizic și un loc special amenajat pentru persoanele cu dizabilități. Toate cele 10 autobuze electrice vor avea sisteme de climatizare integrate. Autonomia după o încărcare completă va fi de minim 150 km, în condițiile acoperirii în oraș a câte 2-3 stații pe km de deplasare, iar viteza maximă de deplasare va fi de 50 km/h.

DOCUMENT: Proiect 1 pe ordinea de zi – Referat de Aprobare

DOCUMENT: STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND  DELEGAREA SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DIN MUNICIPIUL BARLAD
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ