|

Programe de reintegrare socialã derulate de Serviciul de Probatiune Vaslui

ACTIVITATE….În perioada 8 mai – 12 iunie 2019, Serviciul de Probatiune Vaslui în colaborare cu Inspectoratul de Politie al Judetului Vaslui a derulat programul de reintegrare socialã “Prevenirea Secundarã si Tertiarã a Recidivei” ce are ca scop cresterea gradului de sigurantã comunitarã în judetul Vaslui, cresterea calitãtii procesului de reintegrare socialã a persoanelor aflate în executarea unei sanctiuni/pedepse neprivative de libertate si diminuarea riscului de recidivã la persoanele care executã sanctiuni/pedepse neprivative de libertate si care locuiesc în judetul Vaslui.

Programul s-a derulat cu douã grupe de beneficiari, cu vârste cuprinse între 19 – 56 de ani, si care au fost condamnati la o pedeapsã neprivativã de libertate pentru sãvârsirea de infractiuni cu violentã si se aflã în evidenta Serviciului de Probatiune Vaslui. Au parcurs acest program 41 de beneficiari. La initiativa Serviciului de Probatiune Vaslui a rãspuns si Penitenciarul Vaslui, care a derulat ultima sesiune a programului, având ca invitati douã persoane private de libertate care au relatat din experienta lor carceralã, în scopul constientizãrii de cãtre membrii grupului a pierderilor la care s-ar expune în cazul reiterãrii de noi infractiuni. Aceastã activitate este una dintre cele stabilite în cadrul protocolului de colaborare interinstitutionalã, încheiat pe 2 ani, în cursul anului 2018, între Serviciul de Probatiune Vaslui si Inspectoratul Judetean de Politie Vaslui. În paralel, s-a derulat si programul de consiliere de grup ce vizeazã persoanele ce au sãvârsit infractiuni la regimul circulatiei rutiere, în cadrul cãruia, alãturi de Inspectoratul de Politie al Judetului Vaslui si Penitenciarul Vaslui, au rãspuns invitatiei si Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Vaslui, precum si Asociatia Nationalã pentru Sprijinirea Victimelor Accidentelor Rutiere. În prezent, în evidenta Serviciului de Probatiune Vaslui sunt 1300 persoane condamnate fatã de care s-a dispus o sanctiune neprivativã de libertate.