Un profesor de la tarã vrea sã schimbe statutul pensionarilor din învãtãmânt

REVOLUTIE…Cadrele didactice vasluiene care au iesit la pensie, dar care îsi pun în continuare serviciile în slujba învãtãmântului, cer respect. Valeriu Novac, fost primar si director de scoalã în comuna Voinesti, profesor de matematicã pensionar, trage un semnal de alarmã cu privire la nedreptãtile care i se fac acestei categorii de dascãli. Profesorul ar vrea sã se schimbe metodologia mobilitãtii personalului didactic din învãtãmântul preuniversitar, astfel încât sã poatã fi angajati pe perioadã determinatã, cu dreptul de a primi atât pensie, cât si salariu, toate cadrele didactice care au iesit la pensie. Asta pentru cã, potrivit legii, în prezent au acest drept, de a fi angajati pe perioadã determinatã, doar cei care nu au depãsit cu 3 ani vârsta de pensionare, ceilalti având posibilitatea de a fi încadrati în regim de cumul/plata cu ora, desi munca prestatã nu diferã. De aceea, Valeriu Novac a trimis o altfel de cerere, care are si caracter de ofertã în acelasi timp, ministrului Muncii, prim-ministrului Mihai Tudose si ministrului Educatiei, Liviu Pop. În cerere îsi exprimã dorinta de a prelua catedra de matematicã din comuna Voinesti, deoarece la scoala respectivã profesorul titular nu s-a prezentat deloc la ore, acesta fiind din Arges, creându-le astfel un prejudiciu elevilor. Valeriu Novac ar vrea sã predea acolo doar în anumite conditii, însã metodologia nu îi permite. Cititi în rândurile care urmeazã ce declarã reprezentantii Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Vaslui despre aceastã situatie, dar si ce rãspuns a primit de la Ministerul Educatiei si Ministerul Muncii.

Cadrele didactice vasluiene iesite la pensie reprezintã o minã de aur pentru învãtãmântul vasluian, asta deoarece sunt din ce în ce mai putin dascãli cu vocatie si bine pregãtiti în rândul noii generatii. Lipsa profesorilor de calibru se simte mai ales în mediul rural, cãci tinerii capabili nu mai sunt dispusi, ca pe vremuri, sã facã naveta la “tarã” si alte sacrificii, mai ales cã nici salariile nu sunt motivante. Având în vedere aceste aspecte, cererea-ofertã a profesorului de matematicã Valeriu Novac, prin care trage un semnal de alarmã cu privire la nedreptãtile din metodologie, nu ar trebui sã ia în surprindere pe nimeni. Mai ales cã situatii ca cea de la scoala din comuna Voinesti, unde elevii nu au deschis manualul de matematicã de la începutul anului scolar, pentru cã profesorul nu s-a prezentat la ore, pot apãrea oricând. Redãm în continuare solicitarea profesorului Valeriu Novac: ”Mã numesc NOVAC VALERIU, pensionar pentru limitã de vârstã, dupã o activitate de 45 de ani, lucrati în scoalã ca profesor de matematicã, cu gradul didactic I, activitate ce am desfãsurat-o în localitatea de domiciliu, adicã în satul si comuna Voinesti, judetul Vaslui, as dori ca si anul acesta sã fiu angajat ca profesor cu normã întreagã, cu contract de muncã încheiat pe perioada determinatã, pe catedra de matematicã, compusã din 16 ore, catedrã care la aceastã datã, 18 sept. 2017, este liberã, la Scoala Gimnazialã nr.1 Sat Voinesti, jud. Vaslui. M-am adesat domniilor voastre deoarece dacã m-as fi adresat Inspectoratului Scolar Vaslui, mi s-ar fi oferit varianta de a ocupa aceastã catedrã prin sistemul ,,plata cu ora,, ce nu mi-ar conveni, socot cã sistemul ar mai avea nevoie de serviciile mele, mai ales cã la aceastã datã în cadrul Scolii Voinesti existã o catedrã compusã din 16 ore de matematicã încã neocupatã. Mentionez cã dupã data iesirii la pensie, 1 sept. 2014, am lucrat tot la aceastã scoalã, în anul scolar 2014 – 2015, în sistem ,,plata cu ora,, iar în anii scolari 2015-2016, 2016-2017, ca profesor cu normã întreagã cu contract de muncã pe perioadã determinatã, cumulând pensia cu salariul”.

Ce spune ISJ Vaslui

Reprezentantii ISJ Vaslui au declarat cã, din punct de vedere legal, profesorul pensionar Valeriu Novac poate fi încadrat doar în regim de cumul/plata cu ora. Dincolo de faptul cã acesta este pensionat de trei ani, de la 1 septembrie 2014, catedra pe care o vizeazã nu este vacantã, fiind ocupatã, cel putin deocamdatã, de un profesor din Arges. Potrivit metodologiei miscãrii personalului didactic, în cazul în care profesorul din Arges va cere si va primi detasare în alt judet, Valeriu Novac ar putea solicita sã fie încadrat, asa cum am mai scris, doar în regim de cumul/plata cu ora.

Ce au rãspuns Ministerul Educatiei si Ministerul Muncii

Valeriu Novac a trimis o cerere si la Ministerul Muncii pentru cã, spune profesorul, era de competenta acestuia sã îi comunice Ministerului Educatiei cã nu este normal ca metodologia dupã care se lucreazã în învãtãmânt sã prevadã cã “dacã ai depãsit cu trei ani de zile vârsta de pensionare, nu mai ai voie sã ocupi post, nici mãcar ca angajat pe perioadã determinatã, decât prin sistemul plata cu ora”. “Am primit rãspuns de la Ministerul Muncii, care spune clar, fãcând trimitere la Legea 203, cã nu mi se interzice munca, dar nici nu spune cã ar fi intervenit la Ministerul Educatiei. De asemenea, am primit rãspuns si de la Ministerul Educatiei, care face trimitere la metodologia mobilitãtii personalului didactic de predare în învãtãmântul preuniversitar”, a declarat profesorul, adicã îi pune în vedere faptul cã poate fi încadrat doar în regim plata cu ora. Ultima frazã din rãspunsul de la Ministerul Educatiei l-a surprins neplãcut pe profesor. “Au scris cã acea catedrã, la care fac eu trimitere, nu este completã, pentru cã este formatã din 16 ore, iar o catedrã completã din învãtãmânt este formatã din 18 ore. Lucru perfect adevãrat, dar dacã ar fi citit cu atentie cererea mea, ar fi retinut cã eu am peste 40 de ani de catedrã, am terminat cu gradul I, deci puteam ocupa catedrã cu 16 ore, pentru cã asa spune legislatia. Am revenit cu un telefon la Minister si i-am informat cã au gresit”, a mai spus Valeriu Novac, care asteaptã acum lãmuriri. Practic, persoana care a formulat rãspunsul, nu cunostea legislatia sau, pur si simplu, nu a citit cu atentie cererea. O altã problemã sesizatã de cadrul didactic este cã dacã esti angajat pe perioadã determinatã peste vârsta de pensionare trebuie sã renunti la pensie. “Este o neregulã, pentru cã pensia este un drept câstigat, iar pentru munca prestatã trebuie sã primesc un salariu pentru cã muncesc”, a spus acesta, accentuând cã anul trecut a reusit sã ia pensie si salariu, dupã ce a ministerul i-a dat dreptate. Nu stim dacã cererea profesorului Valeriu Novac va fi rezolvatã, însã cu sigurantã pensionarii care sunt încã la catedrã îl sustin în acest demers.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ