|

Munca în sistemul privat dãuneazã sãnãtãtii vasluienilor

SI CU SALARII MICI SI CU PROBLEME DE SÃNÃTATE… Departe de luxul de a fi recompensati cu vouchere de vacantã, indemnizatii de hranã sau zile libere aproape cu ocazia fiecãrei sãrbãtori calendaristice, vasluienii care lucreazã în mediul privat nu o duc prea bine nici cu sãnãtatea. Din datele furnizate de Casa Judeteanã de Asigurãri de Sãnãtate (CJAS) Vaslui, anul trecut au fost acordate nu mai putin de 24.212 concedii medicale, cele mai multe solicitãri fiind înregistrate în municipul Bârlad.

Conform CJAS Vaslui, S.C. Rulmenti SRL Bârlad conduce în clasamentul angajatorilor realizat dupã numãrul certificatelor medicale eliberate salariatilor si dupã volumul indemnizatiilor solicitate în 2018. Cu aproximativ 1200 de angajati, societatea a înregistrat 1.382 de certificate medicale, în baza cãrora au fost calculate plãti în sumã de 775.878 lei. Lista angajatorilor cu cele mai multe concedii medicale acordate anul trecut continuã cu Confectii Bârlad. Aici au fost acordate 1.061 de certificate medicale pentru care s-au plãtit 489.825 lei. Podiumul este completat de Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui, cu 823 de certificate medicale, pentru care s-au fãcut plãti în valoare de 1.149. 761 lei. SC Gartek SRL Husi (cu 701 certificate medicale în valoarea de 285.519 lei), SC Pancarprod SRL (561 certificate medicale în valoare de 229.141 lei) si SC Goscom SRL (cu 344 certificate medicale în valoare de 128.332 lei) sunt ceilalti trei mari angajatori care anul trecut au acordat cele mai multe concedii medicale.

Greselile care anuleazã plata acestui tip de concediu

Potrivit presedintelui Casei Judetene de Asigurãri de Sãnãtate, Mihaela Chitariu, anul trecut a fost înregistratã o diferentã de aproximativ 2,5 milioane de lei între sumele cerute de angajatori si plãtile efective. “În anul 2018 au fost depuse si înregistrate la sediul Casei Judetene de Asigurãri de Sãnãtate Vaslui un numãr de 5.351 cereri de de recuperare reprezentând diferenta dintre suma indemnizatiilor cuvenite si contributia de concedii si indemnizatii de asigurãri sociale de sãnãtate datoratã de angajator, cereri în cuantum de 17.490.418 lei, însumând un numãr de 24.212 certificate medicale. În urma verificrilor cererilor de recuperare, în anul 2018 s-au efectuat plãti în cuantum de 14.979.790 lei”, a declarat sefa CJAS Vaslui. Potrivit acesteia, pe fiecare concediu medical sunt verificate urmãtoarele aspecte: viza plãtitor, procent de platã, baza de calcul a indemnizatiei de asigurãri sociale de sãnãtate; zilele baza de calcul; media zilnicã a bazei de calcul a indemnizatiei de asigurãri sociale de sãnãtate; indemnizatia suportatã de angajator; indemnizatia suportatã din bugetul Fondului National Unic de Asigurãri Sociale de Sãnãtate; cuantumul indemnizatiei de asigurãri sociale de sãnãtate, iar la concediile medicale “în continuare” trebuie avut în vedere mentinerea bazei de calcul si a zilei bazei de calcul de la concediul initial. Nerespectarea regulilor de mai sus precum si a regulei referitoare la numãrul de zile suportate de angajator sunt cele mai frecvente greseli întâlnite în dosarele înaintate cãtre CJAS. Alte erori cu care personalul Casei se mai confruntã sunt lipsa stagiului de cotizare, neconcordanta între declaratia 112 depusã la ANAF si sumele consemnate în cerere; neconsemnarea numãrului de aviz a medicului expert în declaratia 112, fapt ce face imposibilã plata în sistemul informatic. O gresealã minorã, dar care duce la neplata acestor indemnizatii este si comunicarea eronatã a contului IBAN. De aceea, atunci când se constatã erori, reprezentantii CJAS trimit notificãri angajatorilor, pentru a putea remedia aceste greseli si ulterior pentru a fi decontate sumele din cererile de recuperare.