Vasluienii cu copii prescolari îi pot înscrie pe cei mici la grãdinitã online! | DESCARCA DOCUMENTE

SOLUTII…. Au început înscrierile online, pentru copiii prescolari care din toamnã vor merge la grãdinitã. Vestea este cu atât mai importantã cu cât, din aceastã toamnã, devine obligatorie grupa mare de la grãdinitã si este prima datã când înscrierea copiilor în învãtãmântul prescolar se realizeazã direct în aplicatia “SIIIR”, registrul sistemului de învãtãmânt. Astfel, pãrintii pot comunica unitãtii de învãtãmânt si prin fax, postã electronicã sau telefonic, datele privind copilul si toate celelalte informatii necesare. Cei care nu pot sã facã înscrierile online, pot merge la grãdinitã personal, începând de astãzi, 9 iunie 2020.

Copiii cu vârsta de 5 ani trebuie înscrisi la grãdinitã, indiferent dacã au urmat celelalte grupe sau nu. Calendarul de înscriere la grãdinitã 2020 prevede ca înscrierile la grãdinitã pentru copiii care nu au urmat niciodatã învãtãmântul prescolar, se desfãsoarã în douã etape: 8 iunie – 3 iulie si 20 iulie – 10 august. Cazurile care nu au fost clarificate în cele douã etape de înscrieri se pot rezolva în perioada 11 – 31 august. În ceea ce priveste situatia copiilor care au aproape 3 ani, dar care nu sunt primiti în grãdinite, pentru cã legea prevede cã grãdinitelor le este virat costul standard per elev peste vârsta de 3 ani, Anisie a declarat cã “este o situatie într-adevãr…, dar nu poti sã încalci legea. În momentul în care preluãm cresele, nu va mai fi nicio problemã. Asta începând cu anul scolar 2021-2022, pentru cã preluarea lor presupune si realizarea costului standard per ante-prescolar. Dar, în prezent, în momentul în care copilul împlineste 3 ani, pãrintii îl pot înscrie la grãdinitã. Asa este legea, care spune cã trebuie sã aibã 3 ani pentru a urma grãdinita“. Dupã cum prevede procedura de înscrieri la grãdinitã, ocuparea locurilor libere, dupã finalizarea etapei de reînscriere, se va face cu respectarea prevederilor din legislatia în vigoare si, cu precãdere, în acest an, a prevederilor Legii nr. 56/2019, asigurând cuprinderea tuturor copiilor de 5 ani în grupa mare, care este parte a învãtãmântului obligatoriu. “Orarul reînscrierilor si respectiv al înscrierilor va fi stabilit de conducerea unitãtii de învãtãmânt si va fi afisat în loc vizibil în fiecare grãdinitã pentru informarea pãrintilor si a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia, dacã existã, si pe site-ul Inspectoratului Scolar”, a stabilit Ministerul.

În grãdinitele unde cererile sunt mai multe decât locurile, se va face o departajare

În grãdinițele în care numãrul cererilor de înscriere este mai mare decât numãrul de locuri, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale si criterii de departajare specifice. Criteriile generale de departajare presupun existenta unui document care dovedeste cã este orfan de ambii pãrinti, a unui document care dovedeste cã este orfan de un pãrinte, unui frate sau a unei surori înmatriculat/e în anul scolar urmãtor în unitatea de învãtãmânt respectivã, a unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului, însotit de certificatul de orientare scolarã eliberat de Comisia de orientare scolarã si profesionalã

În acest caz, în care numãrul cererilor de înscriere este mai mare decât numãrul de locuri, repartizarea copiilor se face în ordinea descrescãtoare a numãrului de criterii generale de departajare cumulate de cãtre fiecare copil. De exemplu, se repartizeazã la început copiii care îndeplinesc 3 criterii mentionate mai sus, apoi cei care îndeplinesc 2 criterii si în final cei care îndeplinesc unul.

În privinta criteriile specifice de departajare, acestea sunt elaborate de fiecare grãdinitã în parte, sunt aprobate de Consiliul de Administratie al acesteia si avizate de consilierul juridic al Înspectoratului Scolar Judetean. Criteriile specifice de departajare se aplicã dupã epuizarea departajãrii pe baza criteriilor generale. Criteriile specifice “nu pot fi discriminatorii si nu pot include existenta unor liste de preînscrieri, organizate în afara calendarului procesului de înscriere” la grãdinitã. Directorii de grãdinite trebuie sã publice pe site-ul grãdinitei capacitatea institutiei, numãrul de locuri pe fiecare grupã în parte (micã, mijlocie, mare), criteriile generale si criteriile specifice de departajare.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ