spot_imgspot_img
13.2 C
Vaslui
26-feb.-2024

Obligația de a face a ziarului Vremea Nouă, față de Lela Nicoleta, Lela Andrei Alexandru, Lela Livian Marian, Lela Sebastian Pavel și Lela Nicușor Răducu, conform Decizie 560/A/2022 Tribunalului Vaslui

- Advertisement -

Vremea Nouă publică Decizia Tribunalului Vaslui, în cazul familiei Lela, după ce pe data de data de 12 martie 2017, www.vremeanouă.ro  a publicat articolul „Orbii închipuiți din Dumești, bogații satului”, pe care instanțele de judecată l-a considerat ca fiind necorespunzător. Acest text a fost înlăturat de pe platformă on-line a ziarului, în data de 4 iuniei 2023.

Mai jos sunt publicate atât dezmințirea formulată de Dura Elena Laura și Lela Nicoleta, așa cum reiese din dreptul la replică trimis redacție noastre, precum și Ordonanța de clasare a procurorului în dosarul nr. 84/P/2017, după ce această instituție s-a autosesizat în urma apariție articolului de mai sus. Iată cum sună dispozitivul hotărârii judecătorești, în care s-au stabilit și daunele morale pe care ziarul nostru trebuie să le plătească următoarelor persoane: Lela Nicoleta, Lela Andrei Alexandru, Lela Livian Marian, Lela Sebastian Pavel și Lela Nicușor Răducu: „Pentru aceste motive, în numele legii, Tribunalul Vaslui prin Decizia nr. 560/A/2022, dată în ședința publică din data de 05 mai 2022 decide:

Respinge apelul formulat de apelanții SC Vremea Nouă și Ghiorghieș Flavius împotriva sentinței civile nr. 1896 din 25.09.2020 a Judecătoriei Vaslu.

Admite apelul formulat de apelanții Lela Nicoleta, Lela Andrei Alexandru, Lela Livian Marian, Lela Sebastian Pavel și Lela Nicușor Răducu, ultimii trei prin reprezentant legal Lela Nicoleta, împotriva sentinței civile nr. 1896 din 25.09.2020 a Judecătoriei Vaslui, pe care o schimbă n parte, în sensul că:

Admite în parte, cererea de chemare în judecată, având ca obiect pretenții – daune morale- obligația de a face, formulată de Lela Nicoleta, Lela Andrei Alexandru, Lela Livian Marian, Lela Sebastian Pavel și Lela Nicușor Răducu, ultimii trei prin reprezentant legal Lela Nicoleta, cu domiciliu alese pentru comunicarea actelor de procedură la Cabinet Avocat Frâncu Bogdan situat în Tecuci, str. Costache Racoviță, nr.25, jud. Galați, în contradictoriu cu pârâta Vremea Nouă SRL, având CUI RO 23699731, număr de înregistrare la Registrul Comerțului, J37/300/2008, cu sediul în municipiul Vaslui, str. Griviței, bl. 269, sc. A, ap.2, Parter, județul Vaslui și cu domiciliu procesual ales la cabinet avocat Zăpodeanu Elena, din municipiul Vaslui, str. Radu Negru, bl 274, scara D, etaj 3, ap.8, județul Vaslui.

Obligă în solidar, SC Vremea Nouă SRL și Flavius Ghiorghieș la plata către reclamanta Lela Nicoleta, a sumei de 4.000 de ldei cu titlu de daune morale.

Obligă în solidar, SC Vremea Nouă SRL și Flavius Ghiorghieș la plata către reclamantul Lela Andrei Alexandru, a sumei de 4.000 de lei cu titlu de daune morale.

Obligă în solidar, SC Vremea Nouă SRL și Flavius Ghiorghieș la plata către reclamantul Lela Livian Marian, a sumei de 4.000 de lei cu titlu de daune morale.

Obligă în solidar, SC Vremea Nouă SRL și Flavius Ghiorghieș la plata către reclamantul Lela Sebastian Pavel, a sumei de 2.000 de lei cu titlu de daune morale.

Obligă în solidar, SC Vremea Nouă SRL și Flavius Ghiorghieș la plata către reclamantul Lela Nicușor Răducu, a sumei de 2.000 de lei cu titlu de daune morale.

Obligă pârâta SC Vremea Nouă SRL, la publicarea integrală a textului de dezmințire împreună cu actele doveditoare, respectiv ordonanța de clasare dispusă în dosarul penal nr.84/P/2017 a Parchetului pe lângă Tribunalul Vaslui, dispozitiv hotărâre pe pagina de internet www.vremeanoua.ro, în termen de 5 zile  de la rămânerea definitivă a hotărârii.

Obligă pârata SC Vremea Nouă SRL la înlăturarea articolului incrimitor de pe pagina de internet www.vremeanoua.ro, în termen de 5 zile  de la rămânerea definitivă a hotărârii.

Ia act că apelanții Lela Nicoleta, Lela Andrei Alexandru, Lela Livian Marian, Lela Sebastian Pavel și Lela Nicușor Răducu vor solicita cheltuieli de judecată din apel, pe cale separată.

Pronunțată astăzi, 5.05.2022, prin punerea la dispoziție a părților prin mijlocirea grefei instanței”. Mai jos punem publicăm, în format original, textul integral al hotărârii judecătorești, rămase definitivă prin decizia Curții de Apel Iași. 

DOCUMENT: Hotărârea judecatorească

Dezmințirea formulată de Dura Elena Laur și Lela Nicoleta

Așa cum ni se comunică și prin Deciziei nr. 560/A/2022 a Tribunalului Vaslui, redacția Vremea Nouă, publică mai jos dezmințirea formulată de Dura Elena Laura și Lela Nicoleta, așa cum reiese din dreptul la replică pe care ziarul nostru la publicat parțial în data de 15 iunie 2013. Iată conținutul intergral al dezmințirii: „Către publicația www.vremeanoua.ro

Subsemnata Dura Elena Laura si Lela Nicoleta solicitãm drept la replicã cu privire la articolul intitulat „Comuna handicapatilor milionari” postat pe 12 martie în publicatia online www.vremeanouã, articol care ne-a adus grave prejudicii de imagine.

Astfel, arătăm următoarele:

Subsemnatele lucrăm ca mediator sanitar din 2005, în comuna Dumești, jud. Vaslui. Activitatea subsemnatelor este reglementată de Ordinul nr. 619 din 14 august 2002 pentru aprobarea funcționării ocupației de mediator sanitar și a Normelor tehnice privind organizarea, funcționarea și finanțarea activității mediatorilor sanitari în anul 2002.

Conform reglementărilor legale în vigore avem următoarele atribuții:

Art. 5 teza I prevede citez – „Mediatorii sanitari au rolul principal de a înlesni comunicarea dintre comunitățile de romi și cadre sanitare, contribuind la creșterea eficacității intervențiilor dxmjke sănătate publică.”

Art. 11 din ordinul sus rubricat prevede „(3) Atribuții și responsabilități:

 1. a) cultivă încrederea reciprocă dintre autoritățile publice locale și comunitatea din care face parte;

b)facilitează comunicarea dintre membii comunității și personalul medico-sanitar;

 1. c) catagrafiază gravidele și lăuzele în vederea efectuării controalelor medicale periodice prenatale și post-partum; le explică acestora necesitatea și importanța efectuării acestor controale și le însoțește la aceste controale, facilitându-le comunicarea cu medicul de familie și celelalte cade sanitare;
 2. d) explică noțiunile de bază și avantajele planificării familiale, încadrându-le în sistemul cultural tradițional de romi;
 3. e) catagrafiază populația infantilă a comunității;
 4. f) explică noțiunile de bază și importanța asistenței medicale a copilului;
 5. g) promovează alimentația sănătoasă, în special la copii, precum și alimentația la sân;
 6. h) urmărește înscrierea nou-născutului pe listele (titulare sau suplimentare) medicului de familie;
 7. i) sprijină personalul medical în urmărirea și înregistrarea efectuării imunizărilor în cadrul populației infantile din comunitate și a examenelor clinice de bilanț la copiii cu vârsta între 0-7 ani;
 8. j) explică avantajele includerii persoanelor în sistemul asigurărilor de sănătate, precum și procedeul prin care poate fi obținută calitatea de asigurat;
 9. k) explică avantajele igienei personale, a locuinței și a spațiilor comune; popularizează în cadrul comunității măsurile de igienă dispuse de autoritățile competente;

l)facilitează acordarea primului ajutor prin anunțarea cadrelor medicale/serviciului de ambulanță și prin însoțirea echipelor care acordă asistență medicală de urgență;

 1. m) mobilizează și însoțește membrii comunității la acțiunile de sănătate publică (campanii de vaccinare, campanii de informare, educare, conștientizare din domeniul promovării sănătății, acțiuni de depistare a bolilor cronice etc.); explică rolul și scopul acestora;
 2. n) participă la depistarea activă a cazurilor de tuberculoză și a altor boli transmisibile, sub îndrumarea medicului de familie sau a cadrelor medicale din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene sau a municipiului București;
 3. o) la solicitarea cadrelor medicale, sub îndrumarea strictă a acestora, explică rolul tratamentului medicamentos prescris, reacțiile adverse posibile ale acestuia și supraveghează administrarea medicamentelor (de exemplu: tratament strict supravegheat al pacientului cu tuberculoză);
 4. p) însoțește caddrele medico-sanitare în activitățile legate de prevenirea sau de controlul situațiilor epidemice, facilitând implementarea măsurilor adecvate (explică membrilor comunității rolul și scopul măsurilor de urmărit);
 5. q) semnalează cadrelor medicale apariția problemelor deosebite în cadrul comunității (focare de boli transmisibile, parazitoze, intoxicații probleme de igiena apei, etc);
 6. r) semnalează în scris direcțiilor de sănătate publică județene sau a municipiului București probleme identificate privin accesul membrilor comunității pe care îi deservește la următoarele servicii de asistență medicală primară:

-imunizări, conform programului național de imunizări;

-examenul de bilanț al copilului cu vârsta între 0 – 7 ani;

-supravegherea gravidei, conform normelor metologice emise de Ministerul Sănătății și Familiei;

-depistarea activă a cazurilor de TBC;

-asistență medicală de urgență;

s)semnalează asistenului social cazurile potențiale de abandon al copiilor (cunoscând situația familiilor din comunitate, mediatorul sanitar poate afla intenția familiilor în situațe socioeconomică disperată de a-și abandona copiii în instituții). Dacă sunt înștiințate din timp organismele abiltiate, astfel de situații pot fi prevenite).

Cu privire la articolul în cauză, în primul rând menționăm că nu avem certitudinea că în filmulețul prezentat pe site-ul publicației sunt Lela Andrei și Lela Livian Marian.

În al doilea rând, Lela Andrei NU este orb, așa cum eronat s-a prezentat. Întradevăr, acesta are certificat de handicap cu încadrare gr I, cu diagnosticul artrită juvenilă.

În ceea ce-l privește pe Lela Livian Marian, acesta Nu este retardat mintal, așa cum eronat se arată, ci are același diagnostic ca fratele său, respectiv tot artrită juvenilă.

Menționez că Lela Nicoleta, ca mamă a celor 2 minori, este purtătoare a aceluiași diagnostic, care se transmite prin naștere.

Astfel, ziaristul, cât și publicația cu rea-intenție, fără a verifica actele celor 2 copii, sau fără să studieze legea mediatorului sanitar ori să se informeze din alte surse, a preluat o informație tendențioasă de la numitul Lela Costică.

Și privitor la Dura Vasile, eronat și tendențios se arată că acesta este orb. Menționăm cã Dura Vasile a avut certificat de handicap cu încadrare I, respectiv diagnostic artrită și anchiloză. Ulterior, începând cu anul 2015 acesta nu și-a mai prelungit certificatul cu handicap deoarece simptomele sale s-au diminuat.

Privitor la Dura Cătălin, menționăm că acesta nu este orb, așa cum eronat și tendențios au arătat cei de la Vremea Nouă, acesta suferind de artrită juvenilă.

Referitor la Călin Elena Silvia, care este menționată în articol că ar fi încadrată cu handicap de grad II, arătăm că aceasta nu a avut niciodată certificat de handicap (anexăm adeverință cu nr. 12801 din 03.05.2017 în acest sens).

De asemenea, nu este adevărat nici că familia Dura ar ridica 7.000-8.000 de lei lunar.

Privitor la afirmația cã Dura Laura și Lela Nicoleta ar fi cerut 1000 de lei pentru a pune „o vorbă bună” pentru „tanti Maricica S.”, considerăm că și această informație este calomnioasă și denigratoare, formulată cu rea-intenție. Astfel, asa cum am arătat mai sus prin prevederile legale, subsemnatele nu avem delegate de la legiuitor atribuții pentru a stabili cine trebuie și cine nu trebuie să obțină aceste certificate de handicap.

Privitor la afirmația referitoare la Andrei Lela arătăm că acesta beneficiază de certificat de handicap, cu gradul I, începând din anul 2010, cu diagnosticul artrită juvenilă. Menționez că an de an, subsemnata Lela Nicoleta am dus la diriginta lui Andrei Lela actele medicale cu privire la copilul meu, deoarece altfel nu se eliberează fișa psihologică de către diriginte și pedagogul școlar.

De asmenea, Lela Andrei a fost în evidența unui medic ortoped încă de la vârsta de 4 ani, care m-a îndrumat ulterior spre un reumatolog care a stabilit și acest diagnostic, respectiv artrită juvenilă.

De asemenea, s-a efectuat și o reevaluarea a numiților:

– Lela Marian Livian, născut la data de 07.08.2004, reevaluarea care a hotărât încadrarea acestuia în gradul „Grav cu asistent personal”, hotărâre cu nr. 1018/2017 adoptată la 31.05.2017, definitivă prin neatacarea hotărârii în termenul legal la Tribunalul Vaslui, conform art. 10 alin. 3 din HG 1437/2004 raportat la Legea 272/2004.

– Lela Andrei Alexandru, născut în data de 27.11.2000, reevaluare care a hotărât încadrarea acestuia în gradul „grav cu asistent personal”, hotărâre cu nr. 987/2017 adoptată la 31.05.2017, definitivă prin neatacarea ei în termenul legal la Tribunalul Vaslui, conform art 10  alin. 3 din HG 1437/2004 raportat la Legea 272/2004.

– Lela Nicușor Radu, născut la data de 04.05.2011, reevaluare care a hotărât încadrarea acestuia în grad „grav cu asistent personal”, hotârâre cu nr. 1055/2017 adoptată la 31.05.2017, definitivă prin neatacarea hotărârii în termenul legal la Tribunalul Vaslui, conform art. 10 alin. 3 din HG 1437/2004 raportat la Legea 272/2004.

– Lela Sebastian Pavel, născut la data de 16.06.2007, reevaluarea care a hotărât încadrarea acestuia în grad „grav cu asistent personal”, hotărâre cu nr. 1036/2017 adoptată la 31.05.2017, definitivă prin neatacarea hotărârii în termenul legal la Tribunalul Vaslui, conform art. 10 alin. 3 din HG 1437/2004 raportat la Legea 272/2004

Mai menționăm că urmare a articolelor sus menționate, organele de cercetare penală s-au sesizat din oficiu sens în care împotriva noastră s-a întocmit dosarul penal nr. 84/P/2017, dosar care în urma cercetărilor efectuate s-a soluționat cu clasare.

Solicităm astfel, având în vedere actele anexate la prezenta, să publicați o dezmințire împreună cu aceste acte, dezmințire pe care o așteptăm în termen de 5 zile de la primirea prezentei notificări.

Menționăm că am ales să vă trimitem abia acum această solicitare de dezmințire deoarece am așteptat ca organele abilitate, respectiv Parchet, Comisiile de Evaluare, să își spună un punct de vedere legal și oficial privitor la acest scandal iscat de articolul publicat pe site-ul dumneavoastră”. 

Ordonanța de clasare a procurorului în dosarul nr. 84/P/2017 în cazul Lela 

Prezentăm mai jos, în format original, Ordonanța de Clasare, dată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui, pusă la dispoziție astăzi, 6 iulie 2023 prin adresa cu numărul 12/VIII/3/2023, la solicitarea redacției noastre.

 

- Advertisement -
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
Ultimele Știri
Ultimele Știri

1 COMENTARIU

 1. Da bine v-au mai facut… cat câștigați intr-un an o sa le dati alora despagubiri! In plus v-ati facut sibde ras. Nici macar raiting-ul nu va poate compensa despăgubirile. Raiting-ul pe un an, bineînțeles!

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.