Vor sa-i ia painea de la gura!

Bichinet poate pierde teren (la propriu) în dauna Camerei Agricole Vaslui

Corneliu Bichinet, vicepresedintele Consiliului Judetean Vaslui este în pericol sã-si piardã terenul luat în arendã de la stat în urmã cu doi ani. Consilierii judeteni au votat în unanimitate initierea unui proiect de Hotãrâre de Guvern prin care 28,40 de hectare din zona orasului Negresti ar putea fi transmise din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în cea a Camerei Agricole Vaslui.

Consilierii judeteni au aprobat în unanimitate un proiect de hotãrâre privind solicitarea transmiterii dreptului de administrare si folosintã a 28,40 hectare de teren de la Agentia Domeniilor Statului(ADS) cãtre Camera agricolã a judetului Vaslui pentru ca institutia sã-si poatã realiza obiectul de activitate. Întâmplãtor, aceste teren este luat în arendã în urmã cu doi ani de cãtre societatea vicepresedintelui CJ, Corneliu Bichinet. “Eu nu mã opun la acest proiect, deoarece mi se pare normal ca aceastã instiutie sã îsi desfãsoare activitatea, iar CJ sã ia mãsuri, deoarece o are în subordine. Cu toate acestea, îmi exprim convingerea cã proiectul acesta se va împotmoli la Guvern fiindcã pe ce pune mâna ADS, nu mai dã!“, a precizat Bichinet. Obiectul de activitate al Camerei Agricole Vaslui îl reprezintã organizarea de „loturi administrative“, precum si „loturi experimentale model“ la diverse culturi: grâu, porumb, rapitã, etc., prin experimentarea de soiuri si hibrizi, îngrãsãminte chimice si organice, Cu toate acestea, pânã în prezent, institutia nu si-a putut desfãsura activitatea. Camera agricolã a fost înfiintatã recent prin reorganizarea Oficiului judetean de consultantã agricolã. Prin Hotãrârea de Guvern nr.1100/2008 i-a fost transmis în administrare Oficiului judetean de consultantã agricolã, terenul agricol în suprafatã de 28,40 ha, grupat în 4 parcele, situat în orasul Negresti, str. Mihail Kogîlniceanu, nr.6.Ulterior, prin dispozitiile unui alt act normativ acest teren a trecut în administrarea Agentiei Domeniilor Statului, punând în imposibilitate Camera Agricolã Judeteanã Vaslui de a continua demonstrarea si experimentarea activitãtii de implementare a tehnologiilor moderne, productive si de introducere a mãsurilor de bunã cultivare a plantelor si a celor de agro-mediu. “În acest scop, pentru promovarea unui proiect de hotãrâre de Guvern, am initiat proiectul de hotãrâre prin care sã solicitãm transmiterea dreptului de administrare asupra terenului agrico de la ADS la CJ Vaslui pentru a fi dat în folosintã Camerei agricole“, a declarat Vasile Mihalachi, presedintele CJ Vaslui.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ