|

„Importanta lecturii în formarea copiilor si tinerilor” (FOTO)

PROIECT… Asociatia „Bunã Ziua, Copii din România”, în parteneriat cu Biblioteca Municipalã „Stroe S. Belloescu” au organizat masa rotundã cu tema „Importanta lecturii în formarea copiilor si tinerilor”, eveniment public care a avut ca scop promovarea lecturii, a dreptului de a citi, încurajarea si stimularea lecturii si atragerea copiilor si tinerilor spre bibliotecã, carte si lecturã.

Evenimentul a fost parte a proiectului „Crestem Împreunã Citind”, proiect finantat prin Programul judetean pentru finantarea nerambursabilã a activitãtilor nonprofit de interes general pentru anul 2019, domeniul social si implementat de Asociatie în perioada iulie -noiembrie. Scopul proiectului „Crestem Împreunã Citind” a fost acela de a ajunge la un numãr de 200 de copii din comunele Bãcani si Coroiesti proveniti din familii defavorizate, cu vârste între 7-12 ani aflati în risc de pãrãsire timpurie a scolii care au beneficiat de suport social si educational care sã contribuie la incluziunea lor socialã si crearea unui mediu care sã stimuleze motivatia de a citi, iar motto-ul care a definit toate actiunile si interventiile a fost „ Un copil care citeste devine un adult care gândeste”.

În prima parte a întâlnirii au fost prezentate realitãtile de la care a pornit proiectul de cãtre Mihaela Zanoschi – Presedinte executiv al Asociatiei „Bunã Ziua, Copii din România”, iar Teofil Zaharia – Manager de proiect din cadrul Asociatiei „Bunã Ziua, Copii din România” a prezentat activitãtile desfãsurate si rezultatele proiectului. În cea de-a doua parte au avut loc discursuri cu privire la importanta lecturii în formarea copiilor si tinerilor – puncte de vedere, experiente la firul ierbii, semnale de alarmã, mãsuri remediale. Au luat cuvântul : prof. Niculina Cãrãbãt, în calitate de cadru didactic al Scolii Gimnaziale „Manolache Costache Epureanu”, Elena Popoiu, vicepresedinte al Academiei Bârlãdene, Gelu Voicu Bichinet, director al Bibliotecii Judetene „Nicolae Milescu Spãtarul”, prof. Pricop Ghiorghe, directorul Liceului Teoretic „Mihai Eminescu”, scriitorul Simion Bogdãnescu. Urmãtoarea interventie a fost a unui grup de elevi de la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu si Liceul Pedagogic „Ioan Popescu” din Bârlad care au lansat un „Manifest pentru lecturã”. La final, au avut loc scurte interventii din partea participantilor care au avut rolul de a completa si de a întãri importanta lecturii în formarea copiilor si tinerilor. Au luat cuvântul: învãtãtor Palade Agata de la Scoala Gimnazialã „Stroe S. Belloescu” Bârlad, Istrate Maricel, învãtãtor la Scoala Gimnazialã nr 1, Bãcani, Micu Doinita bibliotecar în cadrul Bibliotecii Comunale Bãcani si Bâclea Georgiana, bibliotecar în cadrul Bibliotecii Comunale Coroiesti.