Zile libere si indemnizatie pentru pãrintii vasluieni care vor supraveghea copiii în timpul scolii online

NOU…Veste bunã pentru pãrintii vasluieni care trebuie sã aibã grijã de copii, dacã acestia vor avea cursurile online. Unul dintre pãrinti va primi zile libere pentru care statul va acoperi cheltuielile cu indemnizatie de pânã la 193 lei pe zi, brut, în cazul suspendãrii cursurilor la scoala unde învatã copilul. Banii se acordã pentru pãrintii copiilor cu vârsta pânã în 12 ani, respectiv 26 ani în cazul copiilor cu dizabilitãti.

Potrivit unui proiect de ordonantã de urgentã care s-a aflat vineri în primã lecturã în Guvern, indemnizata pentru fiecare zi liberã acordatã pentru îngrijirea copilului, când acesta nu poate merge la scoalã si face scoalã online din cauza situatiei epidemiologice, ar urma sã fie de maxim 193 lei pe zi brut. Proiectul de OUG elaborat de Ministerul Muncii prevede cã indemnizatiile sunt acordate pãrintelui dacã elevul are cel mult 12 ani, iar “indemnizatia pentru fiecare zi liberã acordatã în conditiile art. 1 se plãteste din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri si cheltuieli al angajatorului si este în cuantum de 75% din salariul de bazã corespunzãtor unei zile lucrãtoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câstigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurãrilor sociale de stat. Indemnizatia este în sumã brutã si este supusã impozitãrii si plãtii contributiilor de asigurãri sociale, de asigurãri sociale de sãnãtate, precum si plãtii contributiei asiguratorii pentru muncã”. Pentru anul 2020, salariul mediu brut utilizat la fundamentarea asigurãrilor sociale de stat este de 5.420 de lei, însemnând 258 de lei pe zi, într-o lunã cu 21 de zile lucrãtoare. 75% din aceastã sumã ar însemna 193 de lei pe zi. Suma pentru 14 zile, cât se presupune cã va fi perioada de închidere dacã apare un caz de Covid-19 în scoalã, s-ar ridica la 2702 de lei brut.

Ce prevede proiectul de OUG – criterii de aplicabilitate

Se acordã zile libere unuia dintre pãrinti pentru supravegherea copiilor, în situatia suspendãrii cursurilor sau închiderii temporare a unitãtilor de învãtãmânt si a unitãtilor de educatie anteprescolarã, unde acestia sunt înscrisi, ca urmare a anchetei epidemiologice. Zilele libere se acordã pãrintilor atunci când au copii cu vârstã de pânã la 12 ani, au copii cu dizabilitãti de pânã la 26 de ani. De asemenea, zilele libere se acordã dacã celãlalt pãrinte nu beneficiazã, la rândul sãu, de zile libere. Prevederile se aplicã si celor care au în grijã un copil cu handicap grav nescolarizat sau o persoanã adultã cu handicap grav. Zilele libere se acordã la cererea unuia dintre pãrinti, depusã la angajatorul persoanei care va supraveghea copilul. Pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizatiei, angajatorul va depune cerere la agentiile pentru ocuparea fortei de muncã judetene.
NICIUN COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ