Viceprimarii Vasluiului, alesi, dar încã nevalidati. Cuiul lui Pepelea, comisia juridicã

Cei doi viceprimari ai municipiului Vaslui, Lucian Braniste si Cãtãlin Mândru, nu au fost încã validati în functie, desi a trecut o sãptãmânã de când au fost votati. Si nu pentru cã alegerile nu ar fi fost corecte, ci pentru cã Institutia Prefectului a cerut revocarea hotãrârii privind constituirea comisiilor de specialitate, unde nu s-a respectat Codul Administrativ. Concret, hotãrârea nu prevede, asa cum impune legea, numãrul de locuri ce revine fiecãrui grup de consilieri, conform configuratiei politice de la ultimele alegeri. De asemenea, consilierii locali au gresit când au supus la vot alegerea a nouã membri din cele zece propuneri pentru Comisia juridicã, pentru cã, potrivit legii, nominalizarea membrilor fiecãrei comisii se face de fiecare grup de consilieri, nu de cãtre consilierii din alte partide. Astfel, pentru cã s-a gresit la formarea Comisiei juridice, se considerã cã aceasta nu este legal constituitã, astfel cã toatele celelalte hotãrâri adoptate în aceeasi sedintã, cu avizul comisiei respective, vor fi revocate. Problema care se pune ar fi urmãtoarea: Ce a pãzit secretarul institutiei?

S-a ajuns în aceastã situatie pentru cã, la ultima sedintã de Consiliu Local, consilierul Sorin Radu, singurul reprezentant ALDE în Consiliul Local, a anuntat cã nu doreste sã se afilieze niciunui grup politic, însã, asa cum impune legea, colegii vor trebui sã-i asigure un loc într-o comisie de lucru. Consilierii locali s-au vãzut, astfel, în situatia de a-i respecta dorinta, dar si de a respecta, în acelasi timp, numãrul de locuri distribuit fiecãrui grup: 4 locuri – PSD, 3 – PNL, 2 – USR-PLUS. Dupã ce au fost alesi membrii a patru comisii si s-a ajuns la ultima, cea juridicã, a apãrut si întrebarea: cum distribuim locurile, pentru cã avem 10 propuneri de membri? Cum niciun partid nu a dorit sã cedeze un loc, s-a ajuns la varianta votãrii a 9 consilieri din cele 10 propuneri. Cel nedorit în aceastã comisie a fost, culmea, un avocat de profesie: consilierul PSD, Ioan Mancas. „Vom contesta acest vot, pentru cã nu este corect. Conform rezultatelor de la alegerile locale, USR PLUS trebuia sã cedeze un loc”, au spus consilieri PSD, refuzând sã participe la vot.

Pentru cã s-a gresit la formarea Comisiei juridice, toate celelalte hotãrâri vor fi reanalizate

Hotãrârea de CL privind constituirea comisiilor de specialitate a fost, însã, votatã datoritã majoritãtii PNL-USR-PLUS (12 voturi contra 10 voturi PSD). A ajuns, apoi, împreunã cu toate celelalte hotãrâri adoptate în aceeasi sedintã, la Institutia Prefectului pentru controlul de legalitate. Aici, Serviciul Juridic a constat cã Hotãrârea nr. 107/10.11.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Vaslui nu respectã prevederile legale în ceea ce priveste respectarea configuratiei politice de la ultimele alegeri. “Conform art. 124, alin. (3), (4) si (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, operatiunile desfãsurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, numãrul si denumirea acestora, numãrul membrilor fiecãrei comisii si modul de stabilire a locurilor ce revin fiecãrui grup de consilieri sau consilieri independenti, precum si componenta nominalã a acestora se stabilesc prin hotãrâre a consiliului local, cu respectarea configuratiei politice de la ultimele alegeri locale. Nominalizarea membrilor fiecãrei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenti de cãtre consiliul local. Având în vedere prevederile art. 136 alin. (8) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ potrivit cãruia fiecare proiect de hotãrâre înscris pe ordinea de zi a sedintei consiliului local este supus dezbaterii numai dacã este însotit de:.. c) avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local si motivat de faptul cã Hotãrârea nr. 107/10.11.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Vaslui nu întruneste cerintele legale, este necesarã reanalizarea  hotãrârilor ulterioare Hotãrârii 107/10.11.2020 adoptate de Consiliul local al Municipiului Vaslui în sedinta ordinarã din data de 10.11.2020”, se aratã în informarea Institutiie Prefectului.

Institutia Prefectului cere revocarea celor douã hotãrâri

De asemenea, Institutia Prefectului a constat cã si Hotãrârea privind alegerea viceprimarilor a fost adoptatã cu douã hibe, pentru cã nu este însotitã de avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local si nici nu se face vorbire despre existenta acestuia în preambulul hotãrârii. “Institutia Prefectului – judetul Vaslui a solicitat astfel analizarea în vederea revocãrii/modificãrii Hotarârii nr. 107/2020 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Vaslui, Hotãrârii nr. 108/10.11.2020 privind alegerea viceprimarilor Municipiului Vaslui si Hotãrârilor nr. 109, 110, 111 si 112 adoptate de Consiliul local al Municipiului Vaslui în sedinta ordinarã din data de 10.11.2020, acestea fiind adoptate cu încãlcarea prevederilor legale amintite anterior. Institutia Prefectului – judetul Vaslui a formulat procedura prealabilã solicitând ca în termen de 10 zile de la data urmãtoarei sedinte a Consiliului local sã fie comunicatã hotãrârea Consiliului Local al Municipiului Vaslui de modificare/revocare a hotãrârilor mai sus mentionate în sensul respectãrii prevederilor legale invocate”, se aratã în informarea Institutiei Prefectului. Astfel, consilierii locali vor trebui sã repete procesul de constituire a comisiilor de specialitate, iar apoi pe cel de alegere a celor doi viceprimari.

 
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ