|

Întâlnire de suflet la împlinirea a 50 de ani de activitate a ISJ Vaslui | FOTO

FESTIV…Sâmbãtã, 17 noiembrie, la Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Vaslui a avut loc o întâlnire de suflet. Inspectorii scolari care si-au adus aportul la buna functionare a învãtãmântului vasluian, începând cu 1968 si pânã în prezent, au rãspuns prezent invitatiei de a participa la sãrbãtorirea împlinirii a 50 de ani de activitate a institutiei. Acestia au depãnat amintiri, au discutat despre actualele probleme ale învãtãmântului, apoi au participat la un frumos spectacol oferit de elevii talentati ai Palatului Copiilor Vaslui, prin care s-a celebrat Centenarul Marii Uniri. În final, fostii inspectori generali, inspectori generali adjuncti si inspectori scolari de specialitate au fost premiati cu câte o diplomã si o plachetã aniversarã.

Evenimentul a debutat cu inaugurarea galeriilor inspectorilor generali si inspectorilor generali adjuncti, dupã care cei prezenti au putut admira o expozitie de fotografie, cu aspecte din activitãtile unitãtilor scolare vasluiene. “Pânã astãzi holurile inspectoratului mi s-au pãrut foarte mari si neprimitoare. Astãzi este o zi în care sunt cele mai frumoase holuri, iar institutia noastrã este cea mai frumoasã astãzi pentru cã este gãtitã de sãrbãtoare. Vã multumesc din suflet cã ati onorat cu prezenta dumneavoastrã acest eveniment special pentru noi. În cinstea institutiei, a efortului nostru, al tuturor, de a conduce destinele învãtãmântului cât de bine putem noi, eu si echipa mea ne-am hotãrât sã dezvelim douã plãci de marmurã în care sã fie sãpate numele conducãtorilor acestei institutii. Tuturor vã multumesc pentru efortul dumneavoastrã si sper ca peste 50 de ani sã se întâmple acelasi lucru, sã ne vedem la completarea numelor de pe plãcile de marmurã”, a declarat în deschidere Gabriela Plãcintã, inspector general al ISJ Vaslui.

Lacrimi pentru prof. Romeo Tãlmaciu

Sãrbãtoarea a continuat cu un spectacol artistic, oferit de copiii si profesorii de la Palatul Copiilor Vaslui. Un moment emotionant a fost oferit de membrii Fanfarei Rotaria, care au cântat în memoria prof. Romeo Tãlmaciu, fiind dirijati de fiul îndrumãtorului lor, Codrin. Acestia, cu lacrimi în ochi, au cântat împreunã cu elevele Coralei Fantasia si cu ceilalti copii talentati de la Palat. În final, fostii inspectori generali, inspectori generali adjuncti si inspectori scolari au fost premiati cu câte o diplomã si o plachetã aniversarã. “Este clar cã mã simt si onorat, si foarte bine între colegii mei de catedrã. Este un jubileu acum, nu e o sãrbãtoare chiar la îndemânã. Mã bucur cã Inspectoratul a avut aceastã inspiratie si a marcat momentul printr-o manifestare cu multã simtire. În fata mea se aflã oamenii, stâlpii de bazã, structura fundamentalã a învãtãmântului, care sub umbrela acestei institutii sau în altele subordonate, au traversat teroarea istoriei si au reusit sã mentinã educatia la un nivel satisfãcãtor chiar dacã au fost momente extrem de dificile pentru aceasta. Sunteti indiscutabil niste oameni talentati. Atunci când structurile suprascolare nu reuseau sã asigure functionarea institutiilor în cauzã, prin inteligenta, râvna si disponibilitatea dumneavoastrã ati reusit sã gãsiti la nivel de scoalã, de comunitate resurse astfel încât sã mentinem o bunã calitate învãtãmântului vasluian, învãtãmânt care se aflã într-un moment foarte bun acum, de gratie”, a spus în cadrul evenimentului Vasile Mariciuc, vicepresedinte al CJ Vaslui si fost inspector scolar.