Tupeul lui Cristea, 8 miliarde!

Cristea distruge totul, vasluienii plãtesc

SENTINTÃ Rãsturnare de situatie în procesul pe care primãria Vaslui l-a dus cu urmasii fostului colonel Stamate, pentru sediul în care a functionat Cantina de Ajutor Social. În urmã cu câteva zile, Curtea de Apel Târgu Mures a dat o sentintã definitivã si irevocabilã, prin care urmasii lui Stamate vor primi în jur de 8,7 miliarde lei vechi, cu douã miliarde mai putin fatã de decizia initialã a Tribunalului Târgu Mures. “Vã dati seama, dacã as fi plãtit zece miliarde, asa cum îmi cereau initial, nu umblam acum dupã mostenitori sã obtin suma de 2 miliarde pe care Curtea de Apel a scãzut-o din pretentiile lor? Oricum, voi plãti pânã la finele anului toatã suma pe care a stabilit-o instanta”, spune Vasile Pavãl, primarul Vasluiului. La finele lunii august, Judecãtoria Vaslui a aprobat începerea executãrii silite pentru primãria condusã de Pavãl, într-unul dintre cele mai controversate cazuri de despãgubiri din istoria institutiei. Primarul s-a trezit cu conturile din bãnci si de la Trezorerie blocate de cãtre proprietarii unui imobil nationalizat, pe care fostul primar Cristea a refuzat sã-l restituie la timp. În urma proceselor, fostii mostenitori au câstigat în instantã despãgubiri pentru lipsã de folosintã în valoare de peste zece miliarde lei vechi.

Sediul fostei Cantine de Ajutor Social din Vaslui a fost revendicat de mostenitorii fostului colonel Stamate acum zece ani, când au cerut pentru imobil peste 500.000 de euro. Primãria Vaslui, condusã pe atunci de Cristea, a cerut la rândul sãu o expertizã independentã, care a stabilit cã imobilele si terenul de sub acestea ar valora în jur de 200.000 de euro. Urmând procedura legii 10/2001, mostenitorii au cerut restituirea în naturã a imobilului (constructii si teren). În data de 9 decembrie 2002, Tribunalul Vaslui a emis sentinta civilã 1427, prin care se recunostea dreptul urmasilor colonelului Stamate asupra clãdirii si terenului aferent. Sentinta a rãmas definitivã în aprilie 2006, când Curtea de Apel Iasi a confirmat justetea deciziei Tribunalului Vaslui. În acelasi an, la 17 noiembrie 2006, Înalta Curte de Casatie si Justitie a dat o sentintã irevocabilã în favoarea urmasilor lui Stamate: Manuela Simona Bãcanu, Tarquinius Stamate, din Iasi, Irinel Ligia Casu, din Constanta, si Mircea Dragos Stamate, din Bucuresti. “Primarul-scãunel” din acea perioadã, Victor Cristea, a refuzat sã pãrãseascã acest imobil, în care a mutat Cantina de Ajutor Social, desi stia cã pune în pericol bugetul orasului, în cazul unui proces. “Din cauza refuzului nejustificat si discretionar al primarului Victor Cristea, nu ne-am putut primi bunul, desi suntem proprietari cu toate actele în regulã. Acest primar are un tupeu incredibil si refuzã sã aducã la îndeplinire o hotãrâre judecãtoreascã, definitivã si irevocabilã, prin decizia celei mai înalte instante judecãtoresti din România, investitã cu formulã executorie”, acuza Bãcanu în timpul ultimului mandat al lui Cristea.

Vasluieni, nu vã mai lãsati pãcãliti: Cristea e vinovatul!

În septembrie, primãria Vaslui a fost blocatã total de o decizie a instantelor, conform cãrora mostenitorii lui Stamate urmau sã primeascã peste 10 miliarde lei vechi pentru refuzul lui Cristea de a pãrãsi ani de-a rândul acest imobil. Este vorba de o decizie executorie a Judecãtoriei Mures, rãmasã definitivã în apel la Tribunalul Mures, prin care Primãria Vaslui era obligatã la plata de 1,05 milioane lei, sumã la care se adaugã dobânda legalã pânã la data efectuãrii plãtii. Executarea a fost aprobatã de cãtre Judecãtoria Vaslui în data de 5 septembrie 2012, iar executorul a înfiintat popriri pe toate conturile Primãriei. Desi stia cã nu are nicio vinã pentru prostiile lui Cristea, Vasile Pavãl a decis sã respecte legea. A stabilit trei termene de platã a întregii sume, pe octombrie, noiembrie si decembrie. Cu acesti bani, Pavãl ar fi putut amenaja parcãri în mai multe cartiere ale orasului. Banii celor 60-70 de mii de vasluieni au fost aruncati pentru plata unei sentinte la care vina o poartã Cristea, cel care acum mai vrea un mandat de deputat. “Noi nu am fost din start de acord cu plata sumelor pretinse în instantã de fostii proprietari ai cantinei de ajutor social, de aceea i-am actionat pe acestia în instantã si am solicitat ca suma sã fie diminuatã, având în vedere cã s-au fãcut o serie de îmbunãtãtiri la imobilul fostei cantine de ajutor social. Noi asteptãm pronuntarea instantei si sperãm ca sentinta sã ne fie favorabilã, ca apoi sã putem plãti si despãgubirile, însã cele reale”, spunea Pavãl, la aflarea deciziei. Pe 15 noiembrie, la Curtea de Apel s-a dat o sentintã definitivã si irevocabilã. “Admite recursul declarat împotriva aceleiasi hotãrâri de pârâtul Municipiul Vaslui, prin Primar. Modificã în parte decizia atacatã, în sensul cã: admite apelul declarat de pârâtul Municipiul Vaslui, prin Primar, împotriva sent. civ. nr. 8521 din 14 noiembrie 2011 a Judecãtoriei Târgu Mures, îndreptatã prin încheierea din 28 noiembrie 2011 si completatã prin sent. civ. nr. 337 din 23 ianuarie 2012, pe care o schimbã în parte, în sensul cã: obligã pârâtul Municipiul Vaslui, prin Primar, la plata în favoarea reclamantilor a sumei de 571.637,88 lei, cu titlu de despãgubiri reprezentând lipsa de folosintã a imobilului situat în mun. Vaslui, str. Avântului (fostã Vasile Lascãr) nr. 19, pentru perioada 27.04.2006 – 14.05.2008, actualizatã si capitalizatã la finele lunii decembrie 2010. Obligã pârâtul Municipiul Vaslui, prin Primar, la plata în favoarea reclamantilor a sumei de 122.458,66 lei, reprezentând dobânda legalã aferentã debitului principal mentionat, calculatã începând cu data de 13.05.2008 si pânã la finele lunii decembrie 2010”, este decizia magistratilor mureseni. “Am calculat si a reiesit cã vom plãti cu douã miliarde mai putin decât prima sentintã. Este o sumã importantã, care se plãteste din bugetul local si trebuie sã calculãm corect acesti bani. Imaginati-vã cã dãdeam 10,5 miliarde! De unde mai recuperam acesti bani, acum? Mai am acum doi pasi de fãcut. Vreau sã recuperãm din acesti bani pe care-i vom plãti sumele pe care cei care ne-au executat ni le datoreazã pentru îmbunãtãtirile aduse la imobil. Pânã atunci, vom face plata a ceea ce s-a stabilit la Curtea de Apel Târgu Mures, am plãtit deja 300 de mii de lei, vom mai achita 300 de mii în noiembrie si restul pânã la concurenta sumei decisã de instantã se va achita în decembrie”, a anuntat Vasile Pavãl.

Tupeul lui Cristea nu are limite. Îl mai votati pe 9 decembrie?

Cel care se face vinovat de acest scandal, prin care miliarde de lei din banii vasluienilor se vor duce la mostenitorii lui Stamate, deputatul PSD Victor Cristea, aruncã sãgeti spre instante. “Consider cã, din moment ce sentinta 1427/2002 a rãmas definitivã în martie 2006 si irevocabilã de la 17 noiembrie 2006, anterior acestei date sentinta nu era susceptibilã de punere în executare si, pe cale de consecintã, perioada pentru care am fi putut fi obligati la plata lipsei de folosintã nu poate fi cea cuprinsã între 13 mai 2005 – 14 mai 2008. Dacã era mai multã întelepciune în emiterea hotãrârii judecãtoresti, situatia se putea rezolva”, spune, cu tupeul sãu caracteristic, Victor Cristea. Mai pe scurt, judecãtorii sunt vinovati cã au aplicat legea, în timp ce el o încãlca si fãcea betii si tot felul de bairamuri în acest imobil. Halal deputat!
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ