|

“10 ianuarie 1475 rãmâne înscris cu litere mari în sufletele fiecãrui vasluian” | FOTO

OMAGIU… Cei 544 de ani de la cea mai cunoscutã victorie împotriva otomanilor au fost celebrati ieri, 10 ianuarie, printr-o ceremonie la Ansamblul monumental “Podul Înalt” din Bãcãoani. Evenimentul a început la ora 10:00, cu o slujbã religioasã, oficiatã de un sobor de preoti condus de pãrintele Adrian Chirvase si a continuat cu o ceremonie militarã a Brigãzii 15 Mecanizate, alocutiuni si depunere de coroane la statuia ecvestrã a lui Stefan cel Mare. Apoi, de la ora 11:00, actiunea s-a mutat la muzeul judetean, unde a avut loc vernisajul expozitiei “Stefan cel Mare. Din istorie în vesnicie”, precum si redeschiderea expozitiei permanente a institutiei.

La actiuni au participat reprezentanti ai administratiei locale Vaslui, precum vicepresedintii si presedintele Consiliului Judetean Vaslui, sau reprezentanti ai Guvernului în teritoriu, precum subprefectul judetului, Mircea Gologan. “Stefan cel Mare reprezintã un simbol pentru aceste meleaguri. Istoria tinutului Vasluiului este strâns legatã de personalitatea marelui voievod. Aici, în locul în care ne aflãm, s-a scris o paginã din istoria zbuciumatã a tãrii noastre. Aici, la Podul Înalt, Stefan cel Mare a impresionat multi împãrati, regi si conducãtori, scriind una dintre cele mai memorabile pagini din istoria românilor. În fruntea armatei sale, Stefan s-a opus turcilor, apãrând relativa independentã a Moldovei si obtinând poate cea mai rãsunãtoare victorie împotriva islamului de cãtre o armatã crestinã. Astfel, faima marelui voievod trece peste granite, iar unii cronicari spun cã este cel mai mare domnitor din toatã Europa, iar Papa îl proclamã “Atletul lui Cristos”. De aceea, data de 10 ianuarie 1475 rãmâne înscrisã cu litere mari în sufletele fiecãrui vasluian, amintirea biruintei lui Stefan dãinuind pânã astãzi. Stefan cel Mare este idealul poporului nostrum, el personificã patriotismul, vitejia, dreptatea si bunãtatea. Sã-l cinstim cum se cuvine si sã-i rostim cu mândrie numele oriunde vom fi!”, a declarat Mircea Gologan, subprefectul judetului Vaslui.

“Aceastã bãtãlie trebuie analizatã de toti comandantii mici si mari”

De asemenea, la ceremonia de la Bãcãoani au mai participat comandantul Brigãzii 15 Mecanizate, general de brigadã Remus Bondor, militari în activitate, în rezervã si în retragere. “Mã bucur cã aceastã activitate se organizeazã cu tenacitate în fiecare an, indiferent de vreme. Brigada Mecanizatã 15 are denumirea onorificã “Podul Înalt”, astfel cã noi suntem cumva purtãtorii acestui nume care a fost rãsunet în Europa în perioada la care s-au petrecut evenimentele. Bãtãlia de la Podul Înalt este subiect de studiu, un subiect peste care ar trebui sã ne aplecãm mai mult în institutiile militare, pentru a-l studia în amãnunt. Toate principiile luptei armate, pe care le punem astãzi în practicã, au fost aplicate de comandantii ostirii moldovene pentru aceastã victorie. Stefan a schimbat fata Europei prin aceastã victorie pentru urmãtorii 20-30 de ani. Axa de înaintare a Imperiului Otoman cãtre Europa de vest, planificatã sã treacã prin Câmpiile Pocutiei s-a schimbat prin Balcanii de Vest si prin Serbia. Dunãrea nu a mai fost controlatã de Imperiul Otoman dupã aceastã victorie timp de aproape 10 ani. Stefan a fost primul dintre domnitorii unor tãri mici care au refuzat plata tributului si care s-a opus direct unui imperiu în expansiune, care la acel moment era probabil echivalentul Romei din perioada imperialã. Aceastã bãtãlie trebuie analizatã de toti comandantii mici si mari, pentru a-i vedea implicatiile la toate nivelurile, de la ostasul care s-a adãpostit în teren si si-a fãcut o baricadã din stejarii pe care i-a doborât în pãdure si pânã la comandantul de batalion, care si-a manevrat cavaleria usoarã în aceastã bãtãlie”, a explicat comandantul Brigãzii 15 Mecanizate, general de brigadã Remus Bondor. Garda de onoare a fost constituitã din militarii Batalionului 151 Infanterie “Lupii Negri” si a fost însotitã de Muzica Militarã a Garnizoanei Iasi. Brigada 15 Mecanizatã, care în prima zi a acestui an a aniversat 142 de ani de existentã, poartã denumirea onorificã “Podu Înalt”, atribuitã prin Decret prezidential la data de 9 mai 1996, odatã cu primirea Drapelului de luptã.