Vasluienii pot merge fãrã declaratie în zece comune

LIBER… Declaratia pentru deplasãrile în localitatea de domiciliu si zona metropolitanã pe perioada stãrii de alertã, nu mai este necesarã, începând de vineri, 15 mai. Vasluienii se pot deplasa în 10 comune din jurul municipiului Vaslui fãrã declaratie pe propria rãspundere, fiind consideratã zonã metropolitanã de cãtre autoritãti.

Conform Legii 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national, “zona metropolitanã cuprinde teritoriul administrativ al orasului centru polarizator si al unitãtilor administrativ-teritoriale cuprinse în zona de navetism a acestuia, la distante de pânã la 30 km, care respectã conditia de contiguitate spatialã si în cadrul cãruia s-au dezvoltat relatii de cooperare pe multiple planuri”. Conform unui document emis de Banca Mondialã în decembrie 2019, în România existã 22 de zone metropolitane, dintre care sapte, printre care si zona metropolitatã Vaslui, nu erau membre ale Federatiei Motropolitane si Aglomerãrilor Urbane din România.

Cele zece comune care fac parte din zona metropolitanã a Vasluiului

Înfiintatã în 2015, zona metropolitanã Vaslui are în componenta sa municipiul Vaslui plus alte zece comune. Astfel, vasluienii vor putea sã se deplaseze în Bãlteni, Delesti, Laza, Lipovãt, Muntenii de Jos, Muntenii de Sus, Puscasi, Stefan cel Mare, Vãleni si Zãpodeni fãrã a avea declaratie pe propria rãspundere.

Motivele pentru care te poti deplasa în afara zonei metropolitane (pe care trebuie sã le bifezi pe declaratie):

1.interes profesional, inclusiv între locuintã/gospodãrie si locul/locurile de desfãsurare a activitãtii profesionale si înapoi;

2. în scop umanitar sau de voluntariat;

3.realizarea de activitãti agricole;

4. pentru comercializarea de produse agroalimentare de cãtre producãtorii agricoli;

5.îngrijirea sau administrarea unei proprietãti din altã localitate; eliberarea de documente necesare pentru obtinerea unor drepturi;

6. participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;

7.asistentã medicalã care nu poate fi amânatã si nici realizatã de la distantã;

8.activitãti recreativ-sportive individuale desfãsurate în aer liber (ciclism, drumetie,alergare, canotaj, alpinism, vânãtoare, pescuit si altele) cu participarea a cel mult 3 persoane;

9. participarea la evenimente familiale, cu un numãr limitat de persoane si respectarea regulilor de distantare socialã;

10. pentru achizitia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operatiuni de întretinere a vehiculelor, activitãti care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;

11. alte motive justificate (precum: îngrijirea/însotirea copiilor/membrilor de familie; îngrijirea unei rude/afin sau persoanã aflatã în întretinere; asistenta persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilitãti; deces al unui membru de familie);
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ