Ce a spus Iisus înainte de a muri

Aflat pe cruce, Mântuitorul Iisus Hristos a rostit șapte „cuvinte”, potrivit scrierilor Sfinților Părinți. În fapt, sunt șapte expresii. Fiecare dintre ele are o însemnătate profundă. Aflat pe cruce, Iisus ne oferă nădejdea mântuirii, căci dovedește că primul care ajuge în Împărăția Tatălui Ceresc este un tâlhar. Își roagă Tatăl să-i ierte pe răstignitori, oferindu-ne poate cel mai mare model de iertare, ne dăruiește o Mamă în Cer, dar ne arată și cât de însetat era de dorința de a mântui neamul omenesc.

Arhimandritul Teofil Părăian de la Mănăstirea „Sfinții Martiri Brâncoveni” de la Sâmbăta de Sus este unul dintre marii duhovnici contemporani. Deși nevăzător, părintele Teofil s-a dovedit a fi un conferențiar de excepție. Cunoscut creștinilor din toată țara, părintele Teofil este mereu deschis la colaborarea cu publicația noastră, oferindu-ne astăzi câteva informații cu privire la ultimele cuvinte rostite de Mântuitorul Hristos pe cruce

Părintele Teofil Părăian, renumitul duhovnic de la Mănăstirea „Sfinții Martiri Brâncoveni”, Sâmbăta de Sus, a comentat pentru ziarul „Lumina” cuvintele pe care le-a rostit Mântuitorul pe cruce. Atât de familiarizat este părintele Teofil cu aceste cuvinte, încât le-a rostit fără să se pregătească în prealabil și le-a tâlcuit în ordinea în care apar în fiecare Evanghelie.

Povara părăsirii lui Dumnezeu

„În Sfânta Evanghelie de la Matei și în Sfânta Evanghelie de la Marcu citim că Domnul Iisus Hristos a zis: «Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce m-ai părăsit?». Sunt cuvinte din care reiese că Domnul nostru Iisus Hristos a suferit pentru păcatele lumii. și pentru că, în general, păcatul aduce și o îndepărtare de la Dumnezeu, Domnul Hristos a simțit această povară sufletească a părăsirii lui Dumnezeu. Or, în realitate a trebuit să treacă prin asta, că în felul acesta se ispășeau păcatele lumii. Fără această simțire a părăsirii n-ar fi fost destulă jertfa Mântuitorului nostru Iisus Hristos, așa că în Sfânta Evanghelie de la Matei și la Marcu avem cuvintele acestea pe care noi le înțelegem doar în sensul acesta, că Domnul Hristos a simțit povara părăsirii lui Dumnezeu, așa cum o simte orice om care păcătuiește.

Cel mai înalt model de iertare

În Sfânta Evanghelie de la Luca avem alte ziceri rostite de Domnul Iisus Hristos pe cruce. Cel dintâi este un cuvânt în care Domnul s-a rugat pentru răstignitorii săi. și a zis: «Părinte, iartă-le lor că nu știu ce fac». Cuvântul acesta este de foarte mare importanță pentru că învățăm și noi să fim înțelegători, iertători, trecători cu vederea pentru cei care ne fac rău. Domnul Hristos a suferit și a pătimit pentru noi și pentru a noastră mântuire. N-a fost o înscenare, ci a fost o suferință reală. și s-a rugat pentru răstignitorii săi. De aceea și noi trebuie să ne rugăm pentru cei care ne fac rău.

Al doilea cuvânt, pe care îl găsim în Sfânta Evanghelie de la Luca, este cel pe care l-a spus ca răspuns la rugăciunea tâlharului celui credincios de pe cruce, care a cerut Domnului Hristos: «Pomenește-mă, Doamne, când vei veni întru Împărăția Ta». La aceasta Domnul Iisus Hristos a răspuns: «Astăzi vei fi cu mine în Rai». Este un cuvânt al Domnului Iisus Hristos care ne dă mult curaj. și dacă noi știm lucrul acesta, că cel dintâi locuitor al Raiului primit în urma jertfei Mântuitorului nostru Iisus Hristos a fost un tâlhar pocăit, un tâlhar transformat de Domnul nostru Iisus Hristos, câtă nădejde ne umple sufletele! și să ne mai gândim că cea dintâi care L-a văzut pe Mântuitor Înviat a fost o femeie păcătoasă care a fost mântuită de Domnul de șapte diavoli. Astfel avem încredințarea că Domnul Iisus Hristos ne primește și pe noi, cei care zicem, de pildă, în fața Sfântului Potir: «Ca tâlharul, mărturisindu-mă, strig ție, pomenește-mă întru Împărăția ta».

O altă zicere a Domnului Iisus Hristos, cuprinsă în Sfânta Evanghelie de la Luca, este aceea pe care Domnul a adresat-o Tatălui ceresc în fața morții: «Părinte, în Mâinile Tale încredințez duhul Meu». Așadar, dacă în Sfânta Evanghelie de la Marcu și Matei avem o singură zicere a Domnului nostru Iisus Hristos, în Sfânta Evanghelie de la Luca avem trei ziceri.

Pentru noi toți, ne-a dat o mamă în Cer

În Sfânta Evanghelie de la Ioan avem de asemenea trei ziceri ale Mântuitorului. În fața crucii, Domnul își vede Maica și ucenicul cel iubit. și Domnul Hristos i-a spus Maicii Domnului: «Femeie, iată fiul tău», iar ucenicului iubit, Sfântul Evanghelist Ioan, i-a spus: «Fiule, iată Mama ta». Legătura aceasta între Maica Domnului și Sfântul Ioan Evanghelistul se continuă pentru toți credincioșii care recunosc pe Maica Domnului ca Mamă a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, dar și a noastră, a tuturor. Toți suntem cumva fiii Maicii Domnului.

Al doilea cuvânt din Sfânta Evanghelie de la Ioan spus pe cruce de Domnul Hristos este: «Mi-e sete!». Oamenii nu i-au dat apă Mântuitorului, când i-a fost sete. și mai știm și o altă împrejurare în care Domnul Hristos a cerut apă, la Fântâna lui Iacob, și tot nu i s-a dat apă. Îi era sete Mântuitorului, poate nu numai de apă, ci îi era sete și de mântuirea tuturor oamenilor.

Iar ultima zicere din Sfânta Evanghelie de la Ioan este «Săvârșitu-s-a». Adică s-au împlinit toate cele care trebuiau să se împlinească”. (Monica DUMITRESCU)

  1. „Părinte, iartă-le lor că nu știu ce fac” (Luca 23, 34)
  2. Adresându-se tâlharului din dreapta sa: „Adevăr îți spun Eu ție: astăzi vei fi cu Mine în Rai!” (Luca 23, 43)
  3. Către Mama Sa: „Femeie, iată Fiul Tău!” (Ioan 19, 26-27)
  4. „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, de ce M-ai părăsit?” (Matei, 27, 47 și Marcu 15, 35)
  5. „Mi-e sete” (Ioan 19, 28)
  6. „Săvârșitu-s-a” (Ioan 19, 30)
  7. „Doamne, în mâinile Tale dau duhul Meu” (Luca 23, 46)
1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ