|

Mãsurã de crizã: „Achizitiile publice pentru investitiile derulate de autoritãtile locale vor fi avizate online”

Alin Trifu

CERERI ONLINE… Începând cu data de 27 martie 2020, Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, prin toate agentiile judetene, inclusiv cea de la Vaslui, primeste spre analizã si avizare dosarele de achizitii ale beneficiarilor publici de finantare europeanã nerambursabilã doar prin intermediul noului modul on-line destinat achizitiilor pentru proiectele de investitii publice finantate prin Programul National de Dezvoltare Ruralã 2014-2020 (PNDR 2020). Noile functionalitãti privind transmiterea dosarelor de achizitii sunt disponibile pentru fiecare proiect în parte în cadrul platformei online de depunere proiecte. Astfel, în relatia cu AFIR, beneficiarii publici vor putea depune prin intermediul modulului on-line programul achizitiilor pentru proiect, vor putea sã încarce sau retrage dosarele de achizitii si sã rãspundã la solicitãrile de informatii suplimentare ale AFIR.

De asemenea, prin acest modul, notificarea în urma verificãrii documentatiei depuse on-line va fi primitã tot prin sistemul informatic. Aceastã nouã facilitate se aplicã submãsurilor 4.3 – Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole si silvice, 7.2 – Investitii în crearea si modernizarea infrastructurii de bazã la scarã micã, 7.6 – Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural si beneficiarilor publici ai submãsurilor 19.2 – Sprijin pentru implementarea actiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare localã si 19.3 – Pregãtirea si implementarea activitãtilor de cooperare ale GAL din PNDR 2020 si se referã la achizitiile specifice bunurilor, serviciilor si lucrãrilor, derulate prin: achizitie directã, procedura simplificatã si licitatie deschisã, mãsuri cu care lucreazã multe primãrii vasluiene. „Facem precizarea cã achizitiile derulate prin negociere fãrã publicare prealabilã, precum si modificarea contractelor de achizitie sau contestatiile în urma deciziilor comunicate de Centrele Regionale, cu privire la verificarea unei achizitii se vor depune în continuare, în format letric. Operationalizarea comunicãrii între beneficiarii publici si AFIR privind depunerea si verificarea ex-ante a dosarelor de achizitie de cãtre AFIR prin modulul on-line, vine sã întregeascã digitalizarea completã a procesului de implementare a mãsurilor de investitii finantate prin AFIR, achizitiile beneficiarilor privati putând fi derulate digital încã din cursul anului 2015. Este încã un pas pentru digitalizarea completã a fluxului de implementare pe care Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale l-a fãcut pentru a veni în sprijinul beneficiarilor sãi si care acum se dovedeste crucial în conditiile pandemiei de Covid-19″, anuntã Alin Trifu, directorul OJFIR Vaslui.