|

Gabriela Plãcintã, la Conferinta Anualã “Împreunã pentru educatie de calitate” Cahul

VIZITÃ…Gabriela Plãcintã, inspector general, la invitatia partenerilor institutionali ai Inspectoratului Scolar Judetean Vaslui de la Directia Învãtãmânt a Raionului Cahul, din Republica Moldova, a profesorului Valeriu Baban personal, seful Directiei Învãtãmânt a acestui raion, a participat sâmbãtã, 8 septembrie 2018, la Conferinta Anualã “Împreunã pentru educatie de calitate”, bilant al anului scolar 2017-2018. Conferinta anualã a cadrelor didactice de la Cahul a fost onoratã de prezenta Ministrului Educatiei, Culturii si Cercetãrii din Republica Moldova, Monica Babuc, a deputatului Elena Bacalu, a presedintelui raionului Cahul, Ion Groza. Au participat manageri ai institutiilor de învãtãmânt general, pedagogi, reprezentanti ai autoritãtilor publice locale.

Agenda conferintei a inclus mai multe prezentãri, discutii panel, sinteze privind totalurile anului de studii 2017-2018; au fost abordate problemele specifice cu care se confruntã institutiile de învãtãmânt din regiune, precum si perspectivele noului an de învãtãmânt. În alocutiunea sa, ministrul Monica Babuc si-a exprimat gratitudinea pentru dedicatia cadrelor didactice, asigurându-le de sustinerea plenarã în promovarea celor mai frumoase initiative de educare si dezvoltare a tinerei generatii. Totodatã, ministrul a vorbit despre cele mai importante mãsuri întreprinse de Ministerul Educatiei, Culturii si Cercetãrii în vederea îmbunãtãtirii si modernizãrii situatiei în domeniul educatiei, si anume: eficientizarea si debirocratizarea sistemului educational general prin aprobarea Nomenclatorului tipurilor de documentatiei scolare si rapoarte în învãtãmântul general; reevaluarea si revizuirea curriculei scolare; aprobarea Metodologiei privind repartizarea timpului de muncã al personalului didactic din învãtãmântul general; gratuitatea desfãsurãrii cursurilor de formare continuã; majorarea indemnizatiei unice pentru tinerii specialisti; reducerea normei didactice pentru cadrele didactice tinere din institutiile de învãtãmânt general publice; aprobarea Instructiunii privind Managementul temelor pentru acasã etc.  În raionul Cahul activeazã 98 de institutii de învãtãmânt general, în care învatã 17 000 de elevi. Discursul inspectorului scolar general al I.S.J. Vaslui, prof. Gabriela Plãcintã a subliniat realizãrile comune, care au marcat pozitiv desfãsurarea anului scolar 2017-2018, plasând toate actiunile sub semnul bunei cunoasteri reciproce, al apropierii atât de necesare, al comuniunii ideatice si factice: începând de la initiativele unice ale semnãrii Acordurilor de Parteneriat între cele douã institutii, în luna februarie 2018 si continuând cu vizite reciproce, cu peste 300 de profesori, directori si inspectori scolar cahuleni invitati, care au participat la cercuri pedagogice pe discipline sau la actiunile dedicate managerilor scolari din judetul Vaslui, în luna aprilie 2018, fiind impresionati de cãldura cu care au fost întâmpinati, de calitatea activitãtilor, de ospitalitatea si de empatia manifestate de gazdele vasluiene. Profesorii de limbi moderne din raionul Cahul au beneficiat de cursul de formare “IF Profs”, oferit de I.S.J. Vaslui si de Ambasada Frantei din Bucuresti. Si în 2018-2019 actiunile comune sub auspiciile parteneriatului dintre Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui si Directia Învãtãmânt Cahul din republica Moldova vor continua cu un trend ascendent: astfel, vor demara proiecte bilaterale între institutii de învãtãmânt simulare de pe cele douã maluri de Prut, vor continua si se vor multiplica participãrile la activitãti pedagogice si stiintifice periodice, vor fi organizate noi cursuri de formare în management scolar si didactica limbilor moderne. Un loc special îl vor ocupa, în acest peisaj participarea partenerilor moldoveni la Simpozionul International de Arheologie Didacticã din 16 noiembrie 2018 si la un nou proiect vizând cultivarea pasiunii pentru cercetarea textelor vechi de cãtre elevi si profesori – Atelierul de Paleografie.