Zi aniversarã pentru un „octogenar” renumit: Serghei Colosenco! (FOTO)

ENIGMATICUL SERGHEI…De Sfântul Valentin, colaboratorul nostru, profesor Serghei Colosenco, declarat în anul 2005 cel mai prolific autor rebusist din România, a împlinit 80 de ani de viatã. Toti bârlãdenii îl cunosc, dar putini stiu cã Serghei (Sergiu cum îl alintã sotia si prietenii), are la activ peste 7000 de careuri, peste 1500 de probleme enigmistice apãrute în peste 100 de ziare si alte zeci de aparitii editoriale. Ultimele au iesit pe 15 ianuarie a.c., pe portile Editurii „Sfera” din Bârlad, condusã de Serghei Colosenco, 5 (cinci) titluri, toate purtând semnãtura rebusistului bârlãdean. Profesorul, rebusistul, editorul si colaboratorul ziarului Vremea Nouã, este în acelasi timp si un om de bazã al CARP Bârlad, activând din 2010 la aceastã institutie.

Serghei Colosenco s-a nãscut la 14 februarie 1941 în localitatea Cãinari, Tighina, Republica Moldova, pãrintii fiind cadre didactice. Urmeazã studiile primare, gimnaziale si liceale la Bârlad, unde îsi are si domiciliul stabil. Devine apoi student în Iasi, absolvind cursurile Facultãtii de Filologie, sectia românã-francezã, din cadrul Universitãtii ,,Alexandru Ioan Cuza”. Prin repartitie guvernamentalã, îsi începe activitatea ca profesor la Scoala generalã din satul Corni-Albesti. A mai profesat la Scoala generalã Gara Banca si la Grupul Scolar agricol Zorleni, toate din judetul Vaslui. În prezent, este pensionar, dar continuã sã aibã o viatã foarte activã în calitate de director al Editurii ,,Sfera” si ca redactor-sef al revistei Academia bârlãdeanã. Ca rebusist, îsi face simtitã prezenta încã de când era elev, debutând cu un aritmogrif la 14 septembrie 1957, în ziarul local Steagul Rosu. Foarte curând îl regãsim si în paginile revistei Rebus, în nr. 40 din 20 februarie 1959, apãrându-i un triunghi, iar în nr. 63 din 5 februarie 1960, primul careu, intitulat „Câmpul alb, oile negre”.

Operã rebusistã impresionantã

În perioada studentiei, colaboreazã frecvent la ziarul „Flacãra Iasului”. Abordeazã cu predilectie careul tematic, dar realizeazã si multe careuri fantezie sau surprizã. În domeniul enigmisticii, semneazã mai ales materiale bazate pe anagramare: coperti literare, cãrti de vizitã, rebusuri etc. Este un autor foarte prolific având, dupã propria apreciere, la activ, peste 7000 de careuri si peste o mie cinci sute de probleme de enigmisticã, apãrute în circa 100 de ziare, reviste, almanahuri, plachete si alte publicatii ocazionale. A fost unul dintre membrii fondatori ai Cercului rebusist „Alb si negru”, înfiintat la Bârlad în octombrie 1970, participând activ la multe dintre consfãtuirile rebusiste organizate în diverse localitãti din tarã. Una dintre acestea a avut loc la Bârlad, în 1977, prilej cu care Serghei Colosenco prezintã o expozitie rebusistã personalã. Colaborator la Radio Iasi si la Radio Unison Bârlad, cu enigmisticã sonorã, a fost prezent la Televiziunea Românã, în emisiunea Careul de aur.

Oare ce s-ar mai putea scrie ori spune despre domnul profesor Serghei Colosenco?

„Simpla rostire a numelui – Serghei Colosenco – îti oferã deja indicii pretioase cu privire la personalitatea acestui MARE OM, formator a zeci de generatii, profesorul dedicat limbii si literaturii române, din talentul si condeiul cãruia, personajele cãrtilor, autorii si nu numai, au îmbrãcat forma cuvintelor încrucisate. Înzestrat cu arta de a dãrui, profesorul Serghei Colosenco, iremediabil îndrãgostit de rebus, enigmisticã, a demonstrat de-a lungul anilor cã poate face acest lucru din ambele ipostaze: profesor si creator de rebus. De altfel, din vocatia sa de sorginte intelectualã, dar si din dorinta de a împãrtãsi din tainele cunoasterii, au apãrut o serie de lucrãri de referintã dintre care mentionãm: plachetele din „Biblioteca Rebus”, „Personalitãti bârlãdene”, „Rebus culinar”,”Rebus scolar” etc. Dar, domnul profesor nu s-a oprit aici, întrucât la Serghei Colosenco se simte în tot ceea ce face profesionalismul, rigoarea, vointa de a lãrgi orizontul de cunoastere al concitadinilor sãi si nu numai. Asa s-a nãscut si colaborarea dintre domnul profesor si Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Elena Cuza” Bârlad ce în anul 2004 cu pasi timizi încerca sã realizeze o publicatie destinatã vârstnicilor. Revista „Viata noastrã” a izbutit sã-si configureze un profil publicistic distinct, elevat datoritã domnului profesor Serghei Colosenco (realizatorul primului numãr al revistei) cãruia i s-au alãturat apoi domnii profesori Gruia Novac, Gheorghe Gherghe, Petrus Andrei, magistrat pensionar Nicolaie Mihai, Teodora Zaldea, Sorin Bocan si Bogdan Artene. Domnul profesor cu priceperea-i binecunoscutã, cu rãbdare si optimism s-a arãtat interesat de soarta revistei „Viata noastrã” încã din faza incipientã, ajutând-o sã creascã, sã devinã mai puternicã, mai frumoasã. Numãr de numãr, cititorii revistei s-au putut delecta cu enigme si careuri înglobând definitii din domenii dintre cele mai diverse ce le-au sporit agilitatea mintii. De alfel, conlucrarea cu domnul profesor Serghei Colosenco a îmbrãcat de anul trecut, mai precis din decembrie 2015, o nouã formã- suplimentul „Crypto” apartinând revistei „Viata noastrã”. Si astfel, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Elena Cuza” Bârlad a cîstigat în Serghei Colosenco un PRIETEN înainte de toate, un intelectual desãvârsit, un colaborator neobosit.

La ceas aniversar, nu îmi rãmâne sã îi doresc, decât MULȚI ANI cu sãnãtate, bucurii alãturi de cei dragi sufletului sãu.

Magistrat pensionar Nicolaie Mihai, presedintele Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Elena Cuza Bârlad.
2 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ