-5.3 C
Vaslui
07-feb.-2023

Vom avea grãdinite cu program prelungit si în satele vasluiene. Iatã ce trebuie sã facã primarii pentru a primi banii de la UE

- Advertisement -

ÎN SFÂRSIT…Sub umbrela Planului National de Rezilientã si Redresare (PNRR) s-au mai lansat încã douã linii de finantare (apeluri) inedite. Una se referã la transformarea grãdinitelor cu program normal, în unele cu program prelungit, în special în mediul rural, cu precãdere în zonele defavorizate. Pe lângã grãdinite, sunt luate în calcul si cresele. Este stiut cã, în mediul rural, majoritatea grãdinitelor au program doar de patru ore, iar pentru pãrinti e un adevãrat cosmar, fiindcã nu stiu ce sã facã cu copiii pânã vin de la serviciu. Dacã în orase deja s-a generalizat moda grãdinitelor cu program prelungit unde copiii dupã cele patru ore, mânâncã, se joacã si dorm pânã la maxim ora 18.00, iatã cã Uniunea Europeanã s-a gândit sã încurajeze acest model si în mediul rural mai ales. Vestea bunã este cã acolo unde grãdinitele nu dispun de spatiu pentru a dezvolta aceste servicii complementare, axa de finantare permite posibilitatea înfiintãrii unui parteneriat între unitãtile de învãtãmânt timpuriu si prescolar cu bibliotecile, cãminele culturale, biserica, casele de culturã sau chiar ONG-uri. Astfel cã, cele aproape 123 de milioane de euro alocati pe aceastã linie de finantare României, pot fi atrasi mult mai usor. Iar primarii scapã de povara unor entitãti precum Cãminul Cultural sau Biblioteca, care nu erau folosite la capacitatea lor realã. Prin acesti bani se pot asocia unitãtile de învãtãmânt timpuriu si prescolar, adicã cresele si grãdinitele, cu primãriile (biblioteci, case de culturã sau cãmine culturale), dar si ONG ori, chiar biserica, pentru a dezvolta aceastã activitate complementarã. Copiii, dupã cele patru ore de grãdinitã, pot merge la bibliotecã sau la cãminul cultural, unde vor petrece timpul pânã la venirea pãrintilor, beneficiind de o masã caldã si spatii de joacã. Prioritate au localitãtile din zonele defavorizate. O altã linie de finantare lansatã pe 6 ianuarie este „Dezvoltarea serviciilor de educatie timpurie complementare” sub coordonarea Ministerului Educatiei (ME), iar pe 9 ianuarie a.c., Ministerul Culturii (MC), prin Unitatea de Management a Proiectului (UMP), a publicat noi informatii cu privire la apelul de proiecte „Sprijinirea initiativelor culturale de accelerare a digitalizãrii productiei si distributiei de filme”.

Ghidul solicitantului aferent liniei de finantare denumitã „Dezvoltarea serviciilor de educatie timpurie complementare”, componenta Educatie, a fost publicat vineri, 6 ianuarie, pe site-ul Ministerului Educatiei, în calitate de autoritate care gestioneazã aceste fonduri. Obiectivul acestei investitii este de a creste capacitatea sistemului si a calitãtii serviciilor de educatie timpurie, de a îmbunãtãti ratele de participare, atât la nivel anteprescolar, cât si la nivel prescolar, prin deservirea a aproximativ 20.000 de copii, provenind, cu precãdere, din grupuri defavorizate. Practic, acesti bani europeni vor fi alocati grãdinitelor, în special celor care au program normal de patru ore, care vor putea ulterior sã-si dezvolte infrastructura pentru a tine copiii si dupã orele de program, pânã când pãrintii terminã serviciul. Ca si cum ar fi o grãdinitã cu program prelungit. Bugetul total pentru acest apel de proiecte este de 122,5 milioane euro, iar valoarea maximã a grantului per proiect este de 250.000 de euro. Bugetele alocate proiectelor se vor utiliza pentru achizitionarea de mobilier, echipamente si materiale necesare utilãrii spatiilor serviciilor complementare nou înfiintate si pentru achizitionarea materialelor didactice, a jucãriilor si a hranei pentru copii, pentru o periodã de cel putin 12 luni.

Ce comunitãti vor deveni elegibile pentru aceste spatii complementare dedicate învãtãmântului timpuriu si prescolar

În cadrul acestor tipuri de proiecte, se va urmãri înfiintarea de servicii complementare care sã deserveascã de la minimum 16 copii pânã la maximum 40 de copii (2 grupe x 2 spatii). Practic, dupã terminarea celor patru ore, copiii vor fi dusi în aceste spatii complementare, unde îsi vor petrece timpul pânã când pãrintii îsi terminã serviciul. Vestea bunã este cã aceste serviciile complementare de educatie timpurie vor fi înfiintate, echipate si operationalizate atât în spatiile oferite de unitãtile de învãtãmânt, cât si în spatiile oferite de comunitate. Si aici ne referim la spatiile oferite de biblioteci, cãmine culturale, case de culturã, ONG-uri si chiar la biserci, acolo unde acestea detin astfel de spatii. În cadrul acestei linii de finantare, solicitantii eligibili vor aplica ca parteneriate stabilite la nivel local, alcãtuite, în mod obligatoriu, din o autoritate publicã localã si o unitate de învãtãmânt preuniversitar acreditatã cu personalitate juridicã, publicã sau particularã, la care se pot adãuga, optional, organizatii nonguvernamentale, institutii de cult, operatori economici etc., în functie de nevoia localã. Vor avea prioritate proiectele care se vor implementa în comunitãti rurale izolate, defavorizate din punct de vedere economic sau care vizeazã grupuri vulnerabile de copii. Observatiile si recomandãrile referitoare la ghidul publicat pot fi trimise pe adresa de e-mail consultare.pnrr*edu.gov.ro, pânã pe 15 ianuarie a.c.

Informatii noi cu privire la schema de ajutor de minimis pentru accelerarea digitalizãrii la IMM care se ocupã cu productia si distributia de filme

NOU…Luni, 9 ianuarie a.c., Ministerul Culturii, în calitate de autoritate ce coordoneazã aceste fonduri, a anuntat faptul cã va lansa, în aceastã lunã, apelul de proiecte „Sprijinirea initiativelor culturale de accelerare a digitalizãrii productiei si distributiei de filme”, finantat prin (PNRR), Componenta 11, care vizeazã domeniile turism și culturã si Investitia 7, care înseamnã accelerarea digitalizãrii productiei si distributiei de filme. Obiectivul general al acestei investitii este de a consolida capacitatea microîntreprinderilor si a întreprinderilor mici si mijlocii în productia si distributia de filme si de a accelera tranzitia digitalã a producãtorilor si distribuitorilor de filme din România prin cresterea capacitãtilor de productie digitalã, distributie, marketing si promovare, inclusiv tehnologii de arhivare digitalã. Solicitantii eligibili pot fi: întreprinderi de tip microîntreprinderi, întreprinderi mici si mijlocii – conform prevederilor legale aplicabile, respectiv Anexa nr. I la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata internã în aplicarea articolelor 107 si 108 din tratat, dar si alte pesoane juridice care nu se încadreazã la categoria mentionatã anterior.

Iatã care sunt principalele criterii de eligibilitate

UTILE…Solicitantii trebuie sã îndeplinescã cumulativ mai multe conditii. Prima ar fi ca cei ce solicitã astfel de fonduri sã nu fi fost subiectul unei decizii emise de cãtre Comisia Europeanã, de instante nationale sau alt furnizor de ajutor de stat, cum ar fi Consiliul Concurentei, de recuperare a unui ajutor de stat, cum ar fi cel de minimis, iar în cazul în care au fãcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta sã fi fost deja executatã si creanta integral recuperatã, cu penalitãti aferente, dupã caz. O altã conditie e cã la data depunerii dosarului de finantare, trebuie sã aibã autorizat, dupã caz, (la sediu, punct de lucru sau la terti), conform legii, cel putin unul dintre codurile CAEN eligibile, respectiv: CAEN 5911 – activitãti de productie cinematograficã, video si de programe de televiziune; CAEN 5912 – activitãti de post-productie cinematograficã, video si de programe de televiziune; CAEN 5913 – activitãti de distributie a filmelor cinematografice, video si a programelor de televiziune. Un alt criteriu este si cel finanaciar care cere ca valoarea cumulatã a veniturilor totale (cifrei de afaceri a solicitantului) din ultimii 3 ani fiscali încheiati trebuie sã reprezinte cel puțin 15% din valoarea proiectului propus și, în final, solicitantul trebuie sã fi realizat cel puțin un proiect de productie ori distributie de film în ultimii 5 ani anterior datei lansãrii prezentului apel de proiecte. Bugetul total al apelului este de 5 milioane euro, suma maximã per proiect este de 100.000 euro. Conform ghidului de finantare, perioada depunerii cererilor de finantare pentru aceste proiecte este ianuarie-martie 2023. Cererile de finanțare se depun exclusiv pe platforma electronicã PNRR.

- Advertisement -
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
Ultimele Știri
Ultimele Știri

1 COMENTARIU

  1. Toate bune si frumoase doar ca e o „mica” problema, cam tragi cu pușca după copii prin sate 🙂
    De ce nu sunt și dispar în continuare și cei ramași doar guvernul poate răspunde , iar asta nu e nici pe departe o măsura care sa incurajeze natalitatea, pot sa facă mii de grădinițe cauza principala pentru care o sa tot dispară copiii și mai departe e alta

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.