spot_imgspot_img
7.4 C
Vaslui
01-mart.-2024

CLM Bârlad a aprobat în 5 minute Memorandumul trimis de SCLDP Reiser pentru Guvern! (FACSIMIL)

- Advertisement -

RAPIZI… Consilierii locali ai municipiului Bârlad au fost convocati la o sedinta de îndatã, care s-a desfãsurat online. Pe ordinea de zi a fost, pe lângã o rectificare bugetarã, si aprobarea unui memorandum formulat de SLDP Reiser SA, prin care conducerea societãtii ce apartine Primãriei cerea exceptarea de la anumite prevederi bugetar-fiscale ale Legii 296/2023, care, de la 1 ianuarie 2024, le-ar fi redus veniturile muncitorilor. Alesii nu s-au întins prea mult la vorbã, astfel cã sedinta nu a durat mai mult de 5 minute. Practic, prin referatul de aprobare, Primarul Municipiului Bârlad a propus întocmirea unui proiect de hotãrâre cu privire la aprobarea Notei de fundamentare si a Memorandumului pentru exceptarea S.L.D.P. REISER S.A. de la aplicarea prevederilor a douã articole din Legea nr. 296/2023, privind unele mãsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitãtii financiare a României pe termen lung. Mai precis, dupã cum au explicat cei din conducerea Reiser, s-a trimis spre înaintare la CLM Bârlad un memorandum, care solicitã, în cazuri justificate, ca anumite operatii economice sã se aplice partial sau sã fie exceptate de la aplicarea lor, deoarece, în cazul aplicãrii, le este afectatã activitatea. CLM Bârlad, care la sedinta extraordinarã, fãcutã online, fãrã a anunta si presa localã, a aprobat totul în 5 minute, inclusiv memorandumul înaintat de SCLDP Reiser SA.

Memorandumul – proiect aprobat de CLM Barlad – 2

Conform celor scrise în proiectul de hotãrâre, unde este si Memorandumul, dispozitiile Legii nr. 296/2023, privind unele mãsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitãtii financiare a României pe termen lung, traseazã cadrul necesar pentru exceptarea partialã de la aplicarea mãsurilor stabilindu-se cã:

„(1) Guvernul României poate aproba, prin memoradum, în cazuri temeinic justificate, ca anumite categorii de operatori economici sã aplice partial sau sã fie exceptati de la aplicarea prevederilor sectiunilor din cadrul capitolului III – Mãsuri pentru disciplina economico-financiarã, pe baza unor analize fundamentate, elaborate de acestia, din care sã rezulte modul în care le este afectatã activitatea, si avizate de autoritãtile publice tutelare, care vor initia si proiectul de memorandum. În cazul regiilor autonome înfiintate de unitãtile administrativ-teritoriale si al societãtilor la care unitãtile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau detin o participatie majoritarã, dupã caz, analizele prevãzute vor fi prezentate Ministerului Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice si Administratiei, care va initia memorandumul si îl va înainta spre aprobare Guvernului”, a precizat în proiectul aprobat de CLM Bârlad în cele câteva minute, conducerea Reiser.

Memorandumul aratã cã SCLDP Reiser nu are nicio sansã sã mai functioneze

„Mentionam cã în perioada contractualã a fiecãrui serviciu de utilitate publica Societatea Lucrãri de Drumuri si Poduri REISER SA, ca operator economic întâmpinã dificultãti în ceea ce priveste lipsa fortei de muncã,personal calificat, precum si personal necalificat, dar si probleme diversificate de naturã legislativã si cu privire la politica tarifarã etc, ceea ce genereazã implicit o migrare a salariatilor cãtre societãtile private de profil. Luând în considerare faptul cã, în calitate de operator economic, Societatea Lucrãri de Drumuri si Poduri REISER SA trebuie sã-si desfãsoare activitatea           în mod continuu, previziunea /executia Bugetului de venituri si cheltuieli trebuie realizatã în limita aprobatã de Consiliul Local Bârlad, precum si faptul cã chiar si atunci când tarifele sunt aprobate de autoritatea localã, nu se pot acoperi în totalitate cheltuielile efectuate pentru prestarea serviciilor în conditii optime, considerãm cã nu este în interesul ambelor pãrti sã fie întreruptã prestarea serviciilor publice mentionate mai sus, se mentioneazã în Memorandumul întocmit de Reiser si aprobat de CLM Bârlad.

Posturile blocate 6 luni, conform noii legi, nu mai asigurã întretinerea strãzilor!

SCLDP Reiser SA mai aratã cã „Posturile vacante existente la nivelul structurilor organizatorice ale operatorilor economici la data intrãrii în vigoare a prevederilor prezentei legi, pentru care nu au fost declansate procedurile pentru ocuparea acestora, se ocupã prin concurs sau potrivit metodologiei existente la nivelul operatorilor economici pe baza hotãrârii Consiliului de Administratie, în limita maximã a 7,5% din posturile vacante existente pânã la sfârsitul anului 2023. Restul posturilor vacante existente la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, dupã aplicarea prevederilor la nivelul operatorilor economici, se desfiinteazã si nu se pot reînfiinta pe o perioadã de 6 luni de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi”, scrie în Legea 296/2023. Conducerea Reiser si cei din Consiliul de Administratie, precum si CLM Bârlad, precizeazã cã aplicarea prevederilor legale a art .XXXII din Legea nr.296/2023, va conduce la imposibilitatea angajãrilor de personal, determinate de extinderea activitãtii de întretinere a strãzilor – strãzi modernizate ca urmare a accesãrilor de fonduri structurale, cu consecinte semnificative în prestarea serviciilor de utilitãti publice.

Salariile, plãtile de ore suplimentare, sporurile personalului sunt si ele incluse în Memorandumul Reiserului!

În ceea ce priveste unele mãsuri fiscal – bugetare pentru asigurarea sustenabilitãtii financiare a României pe termen lung , în Memorandum se aratã cã: „Salariile de bazã, plãtile de ore suplimentare, inclusiv sporurile personalului încadrat în cadrul operatorilor economici, nu pot depãsi maximum 80% din nivelul componentei fixe a membrilor executivi ai consiliilor de administratie sau, dupã caz, al remuneratiilor conducãtorilor care nu fac parte din consiliile de administratie. Structurile organizatorice ale operatorilor economici se pot organiza numai dacã sunt îndeplinite urmãtoarele normative de personal:

-organizarea de departamente/servicii de specialitate, indiferent de denumirea acestora, numai pentru un numãr minim de 10 posturi în subordine;

-organizarea de directii de specialitate/structuri organizatorice superioare departamentelor/serviciilor prevãzute la lit. a) numai pentru un numãr de minimum 20 de posturi în subordine;

– organizarea de directii generale de specialitate/structuri organizatorice superioare directiilor de specialitate prevãzute la lit. b) numai pentru un numãr de minimum 35 de posturi în subordine”, cer cei ce au conceput Memorandumul.

Mai sunt multe decizii de corectat cu cele cerute de memorandum, dar nu avem atâta spatiu, de aceea vã punem la dispozitie Proiectul de hotãrâre, care a fost ieri aprobat … în 5 minute! CLM Bârlad a aprobat de altfel în 5 minute toate cele trei proiecte de hotãrâre, din care cel mai important proiect a fost aprobarea Memoradumului. De altfel si SC CUP SA Bârlad a fãcut în urmã cu câteva zile, la CLM din 29 noiembrie, o astfel de solicitare, prezentând un Memorandum pentru a fi exclusi de la cele prevãzute de noua lege ce va intra la finalul anului 2023 în vigoare. Aplicarea acestor restrictii ar presupune imposibilitatea urmãririi si prestãrii contractelor Societãtii Lucrãri de Drumuri si Poduri REISER SA, precum si o eventualã blocare a activitãtilor desfãsurate la nivelul societãtii si înregistrarea de pierderi semnificative generate de neexecutatea contractelor, precum si o migrare a salariatilor cãtre societãtile private de profil.

- Advertisement -
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
Ultimele Știri
Ultimele Știri

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.