|

Singura institutie din România “dotatã” cu grãtar de serviciu!

GRATARGIII INSPECTORATULUI ÎN CONSTRUCTII

SMECHERIE… Existã în judetul Vaslui o institutie care uimeste prin ingeniozitatea sefilor sãi, personaje certate cu legea si bunul-simt, care au ales sã ridice ditamai grãtarul de mici în centrul orasului. Institutia în cauzã se numeste Inspectoratul Judetean în Constructii, “patronatã” de colegul de camerã al lui Dumitru Buzatu, inginerul Corneliu Alexa. La doi pasi de blocurile din jur, Alexa a dat poruncã sã se ridice un ditamai grãtarul, pe care vara sfârâie micii si ceafa, dupã cum se poate observa în poza fãcutã la locul faptei. Grãtarul nu este doar de decor, se observã cã a fost folosit în mai multe situatii, însã locatari din jur nu au chemat Politia, asa cum ar fi trebuit, pentru a-l amenda pe Alexa pentru cã a construit un grãtar chiar sub nasul primarului Pavãl!

Salariatii de la Inspectoratul în Constructii Vaslui lucreazã cu multã tragere de inimã, mai ales de când stiu cã în curtea institutiei, lângã masinile de serviciu, s-a construit un grãtar, dupã toate regulile artei. Ziua, între douã avize, inspectorii de la ISC pot coborâ în spatele clãdirii, pentru a “trânti” pe grãtar o fleicã sau o caserolã cu mici. Seful institutiei, Corneliu Alexa, a avut grijã ca angajatii sã nu sufere de foame cât timp sunt la serviciu, asa cã a proiectat acest grãtar, care va rãmâne si dupã ce el va iesi la pensie. Locatarii blocurilor din jur glumesc si spun cã seful ISC le-a dat salariatilor tichete electronice pentru grãtar. Suntem curiosi ce spune primãria, situatã la 100 de metri de grãtarul cu pricina, sau ISU, pentru cã o astfel de constructie este interzisã prin lege între blocuri, darãmite la o institutie de talia Inspectoratului în Constructii.

Legea prevede reguli stricte privind grãtarele în orase

Potrivit legii, pot fi special amenajate pentru picnic, pe domeniul public sau privat al statului sau al unitãtilor administrativ-teritoriale, zone care vor fi dotate cu utilitãti si facilitãti pentru aceastã activitate si în care aprinderea focului este permisã. Aceste zone vor fi indicate în parcuri si în zonele limitrofe ale pãdurilor situate în intravilanul localitãtilor. Persoanele care merg la picnic au obligatia, conform legii, sã pãstreze linistea si sã nu deranjeze comunitãtile locale, sã arunce deseurile doar în locurile special amenajate, sã aprindã focul doar în locurile special amenajate si sã-l supravegheze permanent, sã lase locul curat si nealterat, sã nu arunce tigãri sau chibrituri aprinse în alte locuri decât cele special amenajate, sã respecte bunele moravuri. Nerespectarea prevederilor acestei legi atrage amenzi destul de mari, cuprinse între 100 si 5.000 de lei. In actul normativ, picnicul se defineste ca “orice activitate de recreere desfãsuratã în zone de afluentã publicã consacrate pe domeniul public sau privat al statului si/sau al unitãtilor administrativ- teritoriale de una sau mai multe persoane si care presupune consumul de bãuturi si/sau alimente precum si, dupã caz, aprinderea sau nu a focului”.