24.1 C
Vaslui
26-sept.-2022

Ultima bãtãlie pentru Termica

- Advertisement -

Din 2012, autoritãtile locale vasluiene intentioneazã sã treacã în conservare sistemul centralizat de alimentare cu energie termicã a resedintei de judet, desi Guvernul a investit, în ultimii ani, sute de miliarde de lei vechi pentru modernizarea unor centrale termice. Asta înseamnã cã iarna 2011-2012 ar trebui sã fie ultima în care Termica mai desfãsoarã activitate în municipiu. De la 18.000 de abonati, în 1991, societatea de termoficare a Vasluiului a scãzut an de an, ajungând ca, în iarna urmãtoare, doar 1.100 de locatari sã mai solicite cãldurã în sistem centralizat. Speriate de nivelul mic de abonati – la Termica au mai rãmas bransati doar bãtrânii fãrã venituri, care primesc cãldurã pe seama ajutoarelor de încãlzire, sau cazurile sociale! – primãria si Consiliul Local anuntã cã, de anul viitor, vor lua mãsuri drastice, pentru a limita cheltuielile cu functionarea Termica. Cea mai gravã mãsurã ar fi trecerea în conservare a sistemului – centralele si punctele termice care functioneazã acum – pentru o perioadã nelimitatã. Nimeni nu stie ce se va întâmpla cu cei 1.100 de abonati actuali, desi se fac tot felul de propuneri, care de care mai fanteziste.

Anii trecuti, functionarea Termica dãdea dureri de cap autoritãtilor locale. La începutul sezonului rece, primãria trebuia sã pregãteascã 15-20 de miliarde de lei vechi, bani care se depuneau ca garantii la bãnci, în contrapartidã cu consumurile de gaze. În vara acestui an, însã, pe fondul scãderii dramatice a numãrului de abonati, conducerea Termica a decis sã facã o inventariere exactã a numãrului de posibili abonati, cu fise distincte pe fiecare familie care solicitã cãldurã în sistem centralizat. Oficial, a rezultat cã doar 1.109 familii mai vor cãldurã de la Termica, iarna urmãtoare, fatã de 1.500 în iarna 2010-2011. Cei mai multi abonati sunt în zona 13 Decembrie, acolo unde s-au fãcut si cele mai mari investitii în modernizarea centralei termice, 496 de familii. În zona Confectii, doar 353 de familii au mai rãmas în statisticile Termica, în timp ce în zona pietii Vidin mai sunt bransate la sistem doar 51 de apartamente! Alte 209 familii vor primi cãldurã pe baza unor centrale de bloc.

Cine îsi asumã responsabilitatea închiderii Termica?

Ieri, în Consiliul Local, s-a discutat ore în sir despre situatia Termica si a viitorului unitãtii. Viitor care, trebuie sã recunoastem, nu sunã prea bine. S-a pus în discutie modul în care se va face facturarea celor 1.100 de abonati, pentru iarna urmãtoare, optându-se într-un final pentru aceeasi sumã ca în anii precedenti, 180 lei pe gigacalorie, diferenta pânã la costul de productie urmând sã fie suportatã de bugetul local. “Sunt de acord cu functionarea Termica, pentru cã existã o anumitã categorie de abonati care au nevoie de serviciile acestei unitãti. Însã, trebuie sã se stie foarte clar câti abonati sunt, iar pierderile trebuiesc reduse”, a explicat consilierul local PSD, Adrian Tighici. Democrat-liberalul Neculai Petrisor a fost extrem de vehement, acuzând conducerea Termica de conducere slabã si management ineficient. “Mã asteptam, dupã câti bani s-au primit de la Guvern pentru modernizarea sistemului de termoficare, ca pretul gigacaloriei sã scadã. Ori, acesta a ajuns, în unele zone, la un nivel incredibil, de 7-800 de lei! Nu se poate asa ceva! Aveti pierderi foarte mari si situatiile pe care ni le prezentati nu sunt corecte”, a acuzat Petrisor. Nici nu este de mirare, câtã vreme pierderile Termica se apropie de 50%, au spus alti consilieri. “În 2008, mai erau 3.500 de abonati, iar acum mai sunt doar 1.100, cât se spune oficial. Ori, din câte stiu eu, sunt mai putini de atât. Cred cã este pentru ultima datã când trebuie sã ne mai dãm votul pentru aceastã societate”, a spus un alt consilier PDL, Marius Arcãleanu, cel care a vorbit de “activitate dezastruoasã la Termica”, afirmatie cu care consilierul PSD, Alexandru Irimia, nu a fost de acord. “Nu, nu poate fi vorba de activitate dezastruoasã, însã dacã vrem sã facem ceva, cum s-a amintit cu montarea centralelor de apartament, trebuie sã începem în martie si sã terminãm pânã în toamnã”, a spus Irimia.

Vasile Pavãl: “Vreti sã dati banii înapoi la Fisc?”

Extrem de tãcut, primarul Vasile Pavãl i-a adus cu picioarele pe pãmânt pe toti partizanii ideii de închidere a societãtii Termica. “Ati uitat cã am mers la Guvern si am cerut bani pentru modernizarea sistemului? Acuma vreti sã închidem totul? Vine Guvernul si spune sã dãm banii înapoi, care ni s-au dat pentru modernizarea sistemului, iar noi rãmânem cu centralele. Dacã nu mai vrem sã dãm cãldurã, ne vom trezi cu Fiscul la usã, care va cere sã dãm banii înapoi la Guvern!”, a avertizat primarul Vasluiului. Totusi, nici acesta nu neagã cã, în 2012, ar putea trece în conservare sistemul, iar iarna care urmeazã ar putea fi ultima pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termicã.

SC TERMICA VASLUI SA

Vaslui,   str. Podul Înalt  nr. 3,  tel. 0235 / 360280(1),  fax  0235 / 361300 Nr………./……..…………..                         E-mail :  Termica@rdslink.ro

Referat privind modul de functionare si sursele de finantare a productiei de energie termica in sistem centralizat in sezonul rece

noiembrie 2011- martie 2012

1 .Situatia consumatorilor

In urma prezentarii Informarii  cu privire la activitatea SC TERMICA VASLUI  SA, în sezonul rece 2010-2011 si  perspective  pentru  sezonul  2011 – 2012 in cadrul sedintei de Consiliu Local din data de 17 aug 2011 s-a dispus inventarierea consumatorilor ramasi bransati la sistemul de incalzire centralizat.

Evolutia consumatorilor in vara 2011, in urma cererilor de debransare inregistrate si a inventarierii efectuate de reprezentantii Primariei – Directia de Asistenta Sociala si ai SC Termica Vaslui, este prezentata in tabelul de mai jos:

N. cr. Denumire centru cost Ap brans la sfarsitul sezonului de incalzire martie 2011 Cereri debran inreg. in 2011 Debrans conf HCL 106/2006 Apart brans in sezonul 2011-2012 dupa inventariere
nenotificat Notifi cati
1 CT 13 decembrie 732 161 26 49 496
2 CT Confectii 475 100 10 12 353
3 CT Piata Vidin 103 35 7 10 51
4 CT de bloc 228 17 2 209
TOTAL 1538 313 45 71 1109

In perioada decembrie 2010-ianuarie 2011 s-a furnizat agent termic in zona Scarlat si Bolintineanu ( turnuri) in urma solicitarilor efectuate de consumatori, insa, din cauza neincasarii debitelor, a fost sistata activitatea.

Tabelul nominal cu apartamentele ramase bransate la sistemul centralizat este prezentat in anexa 1.

In conformitate cu prevederile HCL nr. 106 din 2006 prin care se aproba propunerile de diminuare a pierderilor generate de consumatori dispersati, respectiv inchiderea scarilor unde au mai ramas 1-2 apartamente bransate si a unor ramuri unde procentul de apartamente ramase bransate este mai mic de 10%, s-a luat masura inchiderii a 63 de scari cu 116 apartamente dupa cum urmeaza:

  • 71 consumatori repartizati 1-2 pe scara sau pe ramura de la Scandurica spre Moara de Grau care au fost notificati ca nu vor mai primi agent termic
  • 45 de consumatori repartizati cate 1-2 pe scara rezultati in urma inventarierii si care inca nu au fost notificati privind furnizarea agentului termic

La acestia se adauga fostii consumatori din Scarlat (58 apartamente) si Bolintineanu-turnuri (64 apartamente), care au fost notificati ca nu vor mai primi agent termic in iarna 2011-2012.

Tabelul nominal cu aceste apartamente este prezentat in anexa 2.

Astfel, in sezonul de incalzire 2011-2012, raman bransati la sistemul centralizat 1109 consumatori.

Pentru diferenta de 116 apartamente se impune o analiza si gasirea unei alte surse de incalzire.

1.1 Situatie venituri consumatori ramasi bransati

In urma inventarierii efectuate de reprezentatii Primariei si ai SC Termica, s-a intocmit o statistica cu potentialii beneficiarii de ajutoare de incalzire, conform OUG 70/2011. Din cei 1109 consumatori ramasi bransati, peste 850 pot beneficia de ajutoare de incalzire in cuantum mai mare de 10%. Statistica este prezentata in anexa 4.

Cuantumul ajutoarelor de incalzire va fi stabilit exact dupa depunerea cererilor conform OUG 70/2011.

2. Analiza financiara a activitatii in iarna 2011-2012

Energia termica estimata a fi produsa pentru incalzirea celor 1109 apartamente bransate la sistemul de incalzire centralizat este de 4.500 Gcal, din care estimatul pentru vandut este de 2.730 Gcal.

Structura de cheltuieli si venituri pentru realizarea activitatii de producere si distributie a agentului termic pe centre de cost, in aceasta varianta, este prezentata detaliat in Anexa 3 si schematic in tabelul de mai jos:

Denumire centru de cost Nr apart Energie termica Gcal Pierderi en term % Flux financiar productie

lei

produsa vanduta Chelt Venituri Deficit
CT 13 DEC. 496 2155 1250 42% 541.160 433.475 107.685
CT Confectii 353 1045 700 33 % 294.840 242.739 52.101
CT Piata Vidin 51 527 200 62 % 129.460 69.354 60.106
CT de bloc 209 773 580 25 % 212.420 201.151 11.269
TOTAL 1.109 4.500 2730 39,3 % 1.177.880 946.719 231.161

Pierderile cele mai mari se realizeaza pe centrul de cost Piata Vidin din cauza numarului mic de consumatori ramasi bransati, precum si a dispersiei acestora pe ramurile de distributie ,

Functionarea in aceasta varianta duce la un flux financiar negativ de 231.161 lei generat de diferenta dintre costul real de productie si pretul aprobat de autoritatile competente.

3. Prezentarea surselor de finantare a energiei termice

La inceputul sezonului trecut, 01.11.2010, societatea inregistra datorii catre principalii furnizori de utilitati in valoare de 13.458.067 lei, datorii care au fost in cea mai mare parte achitate (datoria catre Termoelectrica Bucuresti de 10.572.543 lei a fost scutita). La data de 31.07.2011, societatea inregistra catre principalii furnizori de utilitati datorii in valoare de 1.888.931 lei, din care catre Goscom Vaslui de 1.392.139 lei si Aquavas Vaslui de 486.366 lei.

Deficitul de finantare de 231.161 lei, rezultat din activitatea de productie, va fi asigurat din subventia de la bugetul de stat, societatea avand de incasat la data de 31.08.2011 suma de 303.562 lei reprezentand subventie de incasat de la bugetul de stat (pentru energia termica vanduta in primul semestru 2011). Din suma mai sus precizata va fi costituit si depozitul care va sta la baza emiterii scrisorii de garantie in favoarea SC Gaz- Est SA Vaslui la pornirea sistemului de furnizare a energiei termice. Tot din aceasta suma se va acoperi necesarul de materiale pentru efectuarea reparatiilor in vederea punerii in functiune a sistemului .

  1. 4. Propuneri privind pretul de facturare la populatie

Pana la data de 31.08.2011, SC TERMICA VASLUI SA a produs energie termica la pretul de 430,01 lei/GCAL, pret aprobat prin HCL nr. 99 din 01.11.2010.

Prin aceeasi HCL nr. 99/10.11.2010, s-a aprobat pretul de facturare catre populatia municipiului Vaslui la nivelul sumei de 180 lei/GCAL, inclusiv TVA la cota de 24%.

De asemenea, compensarea unitara, reprezentand 45% din costul combustibilului utilizat pentru producerea energiei termice, a fost de 118,43 lei/GCAL.

Sintetizand cele prezentate, structura privind pretul energiei termice se prezinta astfel: (tabelul nr. 1)

NR. CRT. DENUMIRE INDICATOR VALOARE CU TVA

(LEI/GCAL)

1 SUBVENTIE BUGETUL DE STAT 118,43
2 SUBVENTIE BUGETUL LOCAL 131,58
3 PRET DE FACTURARE LA POPULATIE 180,00
TOTAL PRET DE PRODUCTIE APROBAT 430,01

Prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 70 din 31.08.2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece, s-a decis eliminarea compensarilor (subventiei) de la Bugetul de Stat urmand ca pretul de productie aprobat al energiei termice sa fie suportat de catre Bugetul de Stat prin acordarea de ajutoare lunare de caldura populatiei cu venituri mici (vulnerabile), de catre populatie la nivelul pretului de facturare aprobat prin HCL si de catre Bugetul Local sub urmatoarele forme (conform art. 7 alin. 2 din ordonanta mai sus precizata):

a)       subventii lunare pentru acoperirea diferentei dintre pretul de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice livrate populatiei si pretul local al energiei termice facturate populatiei;

b)      ajutoare lunare pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat, in completarea celor acordate de la Bugetul de Stat;

c)       atat subventii lunare prevazute la lit. a) cat si ajutoare lunare prevazute la lit. b).

Noile modalitati de finantare a energiei termice propuse spre aprobare sunt urmatoarele:

  1. Mentinerea pretului de facturare catre populatie la 180 lei/GCAL si acoperirea diferentei de pret prin subventie de la Bugetul Local (varianta 1);
  2. Cresterea pretului de facturare catre populatie la 200 lei/GCAL si acoperirea diferentei de pret prin subventie de la Bugetul Local (varianta 2);
  3. Cresterea pretului de facturare catre populatie la 220 lei/GCAL si acoperirea diferentei de pret prin subventie de la Bugetul Local (varianta 3);

Cele trei variante sunt prezentate in tabelul urmator(tabelul nr. 2):

Nrcrt. DENUMIRE INDICATOR Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3
Valori cu TVA
Lei/

Gcal

% Lei/

Gcal

% Lei/

Gcal

%
1 Subventie Bugetul Local 250,01 58,15 230,01 53,48 210,01 48,83
2 Pret de factura la populatie 180,00 41,85 200,00 46,52 220,00 51,17
TOTAL pret productie 430,01 100,00 430,01 100,00 430,01 100,00

Sursele de finantare in cele trei variante sunt prezentate in urmator (tabelul nr. 3):

NRCR TIP

VARIANTA

Productie vanduta (Gcal) SUBVENTII

BUGET LOCAL

ENERGIE FACTURATA LA POPULATIE (LEI) TOTAL (LEI)
ajutoare diferente
1 Varianta 1 2.730 682.527 245.700 245.700 1.173.927
2 Varianta 2 2.730 627.927 273.000 273.000 1.173.927
3 Varianta 3 2.730 573.327 300.300 300.300 1.173.927

Avand in vedere variantele de pret prezentate, supunem aprobarii Consiliului Local una dintre acestea.

Va rugam sa introduceti pe ordinea de zi a sedintei Consiliului Local Vaslui, din luna septembrie 2011, documentatia privind:

  • varianta de functionare in sezonul rece noiembrie 2011 – martie 2012;
  • inchiderea scarilor cu 1-2 apartamente pe scara conf HCL 106/2006 prezentate in anexa;
  • preturile de facturare la populatie in urma prevederilor OUG 70/2011.

Cu stima,

DIRECTOR,                                                        CONTABIL SEF,

CONS. JR. CHIRVASE DANUT                      EC. URSU MARIA CRISTINA

- Advertisement -
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
Ultimele Știri
Ultimele Știri

6 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.