|

Bursa Generalã a locurilor de muncã va avea loc în luna aprilie

ANUNT…Agentia Judeteanã pentru Ocuparea Fortei de Muncã Vaslui organizeazã, vineri, 12 aprilie 2019, Bursa Generalã a locurilor de muncã, la care sunt asteptati sã participe angajatori cu locuri de muncã vacante si persoane aflate în cãutarea unui loc de muncã.

Bursa Generalã a locurilor de muncã este o mãsurã activã destinatã corelãrii cererii si ofertei locurilor de muncã, care vine în sprijinul celor care se aflã în cãutarea unui loc de muncã. Obiectivul principal al Bursei îl constituie cresterea gradului de ocupare, existând posibilitatea interactiunii directe dintre angajator si solicitantul locului de muncã. Angajatorii care doresc sã participe la aceastã actiune sunt rugati sã comunice, în scris, oferta de locuri de muncã, completând formularul “Situatia locurilor de muncã vacante”, anexa nr.1 A la “Normele metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru somaj si stimularea ocupãrii fortei de muncã, reglementate prin H.G. nr.174/2002, cu modificãrile si completãrile ulterioare, pânã în data de 10 aprilie 2019. Pentru transmiterea ofertei de loc de muncã si relatii suplimentare, persoanele interesate se vor adresa Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Muncã Vaslui sau la sediile din municipiile Bârlad si Husi.