spot_imgspot_img
8.1 C
Vaslui
23-feb.-2024

Opt transportatori din Vaslui, plângere administrativă către Consiliul Județean. Cer revocarea unei hotărâri “lipsite de legalitate și oportunitate”

- Advertisement -
CONTESTARE… Ioan Moraru și Daniel Amariei, doi dintre transportatori, au încercat să explice, luna trecută, în cadrul unei ședințe de CJ, că hotărârea care modifica programul de transport și punctajul ce se acorda pentru vechimea autobuzelor nu are la bază dispoziții legale, însă opiniile lor nu au fost luate în considerare.

NEMULȚUMIRI… Opt firme din județul Vaslui au formulat plângere administrativă Consiliului Județean și cer revocarea unei hotărâri. Este vorba despre cea prin care președintele instituției, Dumitru Buzatu, a modificat substanțial prevederile hotărârii privind aprobarea Studiului de oportunitate, a modalității de atribuire a serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate și a documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean. Concret, transportatorii sunt nemulțumiți de faptul că instituția a modificat programul de transport, de la grupe de trasee la trasee individuale, precum și punctajul care se acorda pentru vechimea autobuzelor. Potrivit acestora, “modificarea structurii programului de transport nu este motivată de emitentul actului și este ineficientă, existând riscul ca multe trasee să rămână neefectuate”. Transportatorii au adus drept argumente trei județe care au optat pentru împărțirea programului pe trasee individuale și care au rămas cu multe contracte neatribuite, în unul dintre județe chiar anulându-se licitația de atribuire din lipsa ofertelor. De asemenea, transportatorii explică și cât de dezavantajați sunt cei care au făcut investiții în autobuze în cele șase luni scurse de la prima hotărâre și până la cea care a schimbat regulile “jocului”. “Dacă inițial se acorda maximul de puncte, 21, pentru autobuzele fabricate în anii 2022, 2021 și 2020, în urma modificărilor intervenite se va acorda un maxim de puncte și pentru cele fabricate în anul 2019. Prin urmare, un operator care și-a cumpărat un autobuz fabricat în anul 2022, în cele șase luni de la intrarea în vigoare a HCJ Vaslui nr. 210/2021 și până la emiterea HCJ Vaslui nr. 129/8 iulie 2022, va primi aceleași puncte cu un operator ce vine la licitație cu un autobuz fabricat în anul 2019”, se arată în plângerea administrativă formulată de cele opt firme de transport din județ.

Înainte de a intra în detaliile acestui caz, trebuie să precizăm că plângerea administrativă este o procedură pe care orice persoană fizică sau juridică trebuie să o urmeze dacă se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim. Prin această procedură se solicită autorității publice emitente, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia. Apoi, dacă respectivul act nu este revocat, persoana în cauză se poate adresa instanței de contencios administrativ competente. Astfel, dacă Consiliul Județean Vaslui nu va revoca hotărârea ce îi nemulțumește pe transportatori, aceștia se pot adresa instanței de judecată. “Prin modificările aduse de art. I din HCJ Vaslui nr. 129/8 iulie 2022, structura programului de transport a fost schimbată radical, în contradicție cu prevederile Studiului de oportunitate, trecându-se nejustificat de la împărțirea programului de transport pe grupe de trasee, alocate pe regiuni geografice, la împărțirea acestuia pe trasee individuale, fără a se prezenta motivele care au reclamat această intervenție la numai șase luni de la intrarea în vigoare a HC Vaslui nr. 210/2021”, spun transportatorii în plângerea administrativă formulată. Aceștia contrazic argumentele folosite de Consiliul Județea, potrivit cărora programul a fost modificat pentru a mări concurența: “Conform Referatului de aprobare (n.r. din luna martie 2022), conducerea instituției propune atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean, pe loturi formate de câte un singur traseu în scopul asigurării unui climat concurențial. Contrar celor susținute în referatul de aprobare, prin trecerea de la grupe de trasee la împărțirea programului de trasee individuale, coroborat cu aplicarea factorilor de evaluare la un singur traseu, se diminuează concurența între ofertanți. Invocarea generală doar a faptului că trecerea de la grupe la trasee individuale va asigura un climat concurențial nu prezentă o motivare a actului administrativ, autoritatea județeană neprezentând transparent raționamentele care au impus această soluție. Constituirea grupelor de trasee este recomandată atât de Studiul de oportunitate efectuat și aprobat de către Consiliul Județean Vaslui, dar și de prevederile legale, fiind imposibil a se susține faptul că împărțirea pe trasee individuale ar îmbunătăți climatul concurențiale”.

“Județul Alba se află la a patra licitație pentru traseele rămase neatribuite. În această situație va fi și județul Vaslui”

Pentru a-și susține argumentele, transportatorii au dat trei exemple de județe în care programul pe trasee individuale nu s-a realizat cu succes: “Soluția de împărțire a programului pe trasee individuale nu este una eficientă, aspect ce rezultă din exemplul celor două județe (Arad și Alba), care au optat pentru o astfel de împărțire și care au rămase cu trasee neatribuite (Alba în proporție de 57% și Arad în proporție de 90%), cu consecința încălcării grave a interesului public, neasigurându-se continuitatea efectuării serviciului public de transport. Județul Alba a împărțit programul de transport în 70 de trasee individuale și a reușit să atribuie doar 30 de trasee, încheindu-se în final doar 15 contracte de delegare. În acest moment, județul Alba se află la a patra licitație pentru traseele rămase neatribuite. În această situație va fi și județul Vaslui, având în vedere faptul că modificarea împărțirii programului de transport (de la grupe pe trasee individuale) s-a făcut fără realizarea unui studiu de oportunitate/trafic în prealabil și doar în baza aprecierii “subiective” a conducerii Consiliului Județean Vaslui (așa cum rezultă din referatul de aprobare), fără luarea în considerare a interesului public. În privința județului Arad, programul de transport a fost împărțit în 21 de trasee individuale, iar atribuite au fost doar două trasee, fiind semnate două contracte de delegare. În urma acestor exemple, dar și în urma recomandărilor din studiile de oportunitate/trafic efectuate de societăți specializate în domeniu, majoritatea județelor din țară a optat pentru împărțirea programului de transport pe grupe de trasee, soluția inițală adoptată de CJ Vaslui fiind cea optimă și legală. Prin urmare, modificarea structurii programului de transport nu este motivată de emitentul actului și este ineficientă, existând riscul ca multe trasee să rămână neefectuate. Constituirea grupelor de trasee asigură efectuarea serviciului de transport și pe traseele neatractive comercial, care sunt cuprinse în grupe, și pentru care individual nu s-ar depune nicio ofertă (așa cum s-a întâmplat în județele Alba și Arad, unde în urma repetării procedurilor de atribuire traseele nu au fost ofertate). Împărțirea pe grupe a traseelor este mult mai sigură, asigurându-se acoperirea mai multor trasee din județ. În județul Giurgiu, în data de 12.01.2022, procedura de licitație a fost anulată din lipsă de oferte, programul județean fiind structurat pe trasee individuale”, se arată în plângerea celor opt transportatori.

Operatorii care au cumpărat autobuze cu an de fabricație 2021-2022 se consideră prejudiciați

De asemenea, în aceeași adresă se mai precizează că “se observă clar faptul că punctajul acordat factorului de evaluare privind vechimea medie a parcului auto a fost modificată prin avantajarea operatorilor ce dețin în parcul auto autobuze cu un an de fabricație mai mare. Dacă inițial pentru autobuzele cu o vechime mai mare de opt ani nu se alocalu puncte, prin modificările intervenite nu se mai acordă puncte pentru autobuzele cu o vechime mai mare de 10 ani. Dacă inițial se acorda maximul de puncte, 21, pentru autobuzele fabricate în anii 2022, 2021 și 2020, în urma modificărilor intervenite se va acorda un maxim de puncte și pentru cele fabricate în anul 2019. Prin urmare, un operator care și-a cumpărat un autobuz fabricat în anul 2022, în cele șase luni de la intrarea în vigoare a HCJ Vaslui nr. 210/2021 și până la emiterea HCJ Vaslui nr. 129/8 iulie 2022, va primi aceleași puncte cu un operator ce vine la licitație cu un autobuz fabricat în anul 2019. Prejudiciul este cu atât mai mare cu cât s-a renunțat la împărțirea programului pe grupe de trasee, iar pentru majoritatea traseelor individuale s-a stabilit doar un autobuz necesar pe traseu”, explică transportatorii. Totodată, aceștia mai spun că “se observă clar faptul că modificările intervenite cu HCJ nr. 129/8 iulie 2022 au ca efect diminuarea concurenței între ofertanți, discriminarea și prejudicierea operatorilor care au achiziționat autobuze cu an de fabricație 2021-2022, importanța factorului de evaluare privind vechimea medie a parcului de autobuze fiind diminuată în mod nejustificat. Soluția de modificare a punctajului nu este motivată de emitentul HCJ Vaslui, motivarea actului administrativ reprezentând o condiție ad validitatem a actului administrativ, având menirea împiedicării manifestării unei puteri discreționare din partea autorității administrative în absența oricărei argumentații de legalitate și oportunitate”, se arată în plângerea celor opt transportatori.

Dumitru Buzatu: “oricând am dreptul să mă răzgândesc. Și m-am răzgândit. Este un drept legal”

Dumitru Buzatu

Președintele Consiliului Județean Vaslui a explicat luna trecută, în cadrul ședinței în care s-a supus votului modificarea hotărârii inițiale, că decizia a fost luată după ce a făcut o analiză. “Am să fac eu două-trei precizări, ca să lămurim lucrurile. O dată trebuie precizat că proiectul acesta, ca și celălalt, mi-au aparținut în totalitate. Eu am inițiat această chestiune și, în calitate de inițiator, oricând am dreptul să mă răzgândesc. Și m-am răzgândit. Este un drept legal, am analizat pe toate fețele această chestiune și am ajuns la concluzia pe care o puteți, evident, studia în cadrul acestui proiect de hotărâre. Eu pot să-i invit pe domnii de la compartiment să vă spună câte ceva, dar mai mult de atât nu pot să spun, pentru că nu poate compartimentul să îmi dicteze mie vreo inițiativă, poate să îmi atragă atenția dacă nu se respectă anumite reguli procedurale sau că nu respectă dispozițiile legale, dar să îmi spună ce să scriu în proiectul de hotărâre, nu, cât sunt eu, cel puțin. Dar oricare dintre dumneavoastră, care veți fi aici nu veți putea să acceptați, dumneavoastră sunteți responsabili de felul în care arată proiectele de hotărâre pe care le inițiați. Eu nu văd aici niciun fel de orgoliu, am făcut o precizare succintă, că a fost vorba de o analiză pe care eu am făcut-o pas cu pas și, deși la început am crezut că e mai bine așa, în urma analizei a rezultat… . Nici nu cred că e un motiv atât de mare de nemulțumire pentru că eu am fost mulțumit de activitatea prestatorilor care joacă în această formulă. Cu mici excepții care nu s-au datorat unor prestații greșite din partea lor, lucrurile au mers bine. Nu culpabilizăm pe nimeni, dimpotrivă, eu cred că merită să fie apreciați pentru felul în care s-a desfășurat această activitate. În ceea ce privește cealaltă activitate, cea a mea, v-aș ruga să mă tratați cu aceeași deferență (n.r. respect, stimă) și să apreciați că dacă fac ceea ce îmi este permis, e un lucru bun, chiar dacă poate într-un anumit fel nu ne place sau nu vrem să acceptăm o inițiativă așa cum ea a fost inițiată. Aceasta este situația de fapt și orice se va spune, vă rog ca nu cumva să se refere la dreptul meu de inițiativă, că atunci încep să mă supăr. O să consider că am o cenzură de sus sau de jos”, a spus Dumitru Buzatu. Tot atunci, Rică Nistor, angajat în cadrul Compartimentului de transport public din cadrul Consiliului Județean, a luat cuvântul: “V-a spus domnul președinte ce era de spus, eu vin cu o completare simplă. Ambele hotărâri, și cea din decembrie, și aceasta, sunt valabile. Dumnealui (n.r. Dumitru Buzatu) a optat pentru varianta a doua, m-a chemat, m-a întrebat dacă e valabilă, am pus în ordine ce mi-a cerut și… Altceva nu am ce să spun”. Rugat să dea mai multe detalii cu privire la diferențele dintre cele două hotărâri, Rică Nistor a spus: “prima variantă limitează participarea unor operatori la licitație, restrânge concurența. Fiind mai mulți concurenți, sunt mai multe oferte financiare. Calitatea serviciului este dictată de factori de departajare, cine vine cu cea mai performantă mașină obține punctaj maxim. Cine vine cu o mașină la mâna a doua obține un punctaj mai mic. Traseele slabe, care nu vor fi luate vor fi reanalizate și vom găsi soluții”.

- Advertisement -
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
Ultimele Știri
Ultimele Știri

2 COMENTARII

  1. Ceea ce face Buzatu se cheamă abuz în serviciu.
    El a pus stăpânire peste tot, el taie și spânzura tot ce mișcă în județ.
    Cetățenii ai județului treziți-vă ca a-ți dormit prea mult.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.