|

Patinoarul din Vaslui va fi în Copou, vasluienii si l-ar dori în Centrul Civic!

LICITATIE… Scandalul mult-asteptatului patinoar din Vaslui, care a functionat în parcul Copou în urmã cu doi ani ani, pare sã se apropie de final. Mii de vasluieni asteaptã cu sufletul la gurã finalul acestei telenovele. Pe 22 noiembrie, Primãria Vaslui organizeazã o nouã licitatie pentru deschiderea patinoarului din Copou, la care sunt asteptate firme din toatã tara. De data aceasta, primarul Vasile Pavãl pare sã fi înteles din lectia anilor precedenti, atunci când cerea firmelor care doreau sã deschidã patinoar artificial sã achite factura la energie electricã sau celelalte utilitãti, valori care treceau de 15.000 de lei pe lunã. De data aceasta, primãria anuntã cã va suporta sumele legate de consumurile de energie electricã si de apã, cu conditia ca între orele 10:00 si 14:00 sã fie permis vasluienilor accesul gratuit pe patinoar. Deocamdatã, firmele din zona Moldovei, care se ocupã cu aceste activitãti, analizeazã propunerea primãriei si spun cã se pregãtesc sã vinã la licitatie. “E binisor, acum. Vom participa, pregãtim deja documentele pentru licitatia de la Vaslui. Nu cred cã vom mai merge la Bârlad, însã. Este incomparabil cum se comportã primarul de la Vaslui, cum ne ajutã si se implicã în obtinerea de avize, fatã de primarul de la Bârlad, care nici nu se bagã în seamã, ne spune sã trimitem documente la registraturã, sã nu-l deranjãm cu astfel de probleme”, spune managerul unei firme care monteazã patinoare artificiale în tarã. Cel mai probabil, în aceastã iarnã, la Bârlad nu se mai deschide patinoar în centrul orasului, ca în anii precedenti.

Vor avea vasluienii patinoar, în timp ce bârlãdenii vor trebui sã vinã în capitala judetului, pentru a se distra pe gheatã? Vom afla peste douã sãptãmâni, atunci când este programatã licitatia pentru deschiderea unui patinoar de 650 mp în Parcul Copou. Anul trecut, nu s-a mai deschis patinoar în Copou, iar vasluienii au suferit foarte mult. A existat un patinoar la Bârlad, însã conditiile financiare impuse de primãrie au fost atât de împovãrãtoare, încât cei care au avut patinoarul au fost la un pas de aduce bani de acasã, pentru a tine patinoarul deschis. De data aceasta, dupã câteva esecuri la licitatii publice, la care nu s-a prezentat niciun ofertant, primãria Vaslui încearcã sã ofere amatorilor de sporturi de iarnã oportunitatea de a-si petrece timpul liber la patinoar, iar firmelor interesate, cele mai bune conditii. O primã licitatie publicã în vederea închirierii unei suprafete de teren în Parcul Copou, pentru montarea unui patinoar, nu a avut nici un rezultat, astfel cã se va face o nouã încercare. Licitatia este programatã pentru data de 22 noiembrie. Pretul cerut la licitatie este modic, doar 3 lei/mp/lunã, pentru cei 650 mp, municipalitatea urmând sã asigure si accesul la reteaua electricã, cu o putere de 110 kw, si la reteaua de alimentare cu apã, dar si plata utilitãtilor pe toatã perioada derulãrii contractului. În schimb, chiriasul va trebui sã vinã cu propriile echipamente necesare producerii si întretinerii ghetii si sã permitã accesul gratuit la patinoar tuturor persoanelor cu patine proprii sau închiriate, între orele 10:00-14:00. Dupã aceastã orã va fi perceputã o taxã al cãrei cuantum va fi stabilit de chirias. Anul trecut, dupã organizarea a patru licitatii, nu s-a gãsit niciun amator care sã deschidã un patinoar la Vaslui. “Îi asigur pe vasluieni cã, în aceastã iarnã, vor avea patinoar la Vaslui. Vom cãuta cele mai bune solutii si îi vom ajuta pe cei interesati, sã deschidã patinoarul din parcul Copou. Vom avea patinoar, în aceastã iarnã”, dã asigurãri primarul Pavãl. Dar oare, ce conditii impune primãria si ce îsi doresc oamenii de afaceri cu astfel de firme?

“Deocamdatã, pot sã spun cã sunt oferite conditii bune si ne pregãtim pentru licitatia de la Vaslui”

Conform caietului de sarcini, pe care orice firmã îl poate accesa de pe site-ul primãriei Vaslui, “pretul de pornire a licitatiei este de 3 lei/mp/lunã”. “În vederea desfãsurãrii activitãtii specifice, UAT a municipiului Vaslui va asigura accesul la reteaua de energie electricã, cu o putere de 110kW, si la reteaua de alimentare cu apã, cât si plata utilitãtilor, pe toatã durata derulãrii contractului”, anuntã cei de la primãrie. Asta înseamnã cã firma care va câstiga licitatia va avea cheltuielile cu apa si energia electricã asigurate de primãrie. Tot ce înseamnã transport al patinoarului la Vaslui, montare si alte asemenea cheltuieli vor fi suportate de firma câstigãtoare. Programul patinoarului va fi între orele 10:00 si 23:00, iar programul muzical se va închide la ora 22:00. Cel care va câstiga licitatia trebuie sã asigure minim 200 de perechi de patine pentru închiriere. “Am pus conditii bune, care sã vinã în ajutorul firmelor interesate, sã deschidã acest patinoar la Vaslui”, spune primarul Pavãl. “Am studiat clauzele contractului de la Vaslui si sunt bunisoare. Poate cã lumea nu stie, însã pentru a tine deschis un astfel de patinoar sunt cheltuieli foarte mari. Dacã primãria Vaslui spune cã ne asigurã cheltuielile la apã si energie electricã, înseamnã cã este foarte bine. Pe o singurã lunã, un astfel de patinoar semnificã facturi de 15.000 de lei, este foarte mult pentru noi, sã scoatem atâtia bani, fãrã ajutorul primãriei. Vã dati seama, vom avea nevoie de minim sase-opt angajati, probabil vom aduce câtiva de la firma noastrã si vom mai angaja si de la Vaslui, sunt alte cheltuieli. Cât priveste orele în care primãria Vaslui ne cere sã nu încasãm bani, 10:00-14:00, sunt ore în care se încaseazã bine, vin scolile, am putea scoate ceva bani. Vom vedea, nu e nimic bãtut în cuie. Deocamdatã, pot sã spun cã sunt oferite conditii bune si ne pregãtim pentru licitatia de la Vaslui”, spune managerul unei firme care are astfel de patinoare artificiale în Moldova. “Poate cã am putea regândi termenii de platã pentru cei care vin la patinoar si altfel. De exemplu, cei care vin la patinoar cu patinele proprii – fiecare familie îsi permite o pereche de patine cu 80, 100 sau 120 de lei – va plãti 10 lei pentru aproape douã ore de stat pe patinoar. Teoretic, încasãm 10 lei pentru o orã si jumãtate, însã nu mergem fix pe ceas, vom lãsa douã ore. Vom gãsi solutii, prin discutii cu primãria”, spune omul de afaceri.

“Nu mai mergem la Bârlad, am ajuns aproape în faliment. Conditiile de la Vaslui sunt foarte bune”

Acesta a avut un patinoar similar în centrul Bârladului. “Cred cã vom monta un patinoar la Vaslui si din alte considerente. Este incomparabil modul în care se pune problema la Vaslui, unde primarul ne ajutã cu tot ce poate, vrea sã ne ajute cât mai repede cu toate avizele, discutã cu noi, fatã de primarul de la Bârlad, care ne tine pe holuri si ne trimite la birouri, sã depunem hârtii, spunând cã el nu se ocupã de patinoare. Domnul primar de la Vaslui vorbeste cu noi, ne consultã, la Bârlad mai degrabã te duci si te spânzuri, dacã ai vreo problemã la primãrie. Ne gândim, din toatã inima, sã participãm la licitatia de la Vaslui si sã montãm acolo un patinoar”, mai spune omul de afaceri.

Un primar de comunã, primul edil din România cu patinoar?

La Suletea, primarul Ciprian Tamas are o idee care îl poate face sã iasã în evidentã în rândul primarilor de comune din România. Initial, primarul si-a dorit sã asigure transportul copiilor, de la bugetul local, la patinoarul din Bârlad. Analizând costurile cu combustibilul si plata personalului, primarul Tamas a ajuns la concluzia cã mai bine ar deschide un astfel de patinoar în zona centralã a satului resedintã. “Avem un astfel de spatiu, nu foarte mare, cât un teren de handbal, în zona pietii comunale, un teren betonat, cu apã si curent electric, pe care am putea face un patinoar. Vom face o analizã si, cel mai probabil, vom face o licitatie pentru a deschide un astfel de patinoar în comuna Suletea, primul care se deschide într-o comunã”, spune Ciprian Tamas.