Tudor Polak, despre mãsurile luate de Ministerul Muncii în perioada de crizã: “rezultatul lor se vede în stabilitatea economicã”

MUNCÃ… Secretar de stat într-o perioadã grea, cu numeroase probleme create de pandemia de coronavirus, Tudor Polak si echipa sa din cadrul Ministerului Muncii au reusit sã implementeze în doar câteva luni o serie de proiecte care s-au concretizat în mãsuri de sprijin financiar pentru angajati si angajatori. Printre acestea se numãrã Ordonanta de Urgentã a Guvernului 30/2020, în urma cãreia, pânã în prezent, un total de 1,3 milioane de români au beneficiat de mãsura somajului tehnic, si Ordonanta de Urgentã a Guvernului 147/2020, în urma cãreia 34.000 de pãrinti au beneficiat de zile libere plãtite pentru supravegherea copiilor care învatã în sistem online. “Vom continua, în aceeasi notã de seriozitate si implicare, sã ne facem datoria si sã aducem solutii concrete si eficiente pentru nevoile românilor!”, a declarat Tudor Polak, candidat PNL la Camera Deputatilor.

România a traversat, în acest an, una dintre cele mai critice perioade din istorie, perioadã care a adus provocãri dificile atât Guvernului si întregului sistem administrativ, cât si fiecãrui român în parte. “Contextul epidemiologic în care România se aflã de câteva luni a determinat o mobilizare de exceptie a institutiilor statului, perioadã în care am învãtat mult si am conturat mãsuri necesare si aplicate nevoilor românilor. Contrar greutãtilor cu care ne-am confruntat, am muncit eficient, cu rezultate vizibile, al cãror impact s-a simtit la nivelul pietei muncii si în stabilitatea economicã pe care am reusit sã o întretinem prin mãsurile de sprijin acordate angajatilor si angajatorilor români. Activitatea mea din cadrul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale din acest an, în calitate de secretar de stat, a fost intensã si s-a concretizat prin o serie de proiecte care au vizat sprijin financiar pentru angajati si angajatori, stimularea ocupãrii fortei de muncã în conditiile deosebite impuse de criza epidemiologicã, flexibilizarea si digitalizarea relatiilor de muncã, precum si verificarea respectãrii conditiilor de sigurantã la locul de muncã si reducerea fenomenului de muncã nedeclaratã, prin colaborarea permanentã cu Inspectia Muncii, verificarea respectãrii legislatiei de cãtre Agentiile de Plasare a Fortei de Muncã si permanentul dialog cu institutiile subordonate pentru gestionarea eficientã a mãsurilor implementate”, a explicat Tudor Polak.

2,1 miliarde de lei pentru cei 646.500 de angajati cu contracte de muncã suspendate care si-au reluat activitatea

Alãturi de colegii sãi, acesta a lucrat la o serie de mãsuri de sprijin pentru piata muncii, precum Ordonanta de Urgentã a Guvernului 30/2020, în urma cãreia, pânã în prezent, un total de 1,3 milioane de români au beneficiat de mãsura somajului tehnic, sprijin care a permis mentinerea contractelor de muncã într-o perioadã în care multe domenii si-au suspendat activitatea ca urmare a riscurilor de îmbolnãvire si a restrictiilor impuse de autoritãti pentru limitarea rãspândirii virusului, si Ordonanta de Urgentã a Guvernului 147/2020, în urma cãreia 34.000 de pãrinti au beneficiat de zile libere plãtite pentru supravegherea copiilor care învatã în sistem online. O altã Ordonantã de Urgentã a Guvernului, adoptatã în perioada de crizã, este cea pentru reducerea timpului de muncã cu pânã la 50% din timpul prevãzut în contractul de muncã, urmând ca angajatii sã beneficieze de indemnizatii în valoare de 75% din diferenta dintre salariul de bazã brut prevãzut în contractul individual de muncã si salariul de bazã brut aferent orelor lucrate în regim redus. “Pentru alte categorii de profesionisti, inclusiv PFA, indemnizatia lunarã reprezintã 41,5% din cîstigul salarial mediu brut. Pentru zilieri, se acordã o indemnizatie în valoare de 35% din remuneratia cuvenitã zilei de muncã. Pentru angajatii care încheie contracte de muncã pentru o perioadã de pânã la 3 luni, se asigurã o indemnizatie în valoare de 41,5 din salariul aferent zilelor lucrate. Mãsuri de stimulare a ocupãrii fortei de muncã au fost incluse si în Planul de Relansare Economicã a Guvernului: Ordonanta de Urgentã a Guvernului 92/2020, în urma cãreia se deconteazã 41,5% din salariul brut pentru angajatii cu contracte de muncã suspendate care îsi reiau activitatea, astfel încât companiile sau institutiile în cauzã sã se poatã recupera treptat, fãrã pierderi majore; 2,1 miliarde de lei au ajuns, în total, cãtre cei 646.500 de beneficiari ai mãsurii. De asemenea, se deconteazã 50% din salariul mediu brut pentru: angajatii cu vârsta de peste 50 de ani; tinerii cu vârste cuprinse între 16 si 29 de ani; cetãtenii români reveniti din strãinãtate. Totodatã, s-a acordat un total de 27,5 milioane de lei pentru telesalariati, mãsurã de care au beneficiat 10.999 solicitanti, care au primit sume în valoare de 2.500 de lei pentru achizitionarea echipamentelor tehnologice necesare”, a explicat secretarul de stat.

Legislatia muncii din Germania, adaptatã pentru a proteja drepturile si siguranta angajatilor români

De asemenea, acesta a colaborat constant cu Inspectia Muncii: “am dispus controale pentru a descuraja si limita fenomenul muncii nedeclarate si a ne asigura cã angajatii îsi desfãsoarã activitatea în conditii optime de muncã, fãrã a le fi afectatã siguranta si sãnãtatea. Am coordonat un grup de lucru pentru protectia lucrãtorilor români, gestionând situatia românilor care lucreazã peste granite si asigurându-ne cã acestora le sunt respectate drepturile si cã beneficiazã de toate informatiile necesare pentru a pleca în strãinãtate în conditii de sigurantã. Am verificat documentele în baza cãrora Agentiile de Plasare a Fortei de muncã mediazã angajãrile românilor în strãinãtate. Am demarat o campanie de informare pentru cetãtenii români care au optat pentru munca în strãinãtate, punându-le la dispozitie informatii despre derepturile pe care le au, legislatia muncii din tãrile în care urmau sã lucreze si date de contact de la ambasada României în statele vizate. Am lucrat, alãturi de ministrul muncii si în colaborare cu ministrul muncii din Germania, la adaptarea legislatiei muncii din Germania pentru a proteja drepturile si siguranta angajatilor români. Am rãmas în permanent contact cu cetãtenii si cu nevoile lor, ne-am adaptat unor situatii imposibil de anticipat si am reusit, ca pânã în prezent, sã gestionãm, în regim de crizã, un sistem bine pus la punct si orientat cãtre cetãteni. În aceste luni dificile, mãsurile pe care le-am adoptat au avut un impact remarcabil, fiind unul dintre statele care au reusit, în timp record, sã dispunã ajutor financiar pentru angajatori din bugetul de stat, astfel încât angajatii sã îsi poatã pãstra locurile de muncã si sã beneficieze de o sursã de venit stabilã, în ciuda suspendãrii contractului de muncã. Vom continua, în aceeasi notã de seriozitate si implicare, sã ne facem datoria si sã aducem solutii concrete si eficiente pentru nevoile românilor!”, a mai transmis Tudor Polak.

MATERIAL DE PROPAGANDĂ ELECTORALĂ, REALIZAT DE SC VREMEA NOUĂ SRL, LA COMANDA PNL VASLUI. CMF: 11200025.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ