Vasluieni, cunoasteti profesori demni de toatã lauda? Iatã cum îi puteti rãsplãti

COMPETITIE… Vasluienii sunt invitati sã se implice în selectia nationalã de bune practici în învãtãmântul primar si gimnazial “Creatori de Educatie”. Tot ce trebuie sã facã este sã intre pe platforma proiectului (creatorideeducatie.ro) si sã propunã cadrele didactice de care sunt mândri si de care trebuie sã audã întreaga tarã. Termenul limitã este 19 iunie. Dupã ce propunerile vor fi verificate, initiatorii proiectului “Creatori de Educatie” vor acorda 50 de premii la nivel primar si gimnazial, dintre care 20 de premii pentru nivelul primar sI 30 de premii pentru nivelul gimnazial.

Selectia nationalã de bune practici în învãtãmântul primar si gimnazial românesc „Creatori de Educatie” se aflã la doua editie, aceasta derulându-se, anul acesta, în baza unui nou regulament. Acesta este actualizat în conformitate cu propunerile primite de la toti actorii din sistemul educational românesc si publicat în sectiunea specificã a site-ului dedicat selectiei. „Creatori de Educatie” este singura competitie dedicatã exclusiv cadrelor didactice care folosesc metode si strategii didactice interactive si inovatoare folosind în mod creativ programele scolare la nivel primar si gimnazial, si care îsi adapteazã demersul didactic, în mod inventiv, la nevoile si interesele elevilor. Nu în ultimul rând, în cadrul selectiei se pune accent pe actul pedagogic din comunitãtile dezavantajate, pe prevenirea sau reducerea absenteismului sau abandonului scolar, pe cresterea sanselor elevilor de continuare a studiilor în niveluri superioare de educatie si crearea unui spatiu educational incluziv.

Calendarul competitiei

Astfel, prin intermediul platformei online dedicate, creatorideeducatie.ro, de astãzi si pânã la data de 19 iunie, activitãtile cadrelor didactice pot fi înscrise, crescând sansele ca profesorii propusi sã fie recunoscuti public drept veritabili Creatori de Educatie. Înscrierile pot fi fãcute de elevi, pãrinti sau colegi din sistemul de învãtãmânt. De asemenea, cadrele didactice îsi pot înregistra singure activitãtile în selectie. În perioada 19 iunie – 17 iulie, va avea loc validarea online privind conditiile de eligibilitate a propunerilor înscrise. Toate modelele educationale validate vor fi publicate pe platforma creatorideeducatie.ro, în sectiunea „Listã modele de bune practici 2020″. În intervalul 17 iulie – 21 august se va desfãsura evaluarea tehnicã a propunerilor validate. La final vor fi acordate 50 de premii, din care 20 de premii pentru nivelul primar si 30 de premii pentru nivelul gimnazial. Din cele 50 de premii acordate la nivel primar si gimnazial, în functie de numãrul si categoria de proiecte validate, maximum 20 de premii se vor acorda celor mai bune proiecte realizate offline si  online, dintre care maximum 5 premii pentru unitãtile de învãtãmânt din zone dezavantajate. Criteriile de acordare a punctelor si grila de punctaj sunt disponibile în regulamentul selectiei, editia 2020.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ