|

Buzatu si PS Ignatie, la sfintirea Muzeului „Iacov Antonovici”, de la Mãnãstirea Floresti

MOMENT APARTE… Sâmbãtã, 20 iulie 2019, de Sãrbãtoarea Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul, dupã Sfânta Liturghie sãvârsitã cu prilejul hramului Mãnãstirii Floresti, PS Ignatie, Episcopul Husilor, a oficiat o slujbã de binecuvântare a lucrãrilor efectuate la Casa Egumeneascã a mãnãstirii, ce adãposteste, la parter, Muzeul „Iacov Antonovici”, sectie a Muzeului Judetean „Stefan cel Mare”. Au participat la eveniment conducerea executivã a Consiliului Judetean, numerosi preoti din zona Bârladului si o multime de pelerini. La deschiderea muzeului, Ierarhul Husilor a vorbit despre însemnãtatea organizãrii acestei expozitii muzeale: „Spatiile acestei Case Egumenesti se preteazã foarte bine pentru un muzeu în care sã reflectãm si sã ne întâlnim cu istoria acestui loc. Mi-a venit în minte o expresie latinã folositã pentru a da viatã unui loc: „genius loci”, adicã, într-o traducere mai liberã, „sã dai unui loc spiritul pe care îl are”. Acest lucru s-a întâmplat astãzi prin conjugarea competentelor pe care le detin cei care lucreazã la Muzeul Judetean, cu obstea Mãnãstirii Floresti. Prin slujba de binecuvântare a acestui muzeu, acesta devine un loc în care avem sansa de a reflecta asupra istoriei cuprinse în exponatele de aici. Avem „diorama naturalã” a istoriei acestei mãnãstiri”. Episcopul Husilor a multumit conducerii CJ Vaslui pentru sprijinul acordat în amenajarea unui muzeu în Casa Egumeneascã, mai ales cã aceastã clãdire va fi parte componentã a Muzeului Judetean Vaslui. De asemenea, PS Ignatie a multumit si pãrintelui-staret de la Floresti, Iezechiel Ariton, dar si obstii monahale pentru tot efortul depus pentru restaurarea Casei Egumenesti.